Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

22 april 2024, 16:00Aangepast 26 april 2024, 09:48

Plannen om de energielasten of CO2-emissie te verlagen? De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) helpt deze plannen te realiseren. Aanvragen is mogelijk vanaf 22 april tot en met 31 januari 2025 of tot het budget toereikend is. Het budget van deze openstelling is € 130 miljoen. Beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst, dus snelheid is geboden!

Subvention heeft veel ervaring met de regeling en al voor ruim 15 projecten met succes een aanvraag gedaan.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Industriële bedrijven (mkb- en grote bedrijven) komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze investeren in apparaten, systemen of technieken die broeikasgasemissies reduceren. In aanmerking voor subsidie komen investeringen gericht op bijvoorbeeld:

  • Energie-efficiëntie – bijvoorbeeld elektrificatie van processen
  • Circulaire Economie
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-reducerende maatregelen

Wie kan VEKI-subsidie aanvragen?

Bedrijven in de hoofdgroepen C, D en E van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) kunnen subsidie aanvragen:

  • C: Industrie
  • D: Energiedistributie
  • E: Afval- en afvalwaterverwerking.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de VEKI?

Investeringen moeten een bewezen werking hebben bij een soortgelijk project in de industrie. De investeringen komen in aanmerking voor subsidie wanneer ze een terugverdientijd zonder subsidie van meer dan vijf jaar hebben. Voor bij de VEKI is de versnelde CO₂-reductie in Nederland het hoofddoel. Het project moet binnen een periode van drie jaar worden uitgevoerd na de start van de activiteiten.

De subsidiabele kosten bij projecten zijn op twee manieren te bepalen:

  1. de meerkosten ten opzichte van een minder milieuvriendelijke of conventionele investering die zonder de steun op geloofwaardige wijze zou zijn verricht.
  2. € 80 per ton CO₂ die in een tijd van 15 jaar wordt bespaard met de duurzame variant ten opzichte van een minder milieuvriendelijk alternatief.

De nieuwe openstelling is open van 22 april 2024 tot en met 31 januari 2025. De beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst.  Het is daarom zaak om direct actie te ondernemen wanneer je in aanmerking wilt komen voor subsidie.

Nieuwe subsidiekansen VEKI in 2024

Energie-efficiënte stadverwarming of -koeling

Deze categorie is bedoeld voor energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling met focus op hernieuwbare energie en warmteopslag. De subsidie is bedoeld voor het verbeteren van bestaande systemen en mag alleen worden gebruikt voor projecten die energiezuinig zijn. Nieuwe of verbeterde installaties die fossiele brandstoffen (behalve aardgas) gebruiken, moeten aan strenge klimaatdoelen voldoen. Upgrades aan distributienetwerken voor fossiele brandstoffen zijn alleen toegestaan als ze ook hernieuwbare energie bevorderen.

Milieubescherming met inbegrip van decarbonisatie

In de nieuwe openstelling wordt ook steun verleend aan investeringen die bijdragen aan een hogere mate van milieubescherming. Denk hierbij aan investeringen in waterstofinfrastructuur en productie-installaties, die niet onder een van de andere categorieën aangevraagd kunnen worden.

Categorie circulaire economie hoger steunpercentage dan in 2023

In 2024 is het subsidiepercentage voor investeringen in Circulaire Economie gestegen van 35% naar 40%. Dit percentage wordt voor middelgrote bedrijven verhoogt met 10% en voor kleine ondernemingen met 20%.

Geen referentie-investering nodig om meerkosten te bepalen

In de nieuwe openstelling is het niet verplicht om een referentie-investering op te voeren om de meerkosten te bepalen. Wel is het verplicht om een referentie op te voeren om de CO2-reductie te vergelijken met een minder duurzaam alternatief. Indien er wordt gekozen om de subsidiabele kosten niet te relateren aan een referentie-investering, kun je de helft van de subsidie aanvragen die je normaal gesproken zou ontvangen als er wél een referentie-investering is opgevoerd.

Voorbeelden van VEKI-projecten

Subvention is ervaren in het beoordelen en schrijven van VEKI-aanvragen. Klik op de foto voor meer informatie over dat project.

VEKI ook in 2024 kansrijk voor grootbedrijven en mkb’ers

Voor het midden- en kleinbedrijf geldt een minimaal subsidiebedrag van € 30.000. Voor grootbedrijven is dit minimaal € 125.000. De subsidie bedraagt 30% tot 70% en kan oplopen tot € 30 miljoen per project.

Subsidie voor klimaatinvesteringen industrie aanvragen?

De naam van de regeling toont al aan dat deze breed in te zetten is. Er liggen daarom kansen voor jouw organisatie of project! Subsidieadviseurs Industrie Niek Gillis of Maarten Wassing vertellen je graag over de mogelijkheden voor jouw organisatie. Neem contact met ons op met locatie Zwolle via 038 – 853 13 85 of locatie Enschede via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Maarten

Ook interessant