Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Subsidiemodules brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen (Sbv)

Wat is de Sbv?

De ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen’ (Sbv) richten zich op het ontwikkelen en uitrollen van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stallen. De subsidieregeling is opgedeeld in een innovatiemodule en een investeringsmodule en kent openstellingen voor verschillende diercategorieën. 

Innovatiemodule

De subsidie richt zich op zowel innovatie- als pilotprojecten, maar ook op emissiemetingen voor het goedkeuren van nieuwe systemen. De nieuwe stalsystemen zijn gericht op snelle afvoer van mest uit de stal, opslag buiten de stal en mestbewerking.

Investeringsmodule

Naast de stimulering van innovatie in stalsystemen, worden ook investeringen door voorlopers beloond. De investeringsmodule richt zich op de aanpassing van bestaande stalsystemen en het toepassen van de brongerichte emissiearme maatregelen in nieuw te bouwen stallen. Met de investeringssubsidie wil LNV zorgen dat nieuwe stalsystemen ook in de praktijk toegepast worden.

Wat zijn de voorwaarden en subsidiebedragen?

Tot en met 2024 wordt de regeling twee keer per jaar opengesteld voor pluimvee, melkvee, varkens, melkgeiten en vleeskalveren. Voor de periode 2020 tot 2030 is in totaal € 172 miljoen gereserveerd.

Openstellingen Sbv

 • Subsidie onderzoeken en ontwikkelen innovaties stalsystemen (open van 22 november 2021 tot en met 14 februari 2022).
 • Voor meer informatie bekijk de innovatiemodule of de investeringsmodule van 2021.

 

Waarom Subvention

Jouw verduurzaming of innovatie vooruithelpen? We regelen de optimale combinatie van geldelijke subsidies, fiscale regelingen en bijzondere financieringen voor jouw bedrijf of investering. Subvention neemt subsidietrajecten uit handen, van eenmanszaken en mkb’ers tot multinationals.

Jij focus op je werk, dan zorgen wij voor:

 • De subsidiemogelijkheden in beeld.
 • Inhoudelijk meedenkende adviseurs.
 • Kwalitatieve subsidieaanvragen.
 • Het administratieve (na)traject.
 • Een zorgeloos subsidieproces.

Subvention:

 • Kennis van jouw branche en ervaring in het doolhof van subsidies en regelingen.
 • Gespecialiseerd in subsidies voor:
  • zakelijke investeringen in gebouwen, productieprocessen, machines en installaties.
  • R&D, innovatie en ontwikkeling van producten, productieprocessen en programmatuur.
 • Persoonlijk contact met enthousiaste en gedreven adviseurs.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend, vakinhoudelijk en als werkgever.
 • Onafhankelijke subsidieadvies sinds 1998.

Beste van beide werelden

Onze adviseurs hebben zowel kennis van jouw branche als de subsidiewereld.

Volledige ontzorging

Subvention regelt het subsidietraject van A tot Z, ook het natraject.

Afspraak is afspraak

We werken volgens no cure no pay of op uurbasis. Je weet vooraf waar je aan toe bent.