Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Stimuleringsregeling Zorggeschikte woningen

Subsidie geopend tot: 31-10-2024

Stimuleringsregeling Zorggeschikte woningen

Actief

Wat is een zorggeschikte woning?

Zorggeschikte woningen zijn bedoeld voor mensen die in de huidige situatie vaak naar een verpleeghuis gaan. Er zijn meerdere woonvormen mogelijk:

 • Woonvormen waar de bewoners allemaal een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie hebben
 • Woonvormen waar een vleugel of deel van de woningen geschikt/bestemd is voor mensen met een zwaardere zorgvraag
 • Woonvorm waarin elke woning zorggeschikt is en waar een deel van de bewoners een Wlz-indicatie heeft.

Stimuleringsregeling Zorggeschikte woningen

Waarvoor kan ik de stimuleringsregeling aanvragen?

Deze zorggeschikte woningen zijn bedoeld voor mensen die in de huidige situatie vaak naar een verpleeghuis gaan. Woningcorporaties en zorgaanbieders kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor zowel nieuwbouw als de transformatie van bestaande gebouwen. Er zijn meerdere woonvormen mogelijk: woonvormen waar de bewoners allemaal een Wlz-indicatie hebben, woonvormen waar een vleugel of deel van de woningen geschikt/bestemd is voor mensen met een zwaardere zorgvraag en een woonvorm waarin elke woning zorggeschikt is en waar een deel van de bewoners een Wlz-indicatie heeft.

Wat zijn de subsidiekansen en belangrijkste criteria?

De subsidiepotentie is afhankelijk van de bouwkosten van de woning, de doelgroep van de woningen en het aantal kamers in de woning, zie onderstaande opsommingen:

Nieuwbouw of transformatie waarbij de gemiddelde kosten van de verbouwing > € 100.000 zijn

 • Subsidiebedrag per zelfstandige rolstoelgeschikte wooneenheid
  • € 17.500 bij 2 of meer kamers voor mensen met een Wlz-indicatie
  • € 12.500 bij 2 of meer kamers voor mensen zonder een Wlz-indicatie
  • € 10.000 bij 1 kamer voor mensen met een Wlz-indicatie
  • € 7.000 bij 1 kamer voor mensen zonder een Wlz-indicatie

Transformatie waarbij de gemiddelde kosten van de verbouwing € 40.000 tot € 100.000 zijn

 • Subsidiebedrag per zelfstandige rollatorgeschikte wooneenheid
  • € 7.500 bij 2 of meer kamers voor mensen met een Wlz-indicatie
  • € 5.000 bij 2 of meer kamers voor mensen zonder een Wlz-indicatie
  • € 5.000 bij 1 kamer voor mensen met een Wlz-indicatie
  • € 3.000 bij 1 kamer voor mensen zonder een Wlz-indicatie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet:

 • minimaal 30% van de te realiseren zorggeschikte wooneenheden binnen de geclusterde woonvorm verhuurd worden aan mensen met een Wlz-indicatie (met zorgzwaartepakket VV 4 t/m VV 10)
 • bij nieuwbouw de wooneenheden en de woonvormen rolstoelgeschikt zijn
 • bij transformatie de wooneenheden rollatorgeschikt en de woonvorm rolstoelgeschikt zijn en de gemiddelde kosten van de verbouwing per wooneenheid meer dan € 40.000 inclusief BTW bedragen
 • in de woonvorm infrastructuur voor telefonische en digitale bereikbaarheid van zorgverleners en voor zorgverlening op afstand aanwezig is
 • de zorggeschikte wooneenheden worden verhuurd tegen een huurprijs van niet meer dan de vastgestelde liberalisatiegrens voor een sociale huurwoning
 • De werkzaamheden moeten gestart zijn binnen drie jaar na verlening van de subsidie en binnen vijf jaar na verlening zijn afgerond
 • Het aantal in de verklaring (onderdeel subsidieaanvraag) opgegeven wooneenheden moet gedurende drie maanden na oplevering gereserveerd blijven voor mensen met een Wlz-indicatie, zolang het daarin opgegeven aantal nog niet is bereikt.

Meer informatie over de openstellingen van de Stimuleringsregeling Zorggeschikte woningen.

Waarom Subvention?

Jouw verduurzaming of innovatie vooruithelpen? We regelen de optimale combinatie van geldelijke subsidies, fiscale regelingen en bijzondere financieringen voor jouw bedrijf of investering. Subvention neemt subsidietrajecten uit handen, van eenmanszaken en mkb’ers tot multinationals.

Jij houdt focus op je werk, dan zorgen wij voor:

 • De subsidiemogelijkheden in beeld.
 • Inhoudelijk meedenkende adviseurs.
 • Kwalitatieve subsidieaanvragen.
 • Het administratieve (na)traject.
 • Een zorgeloos subsidieproces.

Over Subvention:

 • Kennis van jouw branche en ervaring in het doolhof van subsidies en regelingen.
 • Gespecialiseerd in subsidies voor:
  • zakelijke investeringen in gebouwen, productieprocessen, machines en installaties.
  • R&D, innovatie en ontwikkeling van producten, productieprocessen en programmatuur.
 • Persoonlijk contact met enthousiaste en gedreven adviseurs.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend, vakinhoudelijk en als werkgever.
 • Onafhankelijk subsidieadvies sinds 1998.

Beste van beide werelden

Onze adviseurs hebben zowel kennis van jouw branche als de subsidiewereld.

Volledige ontzorging

Subvention regelt het subsidietraject van A tot Z, ook het natraject.

Afspraak is afspraak

We werken volgens no cure no pay. Geen subsidieresultaat betekent geen factuur van ons.

Trots op onze klanten

Deel deze pagina op:
Mis geen subsidie, ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief. Inschrijven