Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

De industrie staat voor diverse ontwikkelingen en uitdagingen zoals duurzamer produceren, efficiënter inzetten of hergebruiken van grondstoffen en reduceren van het gasgebruik. Dit zijn tendensen in de markt die kansen en mogelijkheden bieden voor subsidie.

Onze adviseurs Industrie zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers voor het verkrijgen van subsidies voor investeringen en/of ontwikkelingen in hun fysieke product of bedrijfsproces.

Gecombineerde kennis voor het beste resultaat

We hebben verschillende specialisaties in huis zodat we het beste subsidieresultaat kunnen behalen. Onze adviseurs hebben kennis van zowel techniek als investerings- en innovatiesubsidies. Hierdoor kunnen wij ook complexere regelingen aanvragen. De gecombineerde kennis is van grote meerwaarde om een koppeling te leggen tussen jouw project en de beschikbare subsidies op het gebied van innovatie en investeringen.

Je kunt bij ons terecht voor subsidies voor:

  • Innovatieprojecten gericht op product, programmatuur en/of procesontwikkeling.
  • Investeringen voor aanpassingen of uitbreidingen van het productieproces.
  • De renovatie of nieuwbouw van een productielocatie en/of kantoor.

Periodiek contact en snel schakelen

Wij vinden het belangrijk regelmatig contact te hebben met onze klanten, te weten wat er speelt en jou up-to-date te houden van nieuwe subsidieregelingen. Hierdoor kunnen we snel schakelen als er een nieuwe openstelling van een subsidieregeling is, die interessant is voor jouw bedrijf. Met deze aanpak denken wij bij projecten en investeringen vanaf de beginfase tot aan de vaststelling met je mee. Ook spelen we daarmee tijdig in op nieuwe ontwikkelingen. Zo gaan we voor het beste resultaat.

Welke subsidieregelingen zijn er voor de industrie?

Uiteraard kun je vrijblijvend contact opnemen met een van onze adviseurs om te onderzoeken welke subsidiemogelijkheden er voor jouw bedrijf zijn. Onderstaand een overzicht van een aantal interessante regelingen:

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Een fiscale stimuleringsregeling die zakelijke investeerders stimuleert te investeren in milieuvriendelijke technieken en gebouwen.
Lees meer >>

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Een fiscale stimuleringsregeling die zakelijke investeerders stimuleert te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.
Lees meer >>

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Een stimulering voor emissiereductie en duurzame energieproductie met zonnepanelen, geothermie, windmolens, CO2-afvang en waterstof. Lees meer >>

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Een subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en windturbines.
Lees meer >>

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Subsidieregeling voor Versnelde Klimaatinvesteringen in apparaten, systemen of technieken die broeikasgasemissies reduceren. Lees meer >>

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Subsidieregeling voor innovatieve pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van energie(besparing) en CO2-emissiereductie. Lees meer >>

DKTI-transport

Subsidie voor de demonstratie van klimaattechnologieën en -innovaties (DKTI) in transport op het gebied van CO2-reductie, elektrisch vervoer, rijden op waterstof en de toepassing van biobrandstof. Lees meer >>

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Fiscale regeling voor onderzoek en ontwikkeling naar technologische vernieuwingen in product en/of proces.
Lees meer >>

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Verschillende subsidiekansen ter stimulering van innovatieprojecten in het midden- en kleinbedrijf.
Lees meer >>

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Innovatiesubsidie voor bedrijven om de concurrentiepositie te stimuleren.

Provinciale en regionale regelingen

Diverse provinciale en regionale regelingen bieden aanvullende subsidiemogelijkheden. Wij vertellen graag welke van toepassing zijn voor jou.

Wij zijn trots op onze klanten en partners

Actueel

Projecten

Jouw subsidiemogelijkheden binnen 1 minuut in beeld? Doe de subsidiescan