Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Bij renovatie, verbouw of nieuwbouw van kantoor- en bedrijfspanden kom je voor veel keuzes te staan op het gebied van:

Actief inspelen op deze thema’s levert je als vastgoedinvesteerders of ondernemer veel voordelen op, waaronder subsidie.

Meedenken vanaf de tekentafel

Onze subsidieadviseurs Vastgoed zijn gespecialiseerd in de begeleiding van bouw- en investeringsprojecten. We denken het liefst vanaf een zo vroeg mogelijk stadium mee. We bespreken de toekomstplannen, relevante wetgeving en het ambitieniveau voor niet alleen het maximale subsidievoordeel maar ook het beste resultaat. Daarbij kijken we altijd wat past binnen het ontwerp en budget.

Subsidiekansen voor nieuwbouw en verbouw

Ga je zakelijk investeren in nieuwbouw of verbouw van een pand? In nauw overleg met alle betrokken partijen – denk aan architect, bouwmanagement, installatieadvies, aannemer en installateur – regelen onze adviseurs jouw subsidietraject. Met de combinatie van technische kennis en jarenlange ervaring bij grote bouwprojecten met vaak ingewikkelde subsidieaanvragen, brengen we de subsidiekansen voor jouw project helder in beeld.

Bij voorkeur denken we in de ontwerpfase al mee in een projectteam om zo op gebouw- en detailniveau het meeste subsidievoordeel te behalen. Met een kosten-batenanalyse kijken we samen wat technisch én financieel haalbaar is. Voor een complete subsidieaanvraag voor een duurzaam pand verwerken we de toepassing van bijvoorbeeld warmtepompen, zonnepanelen en ledverlichting.

Subsidieadvies op maat

Bij bestaande klanten kennen we de onderneming en houden we proactief in de gaten welke kansen er zijn op gebied van subsidies. Ook als je in een verdere fase van jouw project bent, kun je bij ons terecht voor subsidieadvies op maat. We bekijken gezamenlijk welke geldelijke en fiscale subsidies of financieringsregelingen mogelijk zijn voor jouw project. Onze adviseurs Vastgoed zetten hun expertise op gebied van BREEAM, GPR en groenfinanciering graag in voor een succesvolle realisatie van jouw project.

Welke subsidieregelingen zijn er voor vastgoedpartijen?

Bekijk hieronder de meest voorkomende subsidieregelingen.

  • De SSEB biedt bedrijven in de bouwsector subsidie voor emissieloos bouwmateriaal. De regeling kent drie onderdelen, namelijk een aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en innovatiesubsidie. Lees meer
  • Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed in de zorg, het onderwijs of een (decentrale) overheid? Dan biedt DUMAVA grote subsidiekansen voor energieadvies, verduurzamingsmaatregelen en integrale verduurzaming met gebouwkeurmerken. Lees meer
  • Wanneer je pand voldoet aan de eisen van de Regeling groenprojecten, verkrijg je een groenverklaring. Dit geeft recht op een groenfinanciering met rentekorting bij een groenbank. Lees meer
  • De ISDE is een geldelijke subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen voor bestaande gebouwen. Ook windturbines komen in aanmerking. Lees meer
  • Fiscale stimuleringsregeling voor milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie. Lees meer
  • Geldelijke subsidie voor de aanschaf van batterij-elektrische of waterstof-elektrische trucks die buiten de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) vallen. Lees meer
  • De SDE++ biedt een exploitatiesubsidie voor CO2-reducerende technieken zoals hernieuwbare energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens), CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. De regeling biedt subsidie voor hernieuwbare energieproductie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie. Lees meer
  • Fiscale stimuleringsregeling voor energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2-reductie. Lees meer

Alle subsidies voor vastgoed

Wij zijn trots op onze klanten en partners

Actueel

Projecten

Deel deze pagina op:
Jouw subsidiemogelijkheden binnen 1 minuut in beeld? Doe de subsidiescan