Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

14 september 2020, 10:01Aangepast 14 september 2020, 10:01

Vanaf 4 januari 2021 komt er waarschijnlijk een nieuwe subsidieregeling voor woningcorporaties in Gelderland: de Gelderse Investeringsimpuls. De regeling in concept biedt ruimte voor € 50 miljoen en heeft een looptijd van twee jaar.

Wat is de Gelderse Investeringsimpuls?

De provincie Gelderland wil verduurzaming in haar regio stimuleren om het energieverbruik binnen de gebouwde omgeving te verminderen. Woningcorporaties spelen daar volgens de provincie een belangrijke rol in. Om deze reden worden verduurzamingstrajecten van woningcorporaties gesubsidieerd, wanneer zij kunnen versnellen of de ambitie kunnen verhogen.

Daarnaast moet de regeling leiden tot het creëren van meer werkgelegenheid en leerwerkplekken en een daling van de woonlasten voor de huurders. De conceptsubsidieregeling wordt op 28 oktober 2020 in de vergadering van Provinciale Staten besproken.

Wat zijn de voorwaarden voor subsidie?

De belangrijkste voorwaarden uit de conceptregeling (en dus nog onder voorbehoud) zijn:

  • Er worden minimaal drie labelstappen gemaakt én het resultaat is minimaal Energie-Index B.
  • De werkzaamheden zijn binnen drie jaar na het verlenen van de subsidie opgeleverd.
  • De woonlasten na de verduurzaming stijgen niet.
  • Er wordt ten minste één leerwerkplaats per 100 woningen gecreëerd.
  • Particuliere woningeigenaren moet de mogelijkheid geboden worden ook aan te sluiten bij de verduurzaming.
  • Stapelen met overige subsidies is mogelijk tot 50% van de investering.

Hoeveel subsidie kan ik per woning aanvragen?

De subsidie per woning is afhankelijk van de Energie-Index vóór en na verduurzaming. Zie voor het subsidiebedrag per situatie de tabel hieronder.

  Energie-Index
≤ 0.80 (A+, A++)
Energie-Index
0.81 ≤ 1.20 (A)
Energie-Index
1.21 ≤ 1.40 (B)
Energie-Index

 1.41 ≤ 1.80 (C)

€ 4.000 € 0 € 0
Energie-Index

1.81 ≤ 2.10 (D)

€ 5.000 € 3.000 € 0
Energie-Index

2.11 ≤ 2.40 (E)

€ 6.000 € 4.000 € 3.000
Energie-Index

2.41 ≤ 2.70 (F)

€ 7.000 € 5.000 € 3.000

Bonus voor circulariteit of biodiversiteit

Wanneer je als corporatie de verduurzaming circulair aanpakt, dan is een extra subsidie beschikbaar van € 1.000 per woning.

Neem je extra maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie (bijvoorbeeld groen dak of gevel, hemelwaterafvoer) of om de biodiversiteit te bevorderen, dan is de extra subsidie € 250 per woning.

Verdere randvoorwaarden en criteria zijn nog niet gepubliceerd. We updaten dit bericht zodra hierover meer bekend is.

Gelderse Investeringsimpuls aanvragen?

Wil je weten wat de subsidiemogelijkheden voor jouw corporatie zijn? Neem dan contact op met jouw subsidieadviseur, vraag het Jasper Hiddinga via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant