About industry

Industry in general faces a number of developments and challenges, such as more sustainable methods of production, more efficient use/reuse of raw materials and reductions in the use of natural gas. These are tendencies in the market which offer possibilities and opportunities for subsidies.

Subvention is specialized in guiding entrepreneurs in obtaining subsidies for investment and/or developments in their physical product or company processes.

Combining knowledge for the optimal result

We offer a range of in-house specialisms to ensure that you obtain the very best subsidy result. Our consultants have wide and extensive knowledge of both technology and investment and innovation subsidies, which means we are also able to handle extremely complex schemes. This combined knowledge is of exceptional additional value when establishing a link between your project and the available subsidies in the fields of innovation and investment.

Please contact us for subsidies regarding:

 • Innovation projects focused on product, programme and/or process development.
 • Investments for adjustments to or expansion of the production process.
 • The renovation or new construction of a commercial production location and/or office.

Periodical contact and fast acting

We find it imperative to be in regular contact with our clients, to have complete knowledge of the circumstances and to ensure you are kept up to speed on any new subsidy opportunities and developments as they arise. This means we can react rapidly when new subsidy schemes which may interest your company are proposed or launched. This approach allows us to think with you with regard to projects and investments, from the very start through to a decision, and to react to new developments in good time. All this with the determination to deliver optimal results!

Want to know what subsisdy schemes are available for your situation?

Please do not hesitate to contact one of our consultants, obligation-free, to discover the subsidy opportunities open to your company.

 • Fiscale stimuleringsregeling voor energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2-reductie. Lees meer
 • De ISDE is een geldelijke subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen voor bestaande gebouwen. Ook windturbines komen in aanmerking. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie. Lees meer
 • JTF financiert innovatie van de regionale economie en vermindert de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van deze transitie. Lees meer
 • De TSE ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van milieu- en haalbaarheidsonderzoeken voor innovatieve pilot- of demonstratieprojecten. Lees meer
 • De SDE++ biedt een exploitatiesubsidie voor CO2-reducerende technieken zoals hernieuwbare energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens), CO2-afvang en -opslag (CCS), industriĆ«le restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De regeling biedt subsidie voor hernieuwbare energieproductie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie. Lees meer
 • Geldelijke subsidie voor de aanschaf van batterij-elektrische of waterstof-elektrische trucks die buiten de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) vallen. Lees meer
 • De SSEB biedt bedrijven in de bouwsector subsidie voor emissieloos bouwmateriaal. De regeling kent drie onderdelen, namelijk een aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en innovatiesubsidie. Lees meer
 • Wanneer je pand voldoet aan de eisen van de Regeling groenprojecten, verkrijg je een groenverklaring. Dit geeft recht op een groenfinanciering met rentekorting bij een groenbank. Lees meer
 • De MIT stimuleert innovatie in het midden- en kleinbedrijf. De MIT kent jaarlijks verschillende regelingen die geldelijke subsidiemogelijkheden bieden voor haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten en via zogenaamde Kennisvouchers. Lees meer

Alle subsidies voor industrie

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Bernhard
Mijn vraagBekijk profiel
Subvention 2024