Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

13 februari 2020, 10:04Aangepast 26 november 2020, 11:13

In februari 2020 opent een nieuwe regeling voor innovatieprojecten om klimaatdoelen te halen. De MOOI-regeling (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) richt zich op integrale innovatieve oplossingen binnen de thema’s ‘Industrie’, ‘Gebouwde omgeving’, ‘Wind op zee’ of ‘Hernieuwbare energie op land’. Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor grootschalige projecten.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

Innovatieprojecten zoals de ontwikkeling van een nieuwe technieken of processen komen binnen de volgende thema’s in aanmerking voor subsidie:

Industrie

Het doel van de zes industriethema’s is om goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten, processen en diensten te ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is dat ze uiterlijk in 2030 tot een eerste markttoepassing in een van de significante industriële sectoren in Nederland leiden. Voorbeelden hiervan zijn circulaire kunststoffen, CCU of toepasbaar maken van waterstof of warmte-integratieconcepten.

Hernieuwbare energie op land

Doelstelling is het ontwikkelen van innovaties voor integrale zonnestroomsystemen (groter dan 15 kWp) en windparken voor verschillende toepassingsgebieden in Nederland.

Wind op zee

Het doel van het thema ‘Wind op zee’ is om zoveel mogelijk integrale windpark-oplossingen te ontwikkelen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Gebouwde omgeving

Binnen de gebouwde omgeving richt de regeling zich op het ontwikkelen van:

  • (renovatie)arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen;
  • oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koudevoorziening;
  • slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en eerlijkheid van de elektriciteitsvoorziening te ontwikkelen.

De ontwikkelingen moeten uiterlijk in 2025 een eerste markttoepassing in Nederland hebben.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor MOOI-subsidie?

Om in aanmerking te komen voor de MOOI-regeling moet een project voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De innovatie sluit aan bij een van de hierboven benoemde subsidiabele thema’s.
  • Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband met minimaal drie ondernemingen die niet met elkaar verbonden zijn in een groep. De voorkeur gaat uit naar multidisciplinaire samenwerkingsverbanden van meerdere bedrijven uit de innovatieketen.
  • Projecten hebben een omvang van minimaal € 2 miljoen aan subsidiabele kosten.
  • Binnen het project is sprake van een duidelijk integrale aanpak. Daarom gaat het om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden waarin ook vernieuwende mkb’ers (midden- en kleinbedrijf) en belanghebbenden samenwerken aan integrale oplossingen voor de concrete uitdagingen uit het Klimaatakkoord. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld leveranciers, afnemers, gebruikers en lokale partijen.
  • Aanvragers leggen een innovatieplan voor met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
  • De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 per deelnemer en is maximaal € 4 miljoen per MOOI-project. Voor de gebouwde omgeving is het maximale subsidiebedrag € 7 miljoen.
  • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten.

Mocht je een integraal innovatieproject starten dan kunnen wij toetsen of het voldoet aan een van subsidiabele thema’s en in aanmerking komt voor subsidie.

Waar moet ik rekening mee houden bij een MOOI subsidieaanvraag?

De subsidieregeling MOOI is een tender, dat wil zeggen dat aanvragen worden beoordeeld op inhoud. Indienen van een aanvraag gaat in twee fasen. Een eerste projectvoorstel indienen moet vóór 18 mei 2020, 17:00 uur. De definitieve subsidieaanvraag indienen, kan tot 6 oktober 2020, 17:00 uur.

Subsidie brengt klimaatinnovatie

Projecten binnen de MOOI-regeling dragen bij aan de doelen van het Klimaatakkoord en bijkomende innovatieopgaven. Een CO2-emissiereductie van 49% in 2030 en 95% in 2050 vraagt om veranderingen op het gebied van de industrie, de gebouwde omgeving en duurzame energieproductie. Projecten gericht op deze thema’s komen mogelijk in aanmerking voor subsidie.

MOOI-subsidie aanvragen?

Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor subsidie? Of wil je een aanvraag indienen? Neem vrijblijvend contact op met Maarten Wassing of Kathleen Bos om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt ons bereiken via 038 – 853 13 85 (kantoor Zwolle) of 053 – 434 85 12 (kantoor Enschede) of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Maarten

Ook interessant