Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

10 februari 2023, 10:43Aangepast 27 juli 2023, 16:09

Plannen om de energielasten of CO2-emissie te reduceren? De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) helpt deze plannen te realiseren. De openstelling van de VEKI is van 15 maart 2023 tot en met 9 januari 2024. Het budget is € 138 miljoen. Beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst, dus snelheid is geboden!

Subvention heeft veel ervaring met de regeling en al voor ruim 10 projecten met succes een aanvraag gedaan.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Producenten en distributeurs in de industrie komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze investeren in apparaten, systemen of technieken die broeikasgasemissies reduceren. In aanmerking voor subsidie komen investeringen gericht op bijvoorbeeld:

  • Energie-efficiëntie – bijvoorbeeld elektrificatie
  • Recycling en hergebruik van afval
  • Lokale infrastructuur
  • Circulaire economie*
  • Waterstofgebruik*
  • Warmte-infrastructuur*
  • Overige CO2-reducerende maatregelen

* Nieuw sinds medio 2023.

Wie kan VEKI-subsidie aanvragen?

Bedrijven in de hoofdgroepen C, D en E van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) kunnen subsidie aanvragen:

  • C: Industrie
  • D: Energiedistributie
  • E: Afval- en afvalwaterverwerking.

Nieuwe subsidiekansen met VEKI in 2023

Vanaf 1 juli 2023 zijn de Europese staatsteunregels om subsidie te verstrekken gewijzigd. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat binnen de VEKI, naast de bestaande categorieën, nu ook initiatieven voor de circulaire economie, waterstofgebruik en specifieke warmte-infrastructuur worden gestimuleerd. Dit biedt grote subsidiekansen voor nieuwe projecten.

Circulaire economie

De VEKI heeft een belangrijke uitbreiding ondergaan met betrekking tot de ondersteuning van circulaire economieprojecten. Naast het bevorderen van initiatieven voor recycling en hergebruik van afval van externe bronnen, is er nu ook de mogelijkheid om recycling en hergebruik van intern gegenereerd afval te ondersteunen. Bovendien wordt de overgang van het gebruik van primaire grondstoffen naar secundaire (hergebruikte, teruggewonnen of gerecyclede) grondstoffen gestimuleerd. Ook productieprocessen die minder grondstoffen verbruiken, komen in aanmerking voor subsidie.

Ook subsidie voor waterstofgebruik en warmte-infrastructuur

Naast de focus op circulaire economie, biedt de subsidie nu ook actieve steun aan bedrijven die willen investeren in installaties, apparatuur en machines die waterstof als energiebron gebruiken. Daarnaast worden projecten voor specifieke warmte-infrastructuur eveneens financieel ondersteund.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de VEKI?

Investeringen moeten een bewezen werking hebben bij een soortgelijk project in de industrie. De investeringen komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze een terugverdientijd zonder subsidie van meer dan vijf jaar hebben. Voor bij de VEKI is de versnelde CO2-reductie in Nederland het hoofddoel. Het project moet binnen een periode van drie jaar worden uitgevoerd na de start van de activiteiten.

De subsidiabele kosten bij projecten gericht op energie-efficiëntie zijn de meerkosten ten opzichte van een minder milieuvriendelijke of conventionele investering die zonder de steun op geloofwaardige wijze zou zijn verricht.

De nieuwe openstelling is van 15 maart 2023 tot en met 9 januari 2024. De beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst.  Het is daarom zaak om direct actie te ondernemen wanneer je in aanmerking wilt komen voor subsidie.

VEKI veel kansrijker voor mkb’ers

Voor het midden- en kleinbedrijf geldt een minimaal subsidiebedrag van € 30.000. Voor grootbedrijven is dit minimaal € 125.000. De subsidie bedraagt 30% tot 70% en kan oplopen tot € 15 miljoen per project.

Subsidie voor klimaatinvesteringen industrie aanvragen?

De naam van de regeling toont al aan dat deze breed in te zetten is. Er liggen daarom kansen voor jouw organisatie of project! Subsidieadviseurs Industrie Niek Gillis of Maarten Wassing vertellen je graag over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem contact met ons op met locatie Zwolle via 038 – 853 13 85 of locatie Enschede via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Maarten

Ook interessant