Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Vastgoed

 • De ISDE is een geldelijke subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen voor bestaande gebouwen. Ook windturbines komen in aanmerking. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2-reductie. Lees meer
 • Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed in de zorg, het onderwijs of een (decentrale) overheid? Dan biedt DUMAVA grote subsidiekansen voor energieadvies, verduurzamingsmaatregelen en integrale verduurzaming met gebouwkeurmerken. Lees meer
 • De Subsidieregeling voor Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) is een subsidie voor de verduurzaming van huurwoningen. De regeling subsidieert drie typen activiteiten: energiebesparende maatregelen, onderhoudsmaatregelen en energieadvies. Lees meer
 • De SDE++ biedt een exploitatiesubsidie voor CO2-reducerende technieken zoals hernieuwbare energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens), CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De regeling biedt subsidie voor hernieuwbare energieproductie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie. Lees meer
 • De subsidieregeling Aanschaf Zero-Emissie Vrachtwagens (AanZET) is bedoeld voor de aanschaf van batterij-elektrische of waterstof-elektrische trucks die buiten de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) vallen. Lees meer
 • Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) kunnen bedrijven die actief zijn in de bouwsector vanaf 9 mei 2023 met subsidie emissieloos bouwmateriaal kopen. Lees meer
 • Wanneer je pand voldoet aan de eisen van de Regeling groenprojecten, verkrijg je een groenverklaring. Dit geeft recht op een groenfinanciering met rentekorting bij een groenbank. Lees meer

Industrie

 • De ISDE is een geldelijke subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen voor bestaande gebouwen. Ook windturbines komen in aanmerking. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2-reductie. Lees meer
 • De TSE ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van milieu- en haalbaarheidsonderzoeken voor innovatieve pilot- of demonstratieprojecten. Lees meer
 • De SDE++ biedt een exploitatiesubsidie voor CO2-reducerende technieken zoals hernieuwbare energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens), CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De regeling biedt subsidie voor hernieuwbare energieproductie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie. Lees meer
 • Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) kunnen bedrijven die actief zijn in de bouwsector vanaf 9 mei 2023 met subsidie emissieloos bouwmateriaal kopen. Lees meer
 • Wanneer je pand voldoet aan de eisen van de Regeling groenprojecten, verkrijg je een groenverklaring. Dit geeft recht op een groenfinanciering met rentekorting bij een groenbank. Lees meer
 • De MIT stimuleert innovatie in het midden- en kleinbedrijf. De MIT kent jaarlijks verschillende regelingen die geldelijke subsidiemogelijkheden bieden voor haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten en via zogenaamde Kennisvouchers. Lees meer
 • De DEI+ ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovatie. Innovatieve projecten of technieken op het gebied van energiebesparing of reductie van CO2-emissie komen in aanmerking voor subsidie. Lees meer
 • De VEKI (voorheen VKII) biedt subsidie voor grootschalige investeringen in energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur en andere CO2-reducerende maatregelen. Lees meer
 • Innovatie, R&D, kennisontwikkeling en het oplossen van technische knelpunten is waar de WBSO om draait. De fiscale regeling vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven gespendeerd aan de R&D-werkzaamheden. Lees meer

Woningcorporaties

 • De ISDE is een geldelijke subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen voor bestaande gebouwen. Ook windturbines komen in aanmerking. Lees meer
 • De SVVE biedt subsidie voor advisering en procesbegeleiding omtrent energiebesparing, duurzame energie of aansluiting op een warmtenet. Ook kun je subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen, duurzame warmteopties en centrale aansluiting op een warmtenet. Lees meer
 • De SEEH biedt subsidie voor de uitvoering van minimaal twee energiebesparende maatregelen in bestaande woningen. Ook is energieadvies, eventueel gecombineerd met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) subsidiabel. Lees meer
 • De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) biedt geldelijke subsidie voor het aardgasvrij maken van woningen. Subsidiabel is het aansluiten op een warmtenet, afkoppelen van een aardgasaansluiting en de voorzieningen en aanpassingen die hiervoor nodig zijn. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2-reductie. Lees meer
 • Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed in de zorg, het onderwijs of een (decentrale) overheid? Dan biedt DUMAVA grote subsidiekansen voor energieadvies, verduurzamingsmaatregelen en integrale verduurzaming met gebouwkeurmerken. Lees meer
 • De Renovatieversneller is een subsidieregeling waarin het op grote schaal renoveren van huurwoningen volgens een gestandaardiseerde aanpak wordt gesubsidieerd. Het plan is om de regeling in aangepaste vorm opnieuw te introduceren. Een datum hiervoor is nog niet bekend.  Lees meer
 • De regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders is een specifieke uitkering voor gemeenten om sneller woningen geschikt te maken voor grote gezinnen van vergunninghouders zodat zij kunnen starten met de integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Lees meer
 • SPOR biedt subsidie voor de benodigde procesondersteuning gericht op het voorbereiden van een gezamenlijk renovatieproject voor de verduurzaming van woningen in een samenwerkingsverband. Lees meer
 • De subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is een exploitatiesubsidie voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit door energiecoöperaties en Vereniging van Eigenaars (VVE). Je kunt subsidie aanvragen voor Zon-PV, wind en waterkracht. Lees meer
 • De Subsidieregeling voor Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) is een subsidie voor de verduurzaming van huurwoningen. De regeling subsidieert drie typen activiteiten: energiebesparende maatregelen, onderhoudsmaatregelen en energieadvies. Lees meer
 • Gemeentelijke subsidie voor de aanvulling van woningen op de bestaande woningvoorraad voor aandachtsgroepen (onder andere arbeidsmigranten, uitwonende studenten en statushouders). Lees meer
 • De VvE Energiebespaarlening is specifiek bedoeld voor VvE's die energiebesparende maatregelen willen uitvoeren. Meer dan 25 energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor financiering. Lees meer
 • De SOO biedt subsidie voor de realisatie van een ontmoetingsruimte bij geclusterde woonvormen in zowel nieuw- als bestaande bouw. Lees meer
 • De SDE++ biedt een exploitatiesubsidie voor CO2-reducerende technieken zoals hernieuwbare energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens), CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De regeling biedt subsidie voor hernieuwbare energieproductie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie. Lees meer

Agrarisch

 • De ISDE is een geldelijke subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen voor bestaande gebouwen. Ook windturbines komen in aanmerking. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2-reductie. Lees meer
 • De SDE++ biedt een exploitatiesubsidie voor CO2-reducerende technieken zoals hernieuwbare energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens), CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De regeling biedt subsidie voor hernieuwbare energieproductie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie. Lees meer
 • Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) kunnen bedrijven die actief zijn in de bouwsector vanaf 9 mei 2023 met subsidie emissieloos bouwmateriaal kopen. Lees meer
 • Wanneer je pand voldoet aan de eisen van de Regeling groenprojecten, verkrijg je een groenverklaring. Dit geeft recht op een groenfinanciering met rentekorting bij een groenbank. Lees meer
 • Wanneer je gaat ontwikkelen, verduurzamen en innoveren op het gebied van landbouw, dan bieden POP3-subsidies grote kansen. De POP3-regelingen richten zich op de verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en innovatie. Lees meer
 • Doordat het verbod op asbestdaken voor 2024 van tafel is, komen er nog maar weinig tot geen nieuwe openstellingen voor het verwijderen van asbest. Sporadisch bieden specifieke provincies of gemeentes nog subsidiemogelijkheden. Lees meer
 • De Subsidiemodules brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen richten zich op het ontwikkelen en uitrollen van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stallen. De subsidieregeling is opgedeeld in een innovatiemodule en een investeringsmodule en kent openstellingen voor verschillende diercategorieën. Lees meer
 • Een stal gebouwd volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) komt in aanmerking voor fiscale subsidies (MIA/Vamil). Lees meer

IT

 • De MIT stimuleert innovatie in het midden- en kleinbedrijf. De MIT kent jaarlijks verschillende regelingen die geldelijke subsidiemogelijkheden bieden voor haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten en via zogenaamde Kennisvouchers. Lees meer
 • Innovatie, R&D, kennisontwikkeling en het oplossen van technische knelpunten is waar de WBSO om draait. De fiscale regeling vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven gespendeerd aan de R&D-werkzaamheden. Lees meer
Mis geen subsidie, ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief. Inschrijven