Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+)

Subsidie geopend vanaf:

Een Europese geldelijke subsidie voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland

Gesloten

Wat is POP3?

Wanneer je gaat ontwikkelen, verduurzamen en innoveren op het gebied van landbouw, dan bieden POP3-subsidies grote kansen. POP3 staat voor het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma. Het is een Europees subsidieprogramma voor de agrarische sector en het platteland in Nederland. De POP3-regelingen richten zich op de verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en innovatie via de volgende 5 thema’s:

 • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
 • Jonge boeren
 • Natuur en landschap
 • Verbetering van waterkwaliteit
 • Versterken landelijk gebied (LEADER)

Het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 wordt in 2021 en 2022 als overgangsperiode POP3+ totdat de nieuwe GLB-periode ingaat in 2023. De openstellingen verlopen per verschillende thema’s en vaak per provincie.

Waar biedt POP3 subsidie voor?

Voorbeelden zijn eerdere POP3-regelingen gericht op:

 • Jonge landbouwers
 • Fysieke investeringen
 • Specifieke diercategorieën zoals pluimvee, varkenshouderij of de kalverhouderij
 • Innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen
 • Samenwerking voor innovaties
 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor POP3-subsidie?

Beoordeling van de subsidieaanvragen voor POP3(+) gebeurt vrijwel altijd volgens een tendersystematiek. Bij een tender worden alle aanvragen beoordeeld en gerangschikt, waarbij alleen de best beoordeelde aanvragen subsidie krijgen. Rangschikking gaat op basis van het toekennen van punten volgens selectiecriteria zoals effectiviteit, haalbaarheid, urgentie en efficiëntie.

Bij een tender is het belangrijk een aanvraag goed voor te bereiden. De aanvraag moet inclusief bijlagen en een toelichting op de begroting vóór de sluitingsdatum binnen zijn.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De POP3-regelingen werken via een geldelijke subsidie. Het gaat vaak om een percentage van bijvoorbeeld 20% tot 60% van de subsidiabele kosten. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de specifieke regeling.

Waarom Subvention?

Jouw verduurzaming of innovatie vooruithelpen? We regelen de optimale combinatie van geldelijke subsidies, fiscale regelingen en bijzondere financieringen voor jouw bedrijf of investering. Subvention neemt subsidietrajecten uit handen, van eenmanszaken en mkb’ers tot multinationals.

Jij focust op je werk, dan zorgen wij voor:

 • De subsidiemogelijkheden in beeld.
 • Inhoudelijk meedenkende adviseurs.
 • Kwalitatieve subsidieaanvragen.
 • Het administratieve (na)traject.
 • Een zorgeloos subsidieproces.

Over Subvention:

 • Kennis van jouw branche en ervaring in het doolhof van subsidies en regelingen.
 • Gespecialiseerd in subsidies voor:
  • zakelijke investeringen in gebouwen, productieprocessen, machines en installaties.
  • R&D, innovatie en ontwikkeling van producten, productieprocessen en programmatuur.
 • Persoonlijk contact met enthousiaste en gedreven adviseurs.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend, vakinhoudelijk en als werkgever.
 • Onafhankelijk subsidieadvies sinds 1998.

Beste van beide werelden

Onze adviseurs hebben zowel kennis van jouw branche als de subsidiewereld.

Volledige ontzorging

Subvention regelt het subsidietraject van A tot Z, ook het natraject.

Afspraak is afspraak

We werken volgens no cure no pay of op uurbasis. Je weet vooraf waar je aan toe bent.

Deel deze pagina op:
Mis geen subsidie, ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief. Inschrijven