Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

De industrie staat voor diverse ontwikkelingen en uitdagingen zoals duurzamer produceren, efficiënter inzetten of hergebruiken van grondstoffen en reduceren van het gasgebruik. Dit zijn tendensen in de markt die kansen en mogelijkheden bieden voor subsidie.

Onze adviseurs Industrie zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers voor het verkrijgen van subsidies voor investeringen en/of ontwikkelingen in hun fysieke product of bedrijfsproces.

Gecombineerde kennis voor het beste resultaat

We hebben verschillende specialisaties in huis zodat we het beste subsidieresultaat kunnen behalen. Onze adviseurs hebben kennis van zowel techniek als investerings- en innovatiesubsidies. Hierdoor kunnen wij ook complexere regelingen aanvragen. De gecombineerde kennis is van grote meerwaarde om een koppeling te leggen tussen jouw project en de beschikbare subsidies op het gebied van innovatie en investeringen.

Je kunt bij ons terecht voor subsidies voor:

 • Innovatieprojecten gericht op product, programmatuur en/of procesontwikkeling.
 • Investeringen voor aanpassingen of uitbreidingen van het productieproces.
 • De renovatie of nieuwbouw van een productielocatie en/of kantoor.

Periodiek contact en snel schakelen

Wij vinden het belangrijk regelmatig contact te hebben met onze klanten, te weten wat er speelt en jou up-to-date te houden van nieuwe subsidieregelingen. Hierdoor kunnen we snel schakelen als er een nieuwe openstelling van een subsidieregeling is, die interessant is voor jouw bedrijf. Met deze aanpak denken wij bij projecten en investeringen vanaf de beginfase tot aan de vaststelling met je mee. Ook spelen we daarmee tijdig in op nieuwe ontwikkelingen. Zo gaan we voor het beste resultaat.

Welke subsidieregelingen zijn er voor de industrie?

Onderstaand een lijst van mogelijk interessante subsidies voor de industrie. Neem vrijblijvend contact met een van onze adviseurs op om te onderzoeken welke subsidiemogelijkheden er voor jouw bedrijf zijn.

 • Fiscale stimuleringsregeling voor energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2-reductie. Lees meer
 • De ISDE is een geldelijke subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen voor bestaande gebouwen. Ook windturbines komen in aanmerking. Lees meer
 • Fiscale stimuleringsregeling voor milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie. Lees meer
 • JTF financiert innovatie van de regionale economie en vermindert de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid als gevolg van deze transitie. Lees meer
 • De TSE ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van milieu- en haalbaarheidsonderzoeken voor innovatieve pilot- of demonstratieprojecten. Lees meer
 • De SDE++ biedt een exploitatiesubsidie voor CO2-reducerende technieken zoals hernieuwbare energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens), CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De regeling biedt subsidie voor hernieuwbare energieproductie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie. Lees meer
 • Geldelijke subsidie voor de aanschaf van batterij-elektrische of waterstof-elektrische trucks die buiten de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) vallen. Lees meer
 • De SSEB biedt bedrijven in de bouwsector subsidie voor emissieloos bouwmateriaal. De regeling kent drie onderdelen, namelijk een aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en innovatiesubsidie. Lees meer
 • Wanneer je pand voldoet aan de eisen van de Regeling groenprojecten, verkrijg je een groenverklaring. Dit geeft recht op een groenfinanciering met rentekorting bij een groenbank. Lees meer
 • De MIT stimuleert innovatie in het midden- en kleinbedrijf. De MIT kent jaarlijks verschillende regelingen die geldelijke subsidiemogelijkheden bieden voor haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten en via zogenaamde Kennisvouchers. Lees meer

Alle subsidies voor industrie

Wij zijn trots op onze klanten en partners

Actueel

Projecten

Deel deze pagina op:
Jouw subsidiemogelijkheden binnen 1 minuut in beeld? Doe de subsidiescan