Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

22 oktober 2020, 14:11Aangepast 21 januari 2021, 08:18

De Europese Commissie wil tot 2030 35 miljoen slecht geïsoleerde woningen en kantoren renoveren. Voor deze verduurzaming is € 90 miljard per jaar nodig die Europa onder andere uit het economisch herstelfonds wil halen. Wat betekent dit voor de subsidiemogelijkheden voor de isolatie van woningen en gebouwen in Nederland?

Renoveren van 35 miljoen woningen en kantoren in Europa

De ‘Renovatiegolf’, zoals eurocommissaris Frans Timmermans het noemt, werd breed uitgemeten in de mainstream media. Om de doelstellingen voor energiebesparing en CO2-reductie uit het klimaatplan de Europese Green Deal te behalen, is versnelde verduurzaming nodig.

De inzet van geld uit Europees herstelfonds

Ondanks de coronacrisis, zet de Europese Commissie toch vol in op het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Zo besloot de Commissie om een deel van het Europese herstelfonds, waarover de regeringsleiders in de zomer van 2020 een akkoord bereikten, in te zetten voor het behalen van deze doelstellingen. Het herstelfonds biedt daarnaast de kans om de werkgelegenheid in de EU-landen te stimuleren.

We zien positieve veranderingen aankomen in het subsidielandschap van de Europese Unie. Waar de nadruk vaak lag op innovatie, verschuift dit nu meer naar renovatie.

Van herstelfonds naar Nederlandse subsidieregeling

Binnen het veranderende subsidielandschap zien we een centrale pijler: de verduurzaming van woningen. Op 11 november 2020 nam Subvention deel aan het webinar: Hoe kunnen woningcorporaties EU-subsidies benutten? Het webinar werd georganiseerd door Aedes en De Groene Huisvesters. Er werd benoemd dat we de komende jaren vier subsidieprogramma’s kunnen verwachten. Hieronder bespreken we ze een voor een.

Recovery and Resilience Facility (RRF)

De RRF is het grootste Europese subsidieprogramma vanuit het EU-herstelplan. Nederland ontvangt € 5,6 miljard waarvan ongeveer € 2,5 miljard gereserveerd voor klimaatdoelen. Voor de verdeling van de subsidiegelden moet Nederland een herstelplan indienen bij de EU voor april 2021.

Mede door de verkiezingen in 2021 loopt er een politieke discussie over de wijze van besteding. Vanuit de EU is er geen verplichting dat het budget wordt besteed aan verduurzaming van woningen.

REACT-EU

Kort voor de zomervakantie lobbyde de Nederlandse overheid via Aedes om vanuit het Europese herstelfonds extra geld toegekend te krijgen voor onder andere woningcorporaties. Het zogeheten REACT-EU fonds.

De te subsidiëren projecten moeten bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie binnen de groene en digitale transitie. Op nationaal niveau worden de subsidiegelden per regio verdeeld via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De belangrijkste criteria zijn:

  • Projecten zijn in de periode van 2021 tot 2023 gestart en afgerond.
  • Zowel renovatieprojecten als projecten voor overschakeling naar een andere warmtebron komen in aanmerking.

De specifieke voorwaarden en openstelling worden in de loop van 2021 verwacht.

Just Transition Fund (JTF)

Het JTF richt zich op sociaal economische regio’s die het meest getroffen zijn door transitie (bijvoorbeeld mijnbouwregio’s of aardgaswinningsregio’s als Groningen). Nederland moet hiervoor een plan opstellen en indienen bij de EU. Het JTF biedt kansen voor het verduurzamen van woningen. Het versnellen van verduurzaming creëert immers nieuwe werkgelegenheid en gaat energiearmoede tegen.

De subsidieregeling is waarschijnlijk inzetbaar vanaf eind 2021 of begin 2022. Dit is afhankelijk van het moment waarop het meerjarig financieel kader (MFK) van de Europese Commissie start.

Affordable Housing Initiative

Binnen het programma Affordable Housing Initiative (AHI) wil de EU 100 proeftuinwijken subsidiëren die koploper zijn op onderstaande thema’s. De subsidie wordt vormgegeven via technische ondersteuning en/of financiering.

  • Integrale benadering en wijkaanpak
  • Duurzaamheid
  • Betrokkenheid bewoners
  • Circulariteit

De subsidieregeling is nog in ontwikkeling en start niet eerder dan 2022.

Geen subsidies missen?

Houd onze website in de gaten, meld je aan voor onze tweemaandelijkse nieuwsbrief of volg ons op LinkedIn of Twitter om geen subsidies te missen en op de hoogte te blijven van de subsidiemogelijkheden.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant