Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Naast het mogelijk maken van goed en betaalbaar wonen, staan woningcorporaties voor uitdagingen op het gebied van renovatie en verduurzaming, de transformatie van kantoorpanden naar woningen en het vergroten van het woningaanbod. Subvention ondersteunt en ontzorgt woningcorporaties om deze uitdagingen aan te pakken en daarbij zoveel mogelijk subsidievoordeel te behalen. We nemen daarbij het gehele subsidietraject uit handen.

Wij maken voor jouw organisatie de subsidiemogelijkheden inzichtelijk

Onze adviseurs werken als subsidiemanager en -regisseur. We werken voor en samen met woningcorporaties en vastgoedpartijen die door het hele land woningen verhuren, bouwen, beheren en verduurzamen. Dankzij onze jarenlange ervaring hebben wij specialistische kennis van de markt en de daarbij passende subsidiemogelijkheden.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een totaalaanpak. In samenwerking met jou inventariseren we de plannen en projecten binnen je organisatie. Daarbij brengen wij proactief de subsidiemogelijkheden in kaart. Per project gaan we concreet aan de slag en verzorgen we het volledige subsidietraject.

Duidelijk en compleet advies

Ben je als projectleider, ontwikkelaar, directeur, vastgoedmanager of controller op zoek naar een partij die jou duidelijk adviseert over subsidies of het complete subsidietraject overneemt? Neem dan contact met ons op. Tijdens dit gesprek kijken we naar de mogelijkheden voor jouw project of organisatie. De grootte van een project maakt niet uit; wij werken voor organisaties met 50 tot 60.000 woningen.

Onze aanpak

We hebben intensief contact met onze klanten en weten wat er speelt. Daardoor spelen we snel in op nieuwe ontwikkelingen en denken we proactief mee bij toekomstige projecten.

Wij organiseren het hele proces voor je; van het voorbereiden van de aanvraag en het borgen van de voorwaarden tot de communicatie met de subsidieverstrekker. Ons doel is jou te ontzorgen, waarbij we werken aan een langetermijnsamenwerking.

Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor woningcorporaties?

Bekijk hieronder de meest voorkomende subsidieregelingen voor woningcorporaties. Samen beoordelen we welke (combinatie van) regelingen jouw organisatie kan benutten.

  • SPOR biedt subsidie voor de benodigde procesondersteuning gericht op het voorbereiden van een gezamenlijk renovatieproject voor de verduurzaming van woningen in een samenwerkingsverband. Lees meer
  • De SDE++ biedt een exploitatiesubsidie voor CO2-reducerende technieken zoals hernieuwbare energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens), CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De regeling biedt subsidie voor hernieuwbare energieproductie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie. Lees meer
  • De subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is een exploitatiesubsidie voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit door energiecoöperaties en Vereniging van Eigenaars (VvE). Je kunt subsidie aanvragen voor Zon-PV, wind en waterkracht. Lees meer
  • Fiscale stimuleringsregeling voor energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2-reductie. Lees meer
  • Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed in de zorg, het onderwijs of een (decentrale) overheid? Dan biedt DUMAVA grote subsidiekansen voor energieadvies, verduurzamingsmaatregelen en integrale verduurzaming met gebouwkeurmerken. Lees meer
  • De SOO biedt subsidie voor de realisatie van een ontmoetingsruimte bij geclusterde woonvormen in zowel nieuw- als bestaande bouw. Lees meer
  • De Renovatieversneller is een subsidieregeling waarin het op grote schaal renoveren van huurwoningen volgens een gestandaardiseerde aanpak wordt gesubsidieerd. Het plan is om de regeling in aangepaste vorm opnieuw te introduceren. Een datum hiervoor is nog niet bekend.  Lees meer
  • Gemeentelijke subsidie voor de aanvulling van woningen op de bestaande woningvoorraad voor aandachtsgroepen (onder andere arbeidsmigranten, uitwonende studenten en statushouders). Lees meer
  • De VvE Energiebespaarlening is specifiek bedoeld voor VvE's die energiebesparende maatregelen willen uitvoeren. Meer dan 25 energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor financiering. Lees meer
  • De Subsidieregeling voor Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) is een subsidie voor de verduurzaming van huurwoningen. De regeling subsidieert drie typen activiteiten: energiebesparende maatregelen, onderhoudsmaatregelen en energieadvies. Lees meer

Alle subsidies voor woningcorporaties

Wij zijn trots op onze klanten en partners

Actueel

Projecten

Deel deze pagina op:
Jouw subsidiemogelijkheden binnen 1 minuut in beeld? Doe de subsidiescan