Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

21 september 2021, 16:11Aangepast 28 september 2021, 11:15

Op Prinsjesdag 2021 bracht de regering haar plannen voor 2022 naar buiten. Op het gebied van ICT zetten we de belangrijkste punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2022 op een rij:

  • Koning benadrukt het gevaar van cybercriminaliteit
  • Verlaging WBSO-tarief eerste schijf
  • Wijzigingen in aanvraagproces WBSO
  • Wijziging richtlijnen WBSO doorgeschoven naar volgend kabinet

Koning benadrukt het gevaar van cybercriminaliteit

De koning benoemde in de troonrede van Prinsjesdag 2021 dat we meer moeten investeren in de aanpak van digitale criminaliteit en veiligheid, omdat de wereldwijde digitale dreigingen op tal van manieren toenemen.

Om dit te bestrijden is het belangrijk dat de overheid komend jaar meer ruimte en budget vrijmaakt voor S&O-activiteiten (speur- en ontwikkelingswerk) voor het ontwikkelen van slimme oplossingen.

ICT is een onmisbare schakel in het veiliger maken van de digitale wereld. De overheid stimuleert kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur met verschillende subsidies. We zetten de belangrijkste punten voor 2021 op een rij.

Verlaging WBSO-tarief eerste schijf

In 2021 kwam extra budget beschikbaar voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Doel van dit budget was ten tijde van de COVID-19-pandemie de S&O-activiteiten op een gelijkwaardig niveau te houden. De tijdelijke verhoging van de percentages van de WBSO wordt in 2022 teruggedraaid.

De percentages in de eerste schijf worden verlaagd, ook voor starters (zie afbeelding). In de tweede schijf vanaf € 350.000 blijft het percentage 16%. De aftrekposten voor zelfstandige ondernemers inclusief starters voor 2022 zijn nog niet bekend.

Het totale budget voor de WBSO gaat van € 1.438 miljoen in 2021 naar € 1.336 miljoen in 2022. Binnen de Innovatiebox verandert in 2022 vooralsnog niets.

Tabel-WBSO-2022

 

Wijzigingen in aanvraagproces WBSO

Het kabinet wil met een aantal wijzigingen de aanvraag- en verrekensystematiek van de WBSO vereenvoudigen en flexibeler maken:

  • Het wordt eenvoudiger de mededeling na afloop van het kalenderjaar te doen.
    Met de mededeling aan RVO laat de aanvrager weten hoeveel uren, kosten en uitgaven aan S&O zij daadwerkelijk in het voorgaande jaar hebben gerealiseerd.
  • De voorgestelde wijziging in de verrekensystematiek houdt in dat bedrijven voortaan na afgifte van de S&O-verklaring zelf kunnen bepalen in welk tijdvak zij hun WBSO-voordeel willen verrekenen. Hierdoor wordt het aantal verrekenmomenten en daarmee samenhangende administratieve lasten omlaag gebracht.
  • Vanaf 2022 is het mogelijk een S&O-verklaring aan te vragen voor een periode die al (deels) betrokken is in een eerdere S&O-verklaring. Met deze overlappende S&O-verklaringen wordt de WBSO flexibeler.

Bedrijven met een nieuw S&O-project kunnen hierdoor altijd direct een aanvraag doen met de eerste dag van de eerstvolgende maand als startmaand. Dit maakt snellere reactie op ad-hoc-projecten mogelijk. In de huidige systematiek is dit onmogelijk en kunnen nieuwe projecten pas worden aangevraagd voor een periode die start als de periode van de eerdere S&O-verklaring is verstreken. Hierdoor is de flexibiliteit met de huidige vorm beperkt.

Wijziging richtlijnen WBSO doorgeschoven naar volgend kabinet

Afgelopen jaar kwam een mogelijke wijziging naar voren voor de definitie van programmatuur in de richtlijnen van de WBSO. De huidige WBSO zou onvoldoende aansluiten bij de wijze waarop het bedrijfsleven programmatuur ontwikkelt en de snelheid en innovaties op het gebied van de ontwikkelmethoden.

Echter geeft de staatssecretaris aan dat de beslissing over de richtlijnen voor de WBSO doorgeschoven wordt naar het volgende kabinet. Hierin zijn we dus afhankelijk van de snelheid van de formatie. Onze prognose is daarom ook, dat de wijzigingen in 2022 nog niet van toepassing zijn binnen de WBSO.

Jouw subsidiekansen

Wil je weten wat de ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem contact op met Kaj Kruize, Freerk Jan Hoekstra of jouw eigen adviseur bij Subvention. Bel daarvoor 053 – 434 85 12 (locatie Enschede) of 038 – 853 13 85 (locatie Zwolle) of stel je vraag via ‘Mijn subsidievraag’. We zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Kaj

Ook interessant