Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

16 juli 2021, 09:57Aangepast 5 augustus 2021, 09:05

Onderzoek naar en ontwikkeling van circulaire innovaties komen in aanmerking voor subsidie. Het gaat hierbij om goedkopere, klimaatneutrale of circulaire producten, diensten en processen. Binnen de subsidieregeling Topsector Energiestudies Industrie is er voor het thema Circulaire economie € 2,5 miljoen beschikbaar. De regeling is geopend tot en met 14 september 2021.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden binnen het thema circulaire economie?

De regeling TSE Industrie: Circulaire economie komt uit de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA CE). Samenwerkingsverbanden waarvan minimaal één partij een onderneming is, kunnen subsidie aanvragen.

Bedrijven mogen ook samenwerken met een onderzoeksorganisatie voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Alle aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt. Alleen de best beoordeelde aanvragen worden uiteindelijk beschikt. Levert een onderzoeksorganisatie een relevante bijdrage aan het totale project, dan krijgt je een hogere rangschikking op het criterium ‘kwaliteit van het project’.

De maximale looptijd van het project is twee jaar. Uiterlijk 2030 moeten de innovaties op de markt komen in Nederland.

Hoeveel bedraagt de TSE-subsidie?

De maximale subsidie per project bedraagt € 500.000. De volgende uitgangspunten bepalen de hoogte van de subsidie:

 • Het subsidiepercentage voor ondernemingen is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimenteel onderzoek.
 • Voor onderzoeksorganisaties zijn de subsidiepercentages voor zowel industrieel als experimenteel onderzoek 80%.
 • Midden- en kleinbedrijven krijgen een opslag van 10 tot 20% extra steun.

Welke circulaire innovatie heeft betrekking op jouw project?

Het project moet betrekking hebben op minimaal één circulaire strategie met minimaal één toepassingsgebied zoals hieronder genoemd:

Circulaire strategieën:

 • Ontwerp voor modulariteit, refurbishment, recycling en afbraak
 • Voorspellend (realtime, risk-based) onderhoud & reparatie en renovatie
 • Hergebruik en 2e kans gebruik
 • Vervanging en/of terugwinning van zeldzame/schaarse materialen

Als onderdeel van een technologisch project, komen ook in aanmerking:

 • Gedragsinterventies
 • Circulaire verdienmodellen
 • Normen & standaarden en tracering van gebruik en misbruik
 • Track and trace, chain of custody (inclusief nieuwe monitoring en sensoriek voor routering)
 • Veilig gebruik van data (in de circulaire economie)
 • Systeembegrip voor de transitie (naar een circulaire economie)
 • Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Toepassingsgebieden:

 • Gebouwen & bouwmaterialen (inclusief hout en beton, installaties in gebouwen)
 • Composieten en laminaten
 • E-waste
 • Infrastructuur (beton, asfalt, composieten)
 • Non-ferro metalen
 • Persoonlijke bescherming en andere materialen in de gezondheidszorg
 • Grondstoffen uit water
 • Textiel & mode

Meer info over circulaire economie in de TSE industrie?

Onderzoek of ontwikkel je goedkopere circulaire producten, processen en diensten? Ben je benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor circulaire oplossingen? Neem dan contact op met Niek Gillis via 06 – 29 73 68 29 of Kathleen Bos via 06 – 48 53 52 17 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Niek

Ook interessant