Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

5 januari 2022, 14:43Aangepast 14 april 2022, 14:47

Elk jaar bieden de Milieu- en Energie-investeringsaftrek (MIA en EIA) mooie kansen voor een reeks aan investeringen. De voorwaarden binnen de MIA voor de bouw van circulaire woningen zijn per 2022 aangepast. Ook zijn nieuwe investeringen voor woningen toegevoegd aan de Milieulijst 2022. We nemen de subsidiekansen kort met je door.

Hoe zien de MIA en EIA er in 2022 uit?

De Milieu- en Energie-investeringsaftrek zijn fiscale subsidieregelingen die zakelijke investeerders stimuleren te investeren in milieuvriendelijke en energiezuinige technieken en gebouwen en duurzame energie.

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) gaan in 2022 omhoog! Afhankelijk van de categorie komt een investering in aanmerking voor 27%, 36% of 45% investeringsaftrek. Het netto voordeel kan hierdoor oplopen tot 11,61% van de in aanmerking komende investeringskosten (bij 25,8% vennootschapsbelasting).

Het percentage Energie-investeringsaftrek (EIA) 2022 is net als in 2021 45,5%. Het netto fiscale subsidievoordeel bij 25,8% vennootschapsbelasting bedraagt hierbij 11,74% van de in aanmerking komende investeringskosten.

Circulaire woning op Milieulijst 2022

Vanaf 2020 bestaat binnen de MIA de subsidie voor circulaire woningen, daarover hebben we je hier uitgebreid geïnformeerd. Vanaf 2022 is er geen aftopping meer op de investeringskosten en het percentage is verhoogd naar 45% (ofwel 11,61% netto). Het subsidievoordeel kan hierdoor verdubbelen in vergelijking met de regelgeving van 2021.

Een aandachtspunt is wel dat de subsidie moet passen binnen de Europese spelregels voor staatssteun. Om dit te beoordelen moeten de meerkosten van de circulaire woning ten opzichte van een vergelijkbare, traditionele woning worden berekend. Afhankelijk van de organisatiegrootte van de investeerder, bedraagt de subsidie ten hoogste 40% tot 60% van de berekende meerkosten. Dus hoe hoger de ambities, hoe hoger het subsidievoordeel. Wij helpen je om hier het maximale uit te halen.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, waaronder één van onderstaande technische eisen:

 • bevat 5 bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart uit de NMD, of
 • bestaat voor 50% op volumebasis uit hernieuwbare grondstoffen, uitgaande van het totale volume exclusief de fundatie en installaties, of
 • bevat 3 bouwmaterialen en één bouwwerkinstallatie met een categorie 1 productkaart uit de NMD.

De bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart uit de NMD moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • bestaat voor tenminste 50% op gewichtsbasis uit gerecycled materiaal, of
 • betreffen herbruikbare bouwmaterialen waarbij in het eindelevensduurscenario sprake is van ten minste 20% product hergebruik (niet zijnde bulkmaterialen als zand, grind en grond als ongebonden bouwstoffen), of;
 • een combinatie hiervan.

Meer weten over circulair bouwen?

Bevorderen klimaatadaptatie (MIA)

Vergroenen van tuinen en parkeerplaatsen (MIA)

In 2022 komen ook investeringen in het vergroenen van tuinen en parkeerplaatsen rond woningen in aanmerking voor de MIA. Dit geldt alleen voor vergroenen in een bestaande situatie, waarbij er bijvoorbeeld vegetatie toegevoegd moet worden en/of een waterpartij of water passerende verhardingen. Het bruto subsidievoordeel is maximaal 27% van de kosten (ofwel 6,75% netto).

Vegetatiedak

Om klimaatadaptatie te bevorderen zijn investeringen in een vegetatiedak subsidiabel. Het bruto subsidievoordeel bedraagt maximaal 36% van de investeringskosten (ofwel 9% netto). Een vegetatiedak bestaat in ieder geval uit:

 • Een waterkerend folie
 • Een vegetatielaag
 • Een substraatlaag
 • Een drainagelaag

Ook andere onderdelen zoals een kunstmatige bevloeiing en verankering komen mogelijk in aanmerking voor subsidie.

 

Gevel- of muurbegroeiingsysteem

Voor een gevel- of muurbegroeiingsysteem kan ook subsidie worden aangevraagd binnen de MIA (maximaal 36% van de investeringskosten). Het systeem omvat in ieder geval een frame met substraat, maar ook andere kosten zoals irrigatieleidingwerk komen mogelijk voor subsidie in aanmerking.

Infiltratiesystemen en waterbuffering

De MIA-regeling is verruimd waardoor ook investeringen in de aanleg van een infiltratiesysteem of wadi bij bestaande situaties voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast komen ook retentiedaken, retentievijver of blauw-groene daken in 2022 voor subsidie in aanmerking.

Het bruto subsidievoordeel bedraagt maximaal 45% van de investeringskosten (ofwel 11,61% netto).

Gevel- of muurbegroeiingsysteem

Wijzigingen Energielijst 2022 (EIA)

Nieuw op de Energielijst van 2022 staat een bedrijfsmiddelcode voor een energiesysteem voor het verwarmen en/of koelen van gebouwen waaronder woningen.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) 2022 kent verder voor woningbouw gerelateerde investeringen weinig nieuws. Ook in 2022 kunnen we binnen de EIA onder (dezelfde) voorwaarden subsidie aanvragen voor onder andere:

 • Warmtepompen (voor collectief verwarmen van woongebouwen)
 • Energieopslag (uitgebreid)
 • WKO-installaties
 • PV-installaties met een vermogen groter dan 15 kWp en aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting
  Soortgelijke PV-installaties worden in 2022 ook gesubsidieerd binnen de ISDE-regeling, maar is alleen toepasbaar voor investeringen in de bestaande bouw.

Milieu- en Energie-investeringsaftrek 2022 aanvragen?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor subsidie voor jouw organisatie? Of heb je vragen over circulair bouwen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs Wouter Berghuis (woningbouw) via 053 – 434 85 12 of Ruud Lenderink (utiliteitsbouw) via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wouter

Ook interessant