Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

28 december 2022, 16:18Aangepast 29 december 2023, 13:44

Op 28 december 2022 publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de nieuwe Milieulijst voor 2023. Hierop staan nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervallen ook bedrijfsmiddelen uit 2022. De aftrekpercentages van de Milieu-investeringsaftrek in 2023 zijn 27%, 36% en 45%. Ook wordt jaarlijks de formulering van veel bedrijfsmiddelen versoepeld of aangescherpt. We bespreken de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten voor de gebouwde omgeving.

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek er in 2023 uit?

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek blijven in 2023 gelijk aan 2022. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 27%, 36% of 45% investeringsaftrek. Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek is in 2023 € 194 miljoen, dat is € 50 miljoen meer dan het jaar ervoor. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2023 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Voor energierijke investeringen is Energie-investeringsaftrek (EIA) van toepassing.

Nieuwe investeringen op Milieulijst 2023:

In 2023 komen 22 nieuwe bedrijfsmiddelen in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek, de belangrijkste zijn:

 • Productieapparatuur voor productie met milieuvriendelijkere grondstoffen.
 • Distributiekabels met een mantel op basis van gerecycled materiaal.
 • Elektrisch of waterstof aangedreven truckmixer.
 • Dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractor.
 • Elektrisch aangedreven werktuigendrager.
 • Apparatuur voor procesgeïntegreerde emissiereductie.
 • Accu of biogasaggregaat voor stroomvoorziening van lokale activiteiten.
 • (Verdergaand) zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens DGNB International.
 • Circulaire wand- of vloerpanelen met terugnamegarantie.
 • Houtvezelisolatieplaten op basis van reststromen.
 • Circulaire binnendeur met terugnamegarantie.
 • Demontabel herbruikbaar wandsysteem met vlaskern.

Vervallen investeringen voor Milieu-investeringaftrek in 2023

18 bedrijfsmiddelen staan in 2023 niet meer op de Milieulijst. De belangrijkste bedrijfsmiddelen die niet meer in aanmerking komen:

 • Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 20 mg NOx/Nm3.
 • Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 30 mg NOx/Nm3.
 • Sloophout in (onderdelen van) een bouwwerk of product.
 • Transportcontainer met niet-cryogene CO2-koelinstallatie.

Belangrijkste punten per thema

Gebouwde omgeving

Voor circulaire bouw:

 • Eis voor NMD is vanaf 2023 vervallen.
 • Er worden nu eisen gesteld aan de hoeveelheid hernieuwbare, hergebruikte en demontabele en herbruikbare materialen die toegepast worden in het gebouw. Hierdoor wordt een meetbare minimale bijdrage aan het creëren van circulaire materiaalketens vereist. De eis is:
  • 50% hernieuwbare grondstoffen
  • 25% hergebruikte bouwproducten of
  • 25% demontabel en herbruikbare bouwproducten waarbij de losmaakbaarheidsindex is berekend. Bij renovatie worden bestaande gebouw(delen) en daarin aanwezige materialen buiten beschouwing gelaten.

Voor BREEAM en GPR Gebouw:

 • Bedragen en percentages blijven ongewijzigd.
 • De eisen aan de voorziening voor zonnepanelen zijn vereenvoudigd.
 • BREEAM of GPR gebouwen met een parkeerdek komen makkelijker in aanmerking.
 • Bij het toepassen van een vegetatiedak, retentiedak of gevelbegroeiingssysteem zijn de in aanmerking komende kosten € 300 per m² dakoppervlak (in 2022 was dit € 200 per m² BVO).
 • MPG conform Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022) in plaats van juli 2020.

DGNB International

De berekeningsmethodiek DGNB International is toegevoegd als keurmerk en komt daarmee in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek in 2023.

Duurzame bouwmaterialen en inrichting:

 • Een aantal nieuwe investeringen is toegevoegd aan de Milieulijst 2023 voor duurzame bouwmaterialen en inrichting:
  • Circulaire wand- of vloerpanelen.
  • Circulaire binnendeuren.
  • Spouwmuurisolatie van geëxpandeerd cellulose ester.
  • Demontabel wandsysteem met vlaskern.
 • Circulaire keukens zijn aangepast zodat ook verschillende configuraties in aanmerking komen.
 • Het gebruik van sloophout komt niet meer in aanmerking voor Milieu-investeringsaftrek in 2023.

Mobiliteit

 • De eis omtrent de bestuurdersplaats is aangescherpt. De bestuurdersplaats mag niet meer afneembaar zijn.
 • De mogelijkheden voor oplaadpunten zijn uitgebreid. Deze mogen naast voor eigen voertuigen, ook worden gebruikt voor voertuigen die voor eigen gebruik worden ingezet, zoals gehuurde voertuigen.
 • Elektrische en waterstof truckmixer is toegevoegd aan de Milieulijst 2023.
 • Elektrische werktuigendrager voor het verrichten van werkzaamheden in de open lucht is toegevoegd aan de Milieulijst 2023.

Milieu-investeringsaftrek 2023 aanvragen?

Wil jij meer weten over de subsidiemogelijkheden en voorwaarden in 2023, neem dan vrijblijvend contact op met Jasper van Benthem via 053 – 434 85 12 of Ruud Lenderink via 038 – 853 13 85. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Bob

Ook interessant