Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

5 januari 2021, 15:22Aangepast 21 januari 2021, 08:11

De bouw van circulaire woningen is ook in 2021 subsidiabel binnen de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA is een investeringsaftrek van maximaal 36% van de (in aanmerking komende) investeringskosten en eventuele onderzoekskosten. De aftrek wordt in mindering gebracht op de winst. Effectief betekent dit een netto subsidievoordeel van 9% van de investeringskosten bij 25% winstbelasting.

Hoe werkt de subsidie voor circulaire woningen?

Voor de bouw van circulaire woningen komen de kosten voor maximaal € 1.200 per vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking. Netto betekent dit een subsidievoordeel van maximaal € 108 (€ 1.200 x 9%) per m2 bvo.

De aftrek per vierkante meter bruto vloeroppervlak mag niet hoger zijn dan de gemaakte (bouw)kosten. De kosten voor het aanbrengen van opwekkingsinstallaties voor duurzame energie zijn uitgesloten van subsidie. Stel, bij een investering van € 100.000 (exclusief uitgesloten kosten) voor een woning met 100 m2 bvo, is de aftrek maximaal € 1.000 per m2 bvo (€ 100.000 / 100 m2).

Wat zijn de voorwaarden bij circulaire woningen?

  • Al het toegepaste nieuwe hout dient te voldoen aan de TPAC-duurzaamheidseisen met bijbehorende certificaten.
  • De MPG-berekening volgens de NMD bepalingsmethode 3.0 moet aantonen dat aan een tweetal voorwaarden wordt voldaan:
    • De milieuprestatie van de woning is € 0,5 per m2 bvo.
    • Er worden een aantal bouwmaterialen met een categorie 1 productkaart in de NMD toegepast.
  • Van de woning wordt een materialenpaspoort beschikbaar gesteld.
  • De hiervoor genoemde punten worden aangetoond met een ‘ontwerpassessment’, welke wordt gevalideerd door een BREEAM-NL of GPR Gebouw assessor.
  • De opleverresultaten worden aangeleverd in de vorm van een assessmentrapport, welke opnieuw wordt gevalideerd door een andere, onafhankelijke BREEAM-NL of GPR Gebouw assessor.
  • Beide assessments dienen als basis voor twee publicatierapportages voor zowel de ontwerp- als opleverfase. Deze dienen op www.rvo.nl/podium gepubliceerd te worden.

Circulaire woningen als bedrijfsmiddel op de Milieulijst is een zogenaamde ‘experimentele asset’ om circulaire materiaalketens te stimuleren. Daarnaast wordt er ervaring opgedaan met de MilieuPrestatie voor Gebouwen (MPG) op basis van de circulaire bouwbenadering. Daarom is de laatste voorwaarde enorm van belang om zodoende de kennis hierover te delen.

Circulaire woning op Milieulijst 2021

De eisen voor Milieu-investeringsaftrek voor een circulaire woning in 2020 waren dusdanig hoog dat geen enkel project hieraan voldeed. Met ingang van 2021 zijn de voorwaarden op de Milieulijst aangepast. Voor de in 2020 ingediende aanvragen wordt nog gekeken of de onhaalbare voorwaarden buiten beschouwing gelaten kunnen worden.

Subsidie voor circulaire woningen aanvragen?

Ben je benieuwd wat de mogelijkheden voor subsidie voor jouw organisatie zijn? Of heb je vragen over circulair bouwen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs Jasper Hiddinga of Wouter Berghuis via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Jasper

Ook interessant