Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

17 februari 2020, 09:02Aangepast 8 oktober 2020, 12:57

Van 24 november tot en met 17 december 2020 gaat de nieuwe SDE++ regeling open. Er is € 5 miljard budget beschikbaar voor CO2-reducerende technieken en duurzame energieproductie. De maximale subsidiebehoefte voor 2020 is € 300 per vermeden ton CO2.

Hoe ziet de SDE++ regeling eruit?

De aanleiding van de SDE++ regeling komt voort uit het Nederlands klimaatbeleid waarbij CO2-reductie een centrale pijler is. De doelstelling van de regeling is: op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk emissiereductie bereiken. Waar voorganger Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ zich richt op duurzame energieproductie, wordt dit met de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie SDE++ uitgebreid met CO2-reducerende technologieën.

Net als de SDE+ verloopt de SDE++ in fases. De maximale subsidiebehoefte neemt per fase toe. Zie voor de fasegrenzen de tabel hieronder. De maximale subsidiebehoefte voor 2020 is € 300 per vermeden ton CO2. Ook kunnen projecten met een hogere subsidiebehoefte gebruikmaken van de SDE++, echter wordt hiervoor niet de gehele onrendabele top vergoed. Het budget voor de SDE++ in 2020 is € 5 miljard.

<<Lees ook: Hier moet je aan denken bij een aanvraag voor de SDE++ 2020 >>

Nieuwe technieken SDE++ in 2020

Een aantal nieuwe technieken is toegevoegd aan de SDE++. Dit geldt voor de volgende onderdelen:

  • CO2-afvang en -opslag (CCS)
  • Industriële restwarmte
  • Warmtepompen
  • Elektrische boilers
  • Waterstofproductie door elektrolyse

Er is een nieuwe categorie toegevoegd voor enkele hernieuwbare energietechnieken.

Ook gelden er beperkingen voor een aantal technieken binnen de SDE++. Denk hierbij aan het aantal vollasturen dat voor subsidie in aanmerking komt. Verder zijn er, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord, plafonduitgaven voor technieken en sectoren. Er zijn plafonds gesteld voor CCS zonne- en windenergie op land en de uitgaven aan CO2-reducerende technieken in de industrie.

Openstellingsronde SDE++ 2020

De eerste openstelling van de SDE++ loopt in het najaar van 24 november tot en met 17 december 2020. In eerste instantie zou deze openstelling vanaf eind september zijn, maar in verband met de uitbraak van het coronavirus en de uitwerking van onderliggende regelgeving is dit moment acht weken uitgesteld. De verschillende fases met bijbehorende data zijn in de tabel hieronder te zien.

Fase Open Fasegrenzen €/ton CO2
Fase 1 24 november, 9:00 uur 65
Fase 2 30 november, 17:00 uur 85
Fase 3 7 december, 17:00 uur 180
Fase 4 14 december, 17:00 uur tot 17 december, 17.00 uur 300

Met deze openstelling in het najaar van 2020 is de verbreding van de SDE+ naar SDE++ ingezet. Echter is de verbreding hiermee nog niet klaar. Technieken die in 2020 niet in aanmerking komen voor subsidie worden mogelijk op een later moment opgenomen in de SDE++. Voorbeelden zijn de productie van geavanceerde biobrandstoffen, circulaire en biobased technieken en CO2-levering aan de glastuinbouw. Deze nieuwe technieken moeten nog doorgerekend worden door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de openstelling in 2021.

SDE++ subsidie 2020 aanvragen?

Het is belangrijk een subsidieaanvraag voor de SDE++ in de juiste fase te doen. De hoogte van de subsidie en de bijbehorende voorwaarden zijn namelijk verschillend per fase. Onze subsidieadviseurs hebben veel ervaring met SDE-aanvragen. Zij helpen je graag bij het gehele traject.

Vragen over de SDE+ of de SDE++ regeling in 2020? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs via 038 – 853 13 85 (vestiging Zwolle) of 053 – 434 85 12 (vestiging Enschede) of maak gebruik van het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wilco

Ook interessant