Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

26 mei 2020, 16:24Aangepast 9 augustus 2021, 09:10

De innovatiemodule van de regeling voor brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen (Sbv) is gepubliceerd. Deze regeling biedt subsidie voor nieuwe technieken of maatregelen die de emissie van broeikasgassen en stalemissies verminderen. Samen met een agrarisch ondernemer kun je subsidie aanvragen voor onderzoek en ontwikkeling.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De innovatiemodule is gericht op onderzoek naar en ontwikkeling van technieken, installaties, apparatuur, machines en uitrusting of managementmaatregelen. In aanmerking voor subsidie komen innovaties die:

 • de uitstoot van methaan, ammoniak, geur en fijnstof bij de bron verminderen;
 • integraal zijn;
 • het stalklimaat verbeteren;
 • niet eerder uitgevoerd zijn;
 • meetbaar zijn.

Projecten mogen uitgevoerd worden in bestaande en nieuwe stalsystemen.

Investeringsmodule voor brongerichte emissiereducerende technieken

De ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen’ zoals de regeling officieel heet, bestaat naast de innovatiemodule ook uit een investeringsmodule. Deze tak richt zich op investeringen in bewezen brongerichte emissiereducerende technieken. De openstelling hiervan is naar verwachting 1 juli 2020.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de Sbv?

 • De veehouder is de eindgebruiker van de innovatie.
 • De aanvraag wordt gedaan door ten minste één onderzoeksorganisatie en één veehouder.
 • De innovatie vermindert de broeikasgas- en stalemissies minimaal met een bepaald percentage afhankelijk van de betreffende sector.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie is 25% tot 100% van de kosten afhankelijk van onder andere het type onderzoek, de samenwerking en de grootte van het bedrijf. Er geldt een maximale subsidie voor elk van de drie fasen: de onderzoeks- en ontwikkelingsfase (1), emissiemetingenfase (2), en resterende productieve levensduurfase (3).

Voor de eerste openstelling van deze subsidie is in totaal € 19,1 miljoen beschikbaar. Het budget is bestemd voor:

 • Varkenshouderijen: € 6,1 miljoen
 • Melkgeitenhouderijen: € 2 miljoen
 • Melkveehouderijen: € 9 miljoen
 • Vleeskalverenhouderijen: € 2 miljoen

Hoe wordt mijn subsidieaanvraag beoordeeld?

De beoordeling gaat op basis van een tender. De innovatie kan punten scoren aan de hand van vijf criteria. Je scoort hoger als de innovatie:

 1. zorgt voor minder broeikasgas- en stalemissies;
 2. economische kansen biedt;
 3. zorgt voor een verbetering van het dierenwelzijn en de brandveiligheid op een veehouderijlocatie;
 4. internationaal vernieuwend is;
 5. samengaat met weidegang (alleen voor melkveehouders).

Sbv subsidie aanvragen?

Tot en met 2024 kun je twee keer per jaar subsidie aanvragen. De eerste openstelling loopt van 25 mei tot en met 15 juli 2020 17:00 uur. Ben je benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze subsidiespecialisten op gebied van industrie en agrarisch: Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wilco

Ook interessant