Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

26 oktober 2021, 16:48Aangepast 12 juli 2022, 13:17

De regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) ontwikkelingsprojecten & softwareontwikkeling is vanaf 15 november 2021 voor de tweede keer opengesteld voor mkb’ers in Noord-Nederland. De VIA biedt subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling van een innovatief product of een innovatieve dienst die nieuw zijn voor je eigen onderneming. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Waar kan ik VIA-subsidie voor aanvragen?

Mkb’ers gevestigd in de provincies Friesland, Drenthe of Groningen die een nieuw ontwikkelingsproject willen instappen, kunnen over een deel van de ontwikkelingskosten subsidie krijgen. In aanmerking voor de VIA komen ontwikkelingsprojecten die gericht zijn op:

Ontwikkelingsprojecten

 • Het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of procedé.
 • Het aanmerkelijk vernieuwen van een bestaand product, dienst of procedé.

Softwareontwikkeling

 • Het ontwikkelen van een softwarematig product of dienst.
 • Het ontwikkelen van proof-of-concept software.

Onder ontwikkelingsprojecten valt ook het ontwerpen, bouwen en testen van prototypes, mits het doel is om verdere technische verbeteringen te realiseren.

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidie?

Kosten die ten behoeve van de ontwikkelingsprojecten zijn subsidiabel en komen in aanmerking voor de VIA regeling. Concreet zijn dit de volgende kostenposten:

 • Het inschakelen van een onafhankelijke deskundige.
 • Materiaalkosten voor het bouwen van prototypes.
 • De loonkosten van de onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel (zowel eigen personeel als personeel van verbonden/partnerondernemingen).
 • Huurkosten van apparatuur en uitrusting voor zover dat wordt gebruikt voor het project.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de VIA-regeling?

Om in aanmerking te komen voor VIA-subsidie moet je als aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het project richt zich op voor de onderneming nieuwe ontwikkelingen.
 • Het project dient obstakelvrij te zijn bij indiening.
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag.
 • Het project is binnen 18 maanden na beschikking afgerond.
 • De subsidiabele kosten bedragen in totaal minimaal € 10.000.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Afhankelijk van het type project en de type onderneming bedraagt het subsidiepercentage 35% tot 50% over de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 voor een individueel project en € 100.000 voor een samenwerkingsproject. In de categorie softwareontwikkeling is de maximale subsidie € 35.000. Let erop dat het minimale bedrag aan subsidiabele kosten € 10.000 bedraagt.

De subsidiepercentages bedragen:

 • 35% voor het mkb
 • 45% voor kleine/micro-ondernemingen
 • 50% voor samenwerkingsprojecten

In totaal is er € 5.500.000 budget beschikbaar binnen deze openstelling.

Subsidie voor industrie aanvragen?

De VIA-regeling is breed in te zetten is voor verschillende mkb’ers en type projecten. Dat biedt kansen voor jouw organisatie of project! Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem dan contact op met onze subsidieadviseurs Industrie Maarten Wassing via 06 – 14 22 61 83, Harro Kisteman via 06 – 10 10 16 21 of je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Maarten

Ook interessant