Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

10 februari 2023, 10:10Aangepast 15 maart 2023, 14:05

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovatie. Innovatieve projecten of technieken op het gebied van energiebesparing of reductie van CO2-emissie kunnen ook in 2023 weer subsidie krijgen.

De regeling is open van 15 maart 2023 tot en met 31 augustus 2023. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Hoe ziet de DEI+ 2023 eruit?

Het doel van de demonstratieprojecten binnen de DEI+ is dat ze leiden tot energiebesparing of het gebruik of opwekken van duurzame energie. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken, die voor Nederland nieuw zijn.

Er kan dubbel voordeel worden verkregen doormiddel van de DEI+-subsidie. Zo wordt er subsidie verstrekt over de kosten van een demonstratieproject maar het levert ook energievoordelen op door de inzet van de betreffende innovatie.

Waar kan ik DEI+-subsidie voor aanvragen?

De subsidieregeling DEI+ biedt in 2023 subsidie voor projecten binnen de volgende de thema’s:

 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.
 • Afvang, gebruik en opslag van CO2(Carbon Capture, Utilisation and Storage, CCUS) (alleen pilotprojecten).
 • Circulaire economie (let op: alleen voor projecten met meer dan € 3 miljoen subsidie, voor kleinere projecten is er op dit moment geen budget beschikbaar).
 • Energie-efficiëntie.
 • Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke inpassing).
 • Flexibilisering van het energiesysteem.
 • Lokale infrastructuur.
 • Overige CO2-verminderende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteitssector.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

Bij een demonstratieproject worden de nieuwe technieken door het bedrijfsleven in de praktijk getest. Voor energiebesparingsprojecten in de industrie mag het project ook een pilot zijn, waarbij de kosten voor experimentele ontwikkeling worden gesubsidieerd.

De belangrijkste voorwaarden voor de DEI+ zijn:

 • Een individuele ondernemer of een samenwerkingsverband vraagt subsidie aan.
 • De pilot- of demonstratieprojecten moeten een hoog innovatief karakter hebben.
 • Bij pilotprojecten is de internationale stand der techniek de referentie, bij demonstratieprojecten de stand der techniek in Nederland.
 • De maximale subsidie per project is € 15 miljoen.
 • De looptijd van projecten binnen de DEI+ in 2023 is maximaal vier jaar.
 • Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Hoeveel bedraagt de DEI+-subsidie?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het thema en de investering. De maximale subsidie per project is € 15 miljoen. Voor pilotprojecten geldt voor ondernemingen een subsidiepercentage van 25%. Voor demonstratieprojecten varieert het subsidiepercentage per thema van 30% tot 50% van de meerkosten. Voor mkb-bedrijven geldt zelfs nog een hoger subsidiepercentage.

Het budget voor deze openstelling is € 65 miljoen.

DEI+-subsidie aanvragen?

Van eerdere openstellingen weten we dat er veel animo is voor deze regeling. Neem contact op met subsidieadviseurs Maarten Wassing of Niek Gillis om de subsidiekansen voor beoogde projecten te bespreken of om hiervoor zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan NiekMijn subsidievraag