Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Over vastgoed

Bij renovatie, verbouw of nieuwbouw van kantoor- en bedrijfspanden kom je voor veel keuzes te staan op het gebied van:

Actief inspelen op deze thema’s levert je als vastgoedinvesteerders of ondernemer veel voordelen op, waaronder subsidie.

Meedenken vanaf de tekentafel

Onze subsidieadviseurs Vastgoed zijn gespecialiseerd in de begeleiding van bouw- en investeringsprojecten. We denken het liefst vanaf een zo vroeg mogelijk stadium mee. We bespreken de toekomstplannen, relevante wetgeving en het ambitieniveau voor niet alleen het maximale subsidievoordeel maar ook het beste resultaat. Daarbij kijken we altijd wat past binnen het ontwerp en budget.

Subsidiekansen voor nieuwbouw en verbouw

Ga je zakelijk investeren in nieuwbouw of verbouw van een pand? In nauw overleg met alle betrokken partijen – denk aan architect, bouwmanagement, installatieadvies, aannemer en installateur – regelen onze adviseurs jouw subsidietraject. Met de combinatie van technische kennis en jarenlange ervaring bij grote bouwprojecten met vaak ingewikkelde subsidieaanvragen, brengen we de subsidiekansen voor jouw project helder in beeld.

Bij voorkeur denken we in de ontwerpfase al mee in een projectteam om zo op gebouw- en detailniveau het meeste subsidievoordeel te behalen. Met een kosten-batenanalyse kijken we samen wat technisch én financieel haalbaar is. Voor een complete subsidieaanvraag voor een duurzaam pand verwerken we de toepassing van bijvoorbeeld warmtepompen, zonnepanelen en ledverlichting.

Subsidieadvies op maat

Bij bestaande klanten kennen we de onderneming en houden we proactief in de gaten welke kansen er zijn op gebied van subsidies. Ook als je in een verdere fase van jouw project bent, kun je bij ons terecht voor subsidieadvies op maat. We bekijken gezamenlijk welke geldelijke en fiscale subsidies of financieringsregelingen mogelijk zijn voor jouw project. Onze adviseurs Vastgoed zetten hun expertise op gebied van BREEAM, GPR en groenfinanciering graag in voor een succesvolle realisatie van jouw project.

Welke subsidieregelingen zijn er voor vastgoedpartijen?

Er zijn verschillende regelingen waarvan je gebruik kunt maken. Hieronder zijn de meest voorkomende kort omschreven.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Een subsidie voor de aanschaf van (kleinschalige) duurzame installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en windturbines.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Een fiscale stimuleringsregeling die zakelijke investeerders stimuleert te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Een fiscale stimuleringsregeling die zakelijke investeerders stimuleert te investeren in milieuvriendelijke technieken en gebouwen.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Met de Vamil mag je 75% van de investeringskosten willekeurig afschrijven waarmee een rente- en liquiditeitsvoordeel ontstaat.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Een stimulering voor emissiereductie en duurzame energieproductie met zonnepanelen, geothermie, windmolens, CO2-afvang en waterstof.

Provinciale en gemeentelijke regelingen

Diverse provinciale en regionale regelingen bieden aanvullende subsidiemogelijkheden. Wij vertellen graag welke van toepassing zijn voor jou.

Wij zijn trots op onze klanten en partners

Actueel

Projecten

Jouw subsidiemogelijkheden binnen 1 minuut in beeld? Doe de subsidiescan