Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Stallen die bijdragen aan dierenwelzijn, emissiereductie, kringlooplandbouw of innovatie in de Nederlandse landbouw, komen in aanmerking voor subsidie. De Milieu-investeringsaftrek bijvoorbeeld biedt fiscaal voordeel voor stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), erkende proefstallen of biologische Skal-stallen met emissiereductie. Daarnaast zijn er overheidsgelden voor kringlooplandbouw beschikbaar en POP4-subsidieregelingen (voorheen POP3) voor modernisering en innovatie op het gebied van dierenwelzijn en emissiearme stalsystemen.

Wat is een duurzame stal?

Een duurzame stal heeft een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming. De subsidieregelingen voor duurzame stallen richten zich op thema’s zoals:

 • Emissiereductie
 • Dierenwelzijn
 • Moderne stalsystemen
 • Energiebesparing
 • Kringlooplandbouw
 • Biologische dierhouderij
 • Innovatie
 • Erkende proefstallen

Als je gaat investeren in één van deze thema’s dan biedt dat vaak subsidiekansen.

 

In de video laat subsidieadviseur Martijn je twee duurzame stallen zien, een Maatlat Duurzame Veehouderij-stal en een biologische stal.

MDV biedt fiscaal voordeel met Milieu-investeringsaftrek en Vamil

Een stal gebouwd volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) heeft een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij komen in aanmerking voor fiscale subsidie in twee delen. Om te beginnen mag de stal voor 75% willekeurig worden afgeschreven. Daarnaast geldt een Milieu-investeringsaftrek tot 36% van de investering. Melkveestallen waarbij beweiding op het certificaat wordt opgenomen, komen voor een aftrekpost van 45% in aanmerking.

Thema’s Maatlat Duurzame Veehouderij:

Door te bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij voldoen de stallen dan ook aan bepaalde duurzaamheidseisen op thema’s als:

 • Ammoniakemissie
 • Dierenwelzijn
 • Diergezondheid
 • Klimaat
 • Fijnstof
 • Bedrijf en omgeving
 • Brandveiligheid

Diercategorieën Maatlat Duurzame Veehouderij:

 • Melkvee
 • Vleeskalveren
 • Varkens
 • Pluimvee
 • Kalkoenen
 • Schapen
 • Eenden
 • Konijnen
 • Melkgeiten
 • Vleesvee
 • Paarden

Voorbeelden van duurzame stallen  

Welke subsidiemogelijkheden zijn er om een duurzame stal te bouwen?

In de agrarische sector gaat veel aandacht uit naar thema’s als duurzame stallen. Dit thema kan niet alleen je bedrijf versterken, maar tegelijkertijd kansen bieden voor subsidies. Onze adviseurs vertalen jouw ambitie en investeringsplannen voor een duurzame stal naar relevante subsidieregelingen. Met kennis van zowel de landbouwpraktijk als de vaak complexe subsidieregelingen, hebben we een breed perspectief.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

 • Nieuwbouw van stallen volgens de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij
 • Emissiereductie
 • Vermindering, recycling en hergebruik van grondstoffen
 • Elektrificatie
 • Biologische dierhouderij
 • Erkende proefstallen

Alles over de MIA\Vamil

Energie-investeringsaftrek

 • Kleine installaties zonnepanelen
 • Warmteterugwinning
 • Energiezuinige apparaten of installaties zoals koel- en/of vriesinstallatie, ventilatoren, melkkoeling etc.
 • Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties.
 • Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Openstellingen verlopen per thema’s en vaak per provincie.

Alles over de EIA

Subsidiemodules brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen (Sbv)

Investeringsmodule
 • Aanpassing van bestaande stalsystemen
 • Toepassen van de brongerichte emissiearme maatregelen in nieuw te bouwen stallen.
Innovatiemodule
 • Innovatieprojecten
 • Pilotprojecten
 • Emissiemetingen voor het goedkeuren van nieuwe stalsystemen, bijvoorbeeld gericht op snelle afvoer van mest uit de stal, opslag buiten de stal en mestbewerking.

Alles over de Sbv

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3 en POP4)

 • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
 • Jonge boeren
 • Natuur en landschap
 • Verbetering van waterkwaliteit
 • Versterken landelijk gebied (LEADER)

Openstellingen verlopen per thema’s en vaak per provincie.

Alles over POP-regelingen

Ben je bezig met het bouwen van een duurzame stal?

Ben jij van plan om een duurzame stal te bouwen of wil je meer weten over de subsidiekansen voor jouw project? Neem dan vrijblijvend contact op met onze subsidiespecialist Agrarisch; Martijn Drent, Wilco Ruitenberg of Marco Laarman via 038 – 853 13 85 om de mogelijkheden voor jouw bedrijf te bespreken of maak gebruik van het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Jouw subsidiemogelijkheden binnen 1 minuut in beeld? Doe de subsidiescan