Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Nationaal Strategisch Plan (NSP) - Opvolger POP3

Subsidie geopend vanaf:

Provinciale subsidieregelingen voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland

Aankomend

Wat is het NSP en GLB?

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het GLB 23-27 is de opvolger van het POP3-programma. Wanneer je gaat ontwikkelen, verduurzamen en innoveren op het gebied van landbouw, dan bieden subsidies grote kansen. Diverse provinciale regelingen richten zich op slimme veerkrachtige landbouw, bodem, water, lucht, biodiversiteit en klimaat en dierenwelzijn en brede plattelandsontwikkeling. De openstellingen verlopen per verschillende thema’s en per provincie.

De eerste openstellingen vonden begin 2024 plaats in Groningen, Friesland en Drenthe, Limburg en Noord-Brabant in de vorm van subsidieregelingen voor productieve investeringen Groen-Blauw en Dierenwelzijn. Houd de nieuwsberichten van Subvention Agrarisch in de gaten voor de openstellingen per provincie en type regeling.

Doelen Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Het GLB kent negen specifieke doelen, waarbij kennis, innovatie en netwerkvorming het algemene doel is.

Slimme veerkrachtige landbouw
1. Een leefbaar landbouwinkomen en voedselzekerheid
2. Concurrentievermogen
3. Positie in de waardeketen

Milieu, biodiversiteit en klimaat
4. Klimaatverandering en duurzame energie
5. Efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht
6. Bescherming van de biodiversiteit

Brede plattelandsontwikkeling
7. Jonge landbouwers
8. Ontwikkeling in plattelandsgebieden
9. Maatschappelijke verwachtingen inzake voedsel en gezondheid, onder meer wat
betreft veilig, voedzaam en duurzaam voedsel, voedselverspilling en dierenwelzijn

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Vanuit eerdere openstellingen van de regelingen Productieve investeringen landbouw Groen-Blauw en Dierenwelzijn, waren onderstaande voorwaarden de uitgangspunten.

 • Het subsidiepercentage is 40% en 55% voor jonge landbouwers.
 • Het subsidiebedrag is minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000.
 • Aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt volgens tendersystematiek. Iedere investering heeft een bepaalde puntenwaardering (zie openstelling en investeringslijst per provincie), waarbij de aanvragen met de meeste punten als eerste subsidie krijgen.
 • Bij overschrijding van het budget vindt toekenning plaats op basis van hoeveelheid punten.
 • Biologische landbouwers krijgen een extra punt toegekend.
 • Een landbouwer of een jonge landbouwer kan in totaal één subsidieaanvraag doen binnen één sub-investeringscategorie.
 • De investeringen moeten uiterlijk binnen twee jaar na subsidieverlening zijn afgerond en vastgesteld.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het totale GLB budget 2023-2027 is € 4,7 miljard in totaal. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de specifieke regeling of categorie.

Houd de nieuwsberichten van Subvention Agrarisch in de gaten voor de openstellingen per provincie en type regeling.

Waarom Subvention

Jouw verduurzaming of innovatie vooruithelpen? We regelen de optimale combinatie van geldelijke subsidies, fiscale regelingen en bijzondere financieringen voor jouw bedrijf of investering. Subvention neemt subsidietrajecten uit handen, van eenmanszaken en mkb’ers tot multinationals.

Jij focus op je werk, dan zorgen wij voor:

 • De subsidiemogelijkheden in beeld.
 • Inhoudelijk meedenkende adviseurs.
 • Kwalitatieve subsidieaanvragen.
 • Het administratieve (na)traject.
 • Een zorgeloos subsidieproces.

Subvention:

 • Kennis van jouw branche en ervaring in het doolhof van subsidies en regelingen.
 • Gespecialiseerd in subsidies voor:
  • zakelijke investeringen in gebouwen, productieprocessen, machines en installaties.
  • R&D, innovatie en ontwikkeling van producten, productieprocessen en programmatuur.
 • Persoonlijk contact met enthousiaste en gedreven adviseurs.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend, vakinhoudelijk en als werkgever.
 • Onafhankelijke subsidieadvies sinds 1998.

Beste van beide werelden

Onze adviseurs hebben zowel kennis van jouw branche als de subsidiewereld.

Volledige ontzorging

Subvention regelt het subsidietraject van A tot Z, ook het natraject.

Afspraak is afspraak

We werken volgens no cure no pay of op uurbasis. Je weet vooraf waar je aan toe bent.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Bernhard
Mijn vraagBekijk profiel