Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

29 april 2024, 08:00Aangepast 29 april 2024, 13:49

De openstellingsronde 2024 voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) loopt van 10 september 2024 tot en met 10 oktober 2024. Het budget voor 2024 is € 11,5 miljard. Als het volledige budget wordt aangevraagd en ingezet levert dit naar verwachting een CO2-besparing van 4,7 megaton op in 2030.

Openstelling 2024 SDE++

De SDE++ is open voor aanvragen van 10 september 2024 tot en met 10 oktober 2024. De SDE++ 2024 verloopt in vijf fasen. De maximale subsidiebehoefte neemt per fase toe. Zie voor de fasegrenzen de tabel hieronder.

De maximale subsidiebehoefte voor 2024 is € 400 per vermeden ton CO2. Projecten met een hogere subsidiebehoefte kunnen ook gebruikmaken van de SDE++. Hiervoor wordt niet de gehele onrendabele top vergoed. De subsidie heeft een looptijd van 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie.

Fasen en fasegrenzen SDE++ 2024

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie-intensiteit
Fase 1 10 september 9:00 uur tot 16 september 17:00 uur € 75 per ton CO2
Fase 2 16 september 17:00 uur tot 23 september 17:00 uur € 150 per ton CO2
Fase 3 23 september 17:00 uur tot 30 september 17:00 uur € 225 per ton CO2
Fase 4 230 september 17:00 uur tot 7 oktober 17:00 uur € 300 per ton CO2
Fase 5 7 oktober 17:00 uur tot 10 oktober 17:00 uur € 400 per ton CO2

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan er budget beschikbaar is, worden de aanvragen van die dag gerangschikt op basis van de subsidie-intensiteit.

Voor welke categorieën kan ik SDE++ aanvragen?

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken. De categorieën en technieken die in 2024 onder de SDE++ vallen:

Hernieuwbare elektriciteit

 • Water
 • Wind
 • Zon
 • Osmose

Hernieuwbare warmte (WKK)

 • Biomassa
 • Compostering champost
 • Geothermie
 • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

 • Biomassa

CO2-arme warmte

 • Aquatermie
 • Daglichtkas
 • Zon-PVT-panelen met warmtepomp
 • Elektrische boiler
 • Geothermie
 • Restwarmte
 • Industriële warmtepomp
 • Lucht-waterwarmtepomp

CO2-arme productie

 • CO2-afvang en opslag
 • CO2-afvang en gebruik
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
 • Waterstof door elektrolyse

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor SDE++ in 2024?

Hekjes – Apart budget voor minder rendabele technieken

Net als vorig jaar is er apart budget voor technieken die lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen (groengas en waterstof) produceren. Deze technieken zijn nu nog minder rendabel, maar op de lange termijn wel belangrijk voor verdere verduurzaming. Voor elk van deze technieken is € 1 miljard gereserveerd.

Hoge winst verrekenen bij zonnepanelen en wind

Projecten met zonnepanelen en windmolens op land die in 2024 de SDE++ aanvragen, krijgen vanaf dit jaar minder subsidie als de verkoop van stroom hoge winsten oplevert voor het bedrijf. RVO gaat dit verrekenen. De minister benadrukt dat het verrekenen van hoge winsten vanwege de Europese regels voor staatssteun verplicht is. Ook de hoge elektriciteitsprijzen van de laatste jaren zijn daar aanleiding voor. Verder vervalt de subsidie voor de stroom die het bedrijf zelf verbruikt.

Nieuwe technieken en categorieën voor openstelling 2024

In de nieuwe aanvraagronde komen er enkele technieken bij waarvoor ondernemers subsidie kunnen aanvragen. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • Zonnepanelen waarvoor een kleine dakaanpassing nodig is
 • Warmte uit oppervlakte-, afval- of drinkwater (aquathermie)
 • Warmtepomp voor de glastuinbouw
 • Elektrificatie van de industrie.

Extra categorieën voor monomestvergisters tot 110 kW – kleinschalige vergisting

In 2024 zijn er aanvullende categorieën voor monomestvergisters tot 110 kW. Deze categorieën kennen een hoger basisbedrag dan de categorieën groter dan 110 kW vanwege de hogere kosten.

Opdracht gegeven of gestart met de bouw

Is er opdracht gegeven voor de bouw van de productie-installatie of ben je al begonnen met de bouw dan kun je géén aanvraag meer indienen voor de SDE++.

SDE++ subsidie aanvragen?

Onze subsidieadviseurs hebben veel ervaring met SDE-aanvragen en helpen je graag. Neem vrijblijvend contact op met Niek Gillis via 038 – 853 13 85 of Noël Verberg via 053 – 434 85 12. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Jasper

Ook interessant