Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

23 april 2020, 18:14Aangepast 3 april 2024, 14:13

Wat betekenen de klimaatdoelstellingen zoals 49% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050 voor de industrie? Hoe verkrijgen we 70% van de elektriciteit in 2030 al uit hernieuwbare bronnen en komen we tot een volledig circulaire economie in 2050? Deze vragen zijn de uitgangspunten bij nieuwe wetgeving en praktische afspraken, maar ook subsidieregelingen. Wat betekent dit voor de industrie?

Klimaatakkoord vraagt om besparing én nieuwe businessmodellen

De doelstellingen, uitgangspunten en wetgeving voortkomend uit het Klimaatakkoord, vragen veel van de industrie. Het verduurzamen van processen, energiezuiniger maken van gebouwen en hergebruiken van grondstoffen zijn voorbeelden hiervan.

Bij Subvention nemen we bepaalde trends waar op het gebied van overheidsbeleid, de verandering van het subsidielandschap en hoe dat onze klanten in de praktijk beïnvloedt. We bespreken de belangrijkste:

CO2-reductie en energiebesparing

De ambitie om de uitstoot van CO2 en equivalenten zoals stikstofoxiden te reduceren, staat de laatste tijd hoger dan ooit op de agenda. De landbouw en de bouw hebben volop met het stikstofbeleid te maken, maar ook de industrie kent beleid omtrent emissiereductie.

Een concreet voorbeeld is de Energiebesparingsplicht voor grootverbruikers (en informatieplicht hierover) en een mogelijke CO2-heffing. Daarnaast moeten kantoren een verplicht energielabel C of beter hebben vanaf 2023.

Energiebesparing en CO2-reductie kunnen nu nog rekenen op subsidie met bijvoorbeeld:

Elektrificatie bedrijfsprocessen

Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van de uitstoot van schadelijke stoffen of de gaswinning in Groningen, zorgen ervoor dat de industrie meebeweegt. Een verschuiving in energiebelasting en gasloze processen vragen om elektrificatie en vervanging van gasgestookte installaties. Ook voor andere installaties en voer- of werktuigen die op fossiele brandstoffen draaien, komen elektrische alternatieven.

Subsidieregelingen die hierbij kansen bieden:

Besparing van grondstoffen

Het Grondstoffenakkoord maakt deel uit van het Klimaatakkoord. Hierin staan afspraken om het grondstoffenverbruik zoveel mogelijk te beperken, hergebruik te bevorderen en uiteindelijk van een lineaire naar een circulaire productie te gaan.

Bernhard Scholing, directeur van Subvention, merkt echter op dat het niet bij politieke afspraken blijft. ‘Ook consumenten accepteren bijvoorbeeld geen onnodige plastic verpakkingen meer die zijn geproduceerd uit fossiele grondstoffen’. De behoefte aan grondstofbesparing komt dus van diep uit de markt. ‘Veel bedrijven denken na over alternatieven of hergebruik. We zien meer en meer een gezamenlijke inspanning om grondstoffen te recyclen en verspilling van voedingsmiddelen tegen te gaan. Allemaal zaken die bijdragen aan circulaire grondstofstromen.’

Investeringen in efficiëntere apparatuur, zodat minder grondstof, water, brandstof, verwarming of koeling nodig is, kunnen rekenen op fiscale subsidies (EIA/MIA). Ook biedt de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) binnen het thema circulaire economie mogelijkheden voor pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van recycling, hergebruik van afval, reparatie en het gebruik van biobased grondstoffen.

Een circulaire productie

Het streven naar een klimaatneutrale en circulaire productie vraagt om nieuwe businessmodellen. Bedrijven leveren steeds vaker een complete dienst als oplossing in plaats van een materialistisch product. Modulaire toepassingen met terugnamegarantie worden vanuit de Milieulijst al gestimuleerd.

De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) stimuleert demonstratieprojecten op het gebied van recycling, hergebruik van afval, reparatie en het gebruik van biobased grondstoffen.

Subsidie aanvragen?

Is het Klimaatakkoord van invloed op jouw organisatie en wil je weten welke concrete subsidiemogelijkheden er zijn? Neem contact met ons op via 053 – 434 12 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Historie klimaatafspraken

 • Klimaatverdrag van Rio de Janeiro (1994)
 • Kyoto Protocol (1997); regelt uitstoot broeikasgassen
 • Akkoord van Parijs (2016)
  • Maximaal 2 graden temperatuurstijging
  • Einde gebruik van fossiele brandstoffen
  • Inmiddels ondertekend door 197 landen
 • Klimaatakkoord Nederland (2019)
  • Ten opzichte van 1990; 49% minder CO2 in 2030 en 95% minder in 2050
  • Meer dan 600 afspraken
  • Elektriciteit komt in 2030 voor 70% uit hernieuwbare bronnen
  • Industrie is in 2050 circulair en CO2-uitstoot nihil
  • Gebouwde omgeving; 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen aardgasvrij in 2050
  • Landbouw is klimaatneutraal in 2050
  • Mobiliteit zonder uitstoot in 2050
Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Bernhard

Ook interessant