Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

1 september 2021, 11:39Aangepast 9 december 2021, 11:44

Er is een nieuwe subsidieregeling die energieadvies voor de verduurzaming van bedrijfspanden van mkb-ondernemers ondersteunt. Voor het opstellen van een energie-/EPA-U maatwerkadvies voor één of meerdere panden zorgt deze regeling er voor dat een (groot) deel van de kosten gesubsidieerd worden. Een mooie kans voor opdrachtgevers/beleggers in combinatie met de label C-verplichting vanaf 2023 en de nu nog geldende subsidiekansen.

Sinds 1 oktober 2021 kunnen we voor opdrachtgevers subsidie aanvragen voor het opstellen van een energieadvies voor de verduurzaming van bedrijfspanden én voor de ondersteuning bij de uitvoering hiervan. Gemaakte kosten vanaf 2 augustus 2021 komen zelfs al in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Belangrijkste voorwaarden voor subsidie voor verduurzaming bedrijfspand

 • De aanvrager moet een mkb-onderneming zijn (maximaal 250 fte’s en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen)
 • De aanvrager is eigenaar of huurder van een (gedeelte van een) bedrijfsgebouw.
 • Het energieverbruik is < 25.000 m³ aardgas en < 50.000 kWh per jaar per pand.
 • Per bedrijfspand kun je één keer subsidie aanvragen.
 • De aanvrager heeft de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Let op: Ingediende subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst gerangschikt. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! De subsidieregeling is geopend tot en met 30 september 2022.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • 80% van de gemaakte kosten voor het advies, met een minimum van € 400 en een maximum van € 750.
 • 80% van de gemaakte kosten voor ondersteuning, met een maximum van € 2.500.
 • De totale subsidie bedraagt maximaal € 2.500.

Eisen aan energieadvies:

Het energieadvies moet de volgende gegevens van het bedrijfspand en de bedrijfsvoering bevatten:

 • Een opgave van het energieverbruik in m³ aardgas en kWh van het afgelopen jaar.
 • Een beschrijving van het verbruik omgerekend naar CO2-uitstoot.
 • Een beschrijving van de mogelijke energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen.
  • Per maatregel een beschrijving van de potentiële energiebesparing of reductie van CO2-uitstoot.
  • Per maatregel de verwachte terugverdientijd.

Stapeling van subsidie met EIA

Wanneer je als mkb-onderneming op basis van het EPA-U maatwerkadvies vervolgens energiebesparende maatregelen uitvoert, kun je ook nog gebruikmaken van de fiscale Energie-investeringsaftrek (EIA). Voorwaarde is minimaal drie labelsprongen en minimaal energielabel B na verduurzaming.

Belangrijk: vanaf 2023 is energielabel C verplicht voor kantoren. Je kunt nu dus nog extra profiteren van subsidie om verduurzaming in gang te zetten!

Meer weten of subsidie benutten?

Ga je verduurzamen of ben je betrokken bij adviestrajecten die mogelijk in aanmerking komen voor deze regeling? Neem dan vrijblijvend contact op met Jasper van Benthem via 053 – 434 85 12 voor de subsidiemogelijkheden. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Jasper

Ook interessant