Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Vastgoed

 • De SSEB biedt bedrijven in de bouwsector subsidie voor emissieloos bouwmateriaal. De regeling kent drie onderdelen, namelijk een aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en innovatiesubsidie. Lees meer
 • Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed in de zorg, het onderwijs of een (decentrale) overheid? Dan biedt DUMAVA grote subsidiekansen voor energieadvies, verduurzamingsmaatregelen en integrale verduurzaming met gebouwkeurmerken. Lees meer
 • Wanneer je pand voldoet aan de eisen van de Regeling groenprojecten, verkrijg je een groenverklaring. Dit geeft recht op een groenfinanciering met rentekorting bij een groenbank. Lees meer
 • De ISDE is een geldelijke subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen voor bestaande gebouwen. Ook windturbines komen in aanmerking. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie. Lees meer
 • Geldelijke subsidie voor de aanschaf van batterij-elektrische of waterstof-elektrische trucks die buiten de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) vallen. Lees meer
 • De SDE++ biedt een exploitatiesubsidie voor CO2-reducerende technieken zoals hernieuwbare energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens), CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De regeling biedt subsidie voor hernieuwbare energieproductie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2-reductie. Lees meer

Industrie

 • Fiscale stimuleringsregeling voor energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2-reductie. Lees meer
 • De ISDE is een geldelijke subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen voor bestaande gebouwen. Ook windturbines komen in aanmerking. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie. Lees meer
 • JTF financiert innovatie van de regionale economie en vermindert de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van deze transitie. Lees meer
 • De TSE ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van milieu- en haalbaarheidsonderzoeken voor innovatieve pilot- of demonstratieprojecten. Lees meer
 • De SDE++ biedt een exploitatiesubsidie voor CO2-reducerende technieken zoals hernieuwbare energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens), CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De regeling biedt subsidie voor hernieuwbare energieproductie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie. Lees meer
 • Geldelijke subsidie voor de aanschaf van batterij-elektrische of waterstof-elektrische trucks die buiten de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) vallen. Lees meer
 • De SSEB biedt bedrijven in de bouwsector subsidie voor emissieloos bouwmateriaal. De regeling kent drie onderdelen, namelijk een aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en innovatiesubsidie. Lees meer
 • Wanneer je pand voldoet aan de eisen van de Regeling groenprojecten, verkrijg je een groenverklaring. Dit geeft recht op een groenfinanciering met rentekorting bij een groenbank. Lees meer
 • De MIT stimuleert innovatie in het midden- en kleinbedrijf. De MIT kent jaarlijks verschillende regelingen die geldelijke subsidiemogelijkheden bieden voor haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten en via zogenaamde Kennisvouchers. Lees meer
 • De DEI+ ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovatie. Innovatieve projecten of technieken op het gebied van energiebesparing of reductie van CO2-emissie komen in aanmerking voor subsidie. Lees meer
 • De VEKI, de subsidieregeling voor versnelde klimaatinvesteringen in de industrie (voorheen VKII), biedt subsidie voor investeringen in energie-efficiëntie, circulaire economie, lokale infrastructuur voor afvalwarmte en waterstof en andere CO2-reducerende maatregelen. Lees meer
 • Innovatie, R&D, kennisontwikkeling en het oplossen van technische knelpunten is waar de WBSO om draait. De fiscale regeling vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven gespendeerd aan de R&D-werkzaamheden. Lees meer

Woningcorporaties

 • Fiscale stimuleringsregeling voor energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2-reductie. Lees meer
 • De ISDE is een geldelijke subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen voor bestaande gebouwen. Ook windturbines komen in aanmerking. Lees meer
 • De SVVE biedt subsidie voor advisering en procesbegeleiding omtrent energiebesparing, duurzame energie of aansluiting op een warmtenet. Ook kun je subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen, duurzame warmteopties en centrale aansluiting op een warmtenet. Lees meer
 • De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) biedt geldelijke subsidie voor het aardgasvrij maken van woningen. Subsidiabel is het aansluiten op een warmtenet, afkoppelen van een aardgasaansluiting en de voorzieningen en aanpassingen die hiervoor nodig zijn. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie. Lees meer
 • Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed in de zorg, het onderwijs of een (decentrale) overheid? Dan biedt DUMAVA grote subsidiekansen voor energieadvies, verduurzamingsmaatregelen en integrale verduurzaming met gebouwkeurmerken. Lees meer
 • De regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders is een specifieke uitkering voor gemeenten om sneller woningen geschikt te maken voor grote gezinnen van vergunninghouders zodat zij kunnen starten met de integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Lees meer
 • SPOR biedt subsidie voor de benodigde procesondersteuning gericht op het voorbereiden van een gezamenlijk renovatieproject voor de verduurzaming van woningen in een samenwerkingsverband. Lees meer
 • De Stimuleringsregeling Zorggeschikte woningen is voor nieuwbouw en voor transformatie van bestaande gebouwen naar zorggeschikte woningen. Lees meer
 • De SPUK Flex- en transformatiewoningen (SFT) is onder andere gericht op Oekraïense ontheemden en statushouders. Lees meer
 • De subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is een exploitatiesubsidie voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit door energiecoöperaties en Vereniging van Eigenaars (VvE). Je kunt subsidie aanvragen voor Zon-PV, wind en waterkracht. Lees meer
 • De Subsidieregeling voor Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) is een subsidie voor de verduurzaming van huurwoningen. De regeling subsidieert drie typen activiteiten: energiebesparende maatregelen, onderhoudsmaatregelen en energieadvies. Lees meer
 • Gemeentelijke subsidie voor de aanvulling van woningen op de bestaande woningvoorraad voor aandachtsgroepen (onder andere arbeidsmigranten, uitwonende studenten en statushouders). Lees meer
 • De SOO biedt subsidie voor de realisatie van een ontmoetingsruimte bij geclusterde woonvormen in zowel nieuw- als bestaande bouw. Lees meer
 • De SDE++ biedt een exploitatiesubsidie voor CO2-reducerende technieken zoals hernieuwbare energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens), CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De regeling biedt subsidie voor hernieuwbare energieproductie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie. Lees meer

Agrarisch

 • Fiscale stimuleringsregeling voor energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2-reductie. Lees meer
 • De ISDE is een geldelijke subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen voor bestaande gebouwen. Ook windturbines komen in aanmerking. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie. Lees meer
 • De SDE++ biedt een exploitatiesubsidie voor CO2-reducerende technieken zoals hernieuwbare energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens), CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De regeling biedt subsidie voor hernieuwbare energieproductie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie. Lees meer
 • Geldelijke subsidie voor de aanschaf van batterij-elektrische of waterstof-elektrische trucks die buiten de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) vallen. Lees meer
 • De SSEB biedt bedrijven in de bouwsector subsidie voor emissieloos bouwmateriaal. De regeling kent drie onderdelen, namelijk een aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en innovatiesubsidie. Lees meer
 • Wanneer je pand voldoet aan de eisen van de Regeling groenprojecten, verkrijg je een groenverklaring. Dit geeft recht op een groenfinanciering met rentekorting bij een groenbank. Lees meer
 • Vanaf 2023 geldt een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), waarbij het Nationaal Strategisch Plan (NSP) de Nederlandse invulling is. Het NSP is gericht op de verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en innovatie in de agrarische sector. Lees meer
 • Wanneer je gaat ontwikkelen, verduurzamen en innoveren op het gebied van landbouw, dan bieden POP3-subsidies grote kansen. De POP3-regelingen richten zich op de verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en innovatie. Lees meer
 • Doordat het verbod op asbestdaken voor 2024 van tafel is, komen er nog maar weinig tot geen nieuwe openstellingen voor het verwijderen van asbest. Sporadisch bieden specifieke provincies of gemeentes nog subsidiemogelijkheden. Lees meer
 • De Subsidiemodules brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen richten zich op het ontwikkelen en uitrollen van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stallen. De subsidieregeling is opgedeeld in een innovatiemodule en een investeringsmodule en kent openstellingen voor verschillende diercategorieën. Lees meer
 • Een stal gebouwd volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) komt in aanmerking voor fiscale subsidies (MIA/Vamil). Lees meer

IT

 • Innovatie, R&D, kennisontwikkeling en het oplossen van technische knelpunten is waar de WBSO om draait. De fiscale regeling vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven gespendeerd aan de R&D-werkzaamheden. Lees meer
 • Geldelijke subsidie voor mkb'ers die een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar technische en economische risico's. Lees meer
 • Werk je als mkb’er samen met een andere mkb’er? En ga je aan de slag met een nieuw product, productieproces of dienst die je ontwikkelt of vernieuwt? Dan is de MIT R&D-samenwerkingsprojecten iets voor jou. Lees meer
 • De innovatiebox is een belastingmaatregel die een aanzienlijke korting op de vennootschapsbelasting oplevert op winsten die worden gemaakt op innovatieve producten of diensten. Er geldt dan een effectief belastingtarief van 9% in plaats van het normale tarief van maximaal 25,8%. Lees meer
 • Met een lening uit de VFF kun je als starter of mkb’er onderzoeken of je idee kans van slagen heeft. De VFF moet ervoor zorgen dat het idee van de plan- in de startfase komt. Lees meer
 • Het Innovation Fund vanuit de EU biedt tot 60% financiering van de relevante kosten voor innovatieve koolstofarme technologieën gedurende de eerste tien jaar van de exploitatie. Lees meer
 • Door financiële ondersteuning wil Eurostars de time-to-market van nieuwe technologieën verkorten en technische risico's verminderen voor het midden- en kleinbedrijf. Lees meer
 • Deze EU-regeling biedt subsidie voor mkb’ers die binnen de regio samenwerken op gebied van innovatie en de overgang naar een koolstofarme economie. Lees meer
 • Interreg stimuleert ondernemers, bedrijven en andere organisaties samen te werken aan duurzame en innovatieve projecten tussen Europese regio’s. Lees meer
 • Digital Europe biedt bedrijven financiële ondersteuning, digitale vaardigheidstraining en beleidskaders om digitale innovatie te stimuleren, concurrentievermogen te vergroten en te voldoen aan digitale regelgeving in Europa. Lees meer
 • De European Innovation Council (EIC) Accelerator ondersteunt startups en mkb’ers bij de ontwikkeling en commercialisering van hun innovatieve ideeën. Lees meer
 • De programma’s binnen Horizon Europe richten zich op excellentie in wetenschappelijk onderzoek, concurrentievermogen en innovatie. De regeling biedt diverse subsidiemogelijkheden voor samenwerking en de ontwikkeling of verspreiding van kennis of technologie. Lees meer
 • Het SIDN fonds is een initiatief van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en steunt innovatieve internetprojecten. Lees meer
Deel deze pagina op:
Mis geen subsidie, ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief. Inschrijven