Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Subsidie geopend tot: 31-12-2024

Certificatiesysteem voor integraal duurzamere veestallen

Actief

Wat is de Maatlat Duurzame Veehouderij?

Een stal gebouwd volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) heeft een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Voor investeringen in dergelijke duurzame stallen zijn fiscale subsidies (MIA/Vamil) mogelijk.

Thema’s Maatlat Duurzame Veehouderij

Om een certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij te behalen, moet je een bepaald aantal punten halen op de thema’s:

 • Ammoniak
 • Dierenwelzijn
 • Diergezondheid
 • Klimaat
 • Fijnstof
 • Brandveiligheid
 • Bedrijf en omgeving

Diercategorieën

 • Melkvee
 • Vleeskalveren
 • Varkens
 • Pluimvee
 • Kalkoenen
 • Schapen
 • Eenden
 • Konijnen
 • Melkgeiten
 • Vleesvee
 • Paarden

Hoeveel bedraagt het voordeel met MDV?

Stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij komen in aanmerking voor fiscale subsidie. Om te beginnen mag de stal voor 75% willekeurig worden afgeschreven (Vamil).

Daarnaast geldt een Milieu-investeringsaftrek (MIA) tot 36%* van de investering. Melkveestallen waarbij beweiding op het certificaat wordt opgenomen, komen voor een aftrekpost van 45%* in aanmerking.

* Percentages in 2024

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor MDV?

De belangrijkste instapeisen voor een MDV-stal zijn:

 • Het betreft een emissiearme stal.
 • Daglicht in de stal.
 • Voor alle stallen geldt dat er een omgevingsvergunning en vergunning op grond van de Wet natuurbescherming moet zijn als dit vereist is.
 • Investeringen in zogenaamde megastallen komen niet meer in aanmerking voor MIA en Vamil, omdat deze volgens de overheid niet passen binnen de beoogde transitie naar een duurzame landbouwsector.

Melkvee

Het kabinet zet in op grondgebonden melkveehouderij en daarom komen investeringen in melkveestallen alleen nog in aanmerking waarbij dit aangetoond kan worden.

Intensieve veehouderij

 • Voor gespeende biggen, vleesvarkens en vleeskuikens geldt een maximale bezetting per vierkante meter.
 • Duurzame stallen voor varkens en pluimvee komen alleen nog in aanmerking wanneer het aantal dieren niet toeneemt.
 • Nieuwe varkens- en pluimveestallen op een nieuwe locatie komen niet meer in aanmerking voor MIA/Vamil, tenzij het om verplaatsing van een bestaand bedrijf gaat.

MIA/Vamil voor Maatlat Duurzame Veehouderij

Om in aanmerking te komen voor de fiscale subsidies MIA/Vamil is het vereist dat de stal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Het moment van investeren is bepalend voor de van toepassing zijnde regeling. Voorafgaand aan de subsidieaanvraag, dient een certificaat stalontwerp te zijn afgegeven waarmee de stal voldoet aan de eisen.

Waarom Subvention?

Jouw verduurzaming of innovatie vooruithelpen? We regelen de optimale combinatie van geldelijke subsidies, fiscale regelingen en bijzondere financieringen voor jouw bedrijf of investering. Subvention neemt subsidietrajecten uit handen, van eenmanszaken en mkb’ers tot multinationals.

Jij focust op je werk, dan zorgen wij voor:

 • De subsidiemogelijkheden in beeld.
 • Inhoudelijk meedenkende adviseurs.
 • Kwalitatieve subsidieaanvragen.
 • Het administratieve (na)traject.
 • Een zorgeloos subsidieproces.

Over Subvention:

 • Kennis van jouw branche en ervaring in het doolhof van subsidies en regelingen.
 • Gespecialiseerd in subsidies voor:
  • zakelijke investeringen in gebouwen, productieprocessen, machines en installaties.
  • R&D, innovatie en ontwikkeling van producten, productieprocessen en programmatuur.
 • Persoonlijk contact met enthousiaste en gedreven adviseurs.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend, vakinhoudelijk en als werkgever.
 • Onafhankelijk subsidieadvies sinds 1998.

Beste van beide werelden

Onze adviseurs hebben zowel kennis van jouw branche als de subsidiewereld.

Volledige ontzorging

Subvention regelt het subsidietraject van A tot Z, ook het natraject.

Afspraak is afspraak

We werken volgens no cure no pay of op uurbasis. Je weet vooraf waar je aan toe bent.

Deel deze pagina op:
Mis geen subsidie, ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief. Inschrijven