Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

17 februari 2023, 08:38Aangepast 23 maart 2023, 11:15

Onderzoek naar de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject om CO2-uitstoot te reduceren, komt in aanmerking voor de subsidieregeling Topsector Energie (TSE) Industrie Studies.

De regeling TSE Industrie Studies is vanaf april 2023 weer open voor nieuwe aanvragen met een verhoogd budget van € 20 miljoen.

Voor welke studies kan ik TSE-subsidie aanvragen?

De TSE ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken voor innovatieve pilot- of demonstratieprojecten. De TSE-regeling richt zich op drie typen studies:

Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie is ter voorbereiding van een pilotproject. In een pilotproject wordt een specifieke innovatieve CO2-verminderende techniek getest onder reële omstandigheden. In een dergelijke studie wordt de haalbaarheid van het project onderzocht met als doel de besluitvorming te ondersteunen door de sterke en zwakke punten en de (slaag)kansen en risico’s inzichtelijk te maken. Ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren.

Milieustudie

Een milieustudie is ter voorbereiding op milieu-investeringen. Een zogenaamd demonstratieproject waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een nieuwe techniek. Bij deze studie wordt inzichtelijk welke investeringen nodig zijn om een hogere milieubescherming te verkrijgen. De milieu-uitgangspositie wordt bepaald en de studie helpt het maken van een keuze tussen verschillende mogelijkheden.

Vergelijkbare studie

Deze studies zijn een voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject zoals studies naar geavanceerde biobrandstoffen, CCU-projecten of projecten waarin het milieuvoordeel niet gerealiseerd wordt door de partij die een duurzame investering wil doen. De eindgebruiker/exploitant investeert in een nieuwe techniek.

Een TSE haalbaarheidsonderzoek kan als voorbereiding dienen op een DEI+. Voor de daadwerkelijke investeringen zijn er ook diverse mogelijkheden bijvoorbeeld de VEKI-project. Neem hiervoor contact met ons op.

Op welke programmalijnen moeten de studies zich richten?

 • Sluiting van industriële ketens
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 • CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
 • Overige CO2-reducerende maatregelen
 • Milieu-investering in uitontwikkelde technologie

Verhoogd budget TSE biedt kansen voor de industrie

Het totale budget voor 2023 is verhoogd naar € 20 miljoen. De maximale subsidie per aanvraag is verhoogd van € 500.000 naar € 2 miljoen voor milieustudies en haalbaarheidsstudies. Het maximale subsidiebedrag voor vergelijkbare studies in 2023 is € 200.000. De minimale subsidie die aangevraagd kan worden is € 25.000.

De volgende uitgangspunten bepalen de hoogte van de subsidie:

 • Het subsidiepercentage voor ondernemingen is 50%, waarbij midden- en kleinbedrijven (mkb) een opslag krijgen van 10% tot 20% extra steun.
 • Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking beginnen.
 • De studie wordt uitgevoerd door een onderneming, of door een samenwerkingsverband dat minimaal één onderneming bevat.
 • Een studie heeft een looptijd van maximaal 1 jaar.
 • Projecten mogen niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend.

Belangrijk is dat de beoordeling van de aanvragen op volgorde van binnenkomst gaat, dus het is belangrijk om niet te lang te wachten met het aanvragen van de subsidie. Heb je al een concrete studie die aansluit bij de programmalijnen? Neem dan contact met ons op!

Jouw subsidiemogelijkheden met TSE industrie?

Ben je als ondernemer of samenwerkingsverband bezig de haalbaarheid van een pilot- of demonstratieproject te onderzoeken om CO2-uitstoot te verminderen? Neem dan vrijblijvend contact op met Kathleen Bos via 06 – 48 53 52 17 of Maarten Wassing via 06 – 14 22 61 83 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Noël

Ook interessant