Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

12 april 2022, 13:03Aangepast 5 maart 2024, 14:15

Een verplicht energielabel C voor kantoren vanaf 1 januari 2023, circulair bouwen, CO2-reductie en van het gas af zijn relevanter dan ooit in de vastgoed- en huursector in 2022. De overheid stimuleert deze thema’s bij het ondernemen en beleggen in vastgoed. Diverse subsidies maken duurzaam vastgoed een interessante investering met financiële voordelen.

Als subsidieadviesbureau zijn we bij Subvention dagelijks in gesprek met vastgoedbeleggers, ondernemers en woningcorporaties die zelf niet uit het doolhof van regelingen en subsidies komen. We hebben daarom de belangrijkste regelingen voor je op een rij gezet. Van geldelijke en fiscale subsidies tot rentevoordelen.

Geldelijke en fiscale subsidie voor duurzaam vastgoed in 2022

1. Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie – SDE++

Waar de SDE-regeling zich voorheen vooral richtte op duurzame energieproductie, ligt de nadruk nu op CO2-reductie. Deze verruimde regeling heet SDE++, ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie.

Voor de SDE++ ontvang je een geldelijke exploitatiesubsidie voor de onrendabele top van duurzame energieproductie (bijvoorbeeld zonnepanelen) en CO2-reducerende technieken. De subsidieregeling SDE++ verloopt in vijf fasen. In 2022 is de regeling langer open voor aanvragen, namelijk van 28 juni tot en met 6 oktober 2022. De maximale subsidiebehoefte neemt per fase toe.

>> Meer weten over de kansen van de SDE++

2. Investeringssubsidie Duurzame Energie – ISDE

De ISDE subsidieert warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen (enkel kleinverbruikers) voor verduurzaming van bestaande gebouwen. De percentages zijn in 2022 verhoogd! Investeer je bijvoorbeeld in een lucht-waterwarmtepomp van 50 kW dan bedraagt de subsidie maximaal € 6.000.

>> Meer weten over de kansen van de ISDE

3. Energie-investeringsaftrek – EIA

De Energie-investeringsaftrek is een fiscale subsidie voor energiezuinige voorzieningen of installaties. Het nettovoordeel in 2022 bedraagt 11,74%* van de gemaakte subsidiabele kosten. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen natuurlijk voor een lagere energierekening.

* Het percentage Energie-investeringsaftrek 2022 is net als in 2021 45,5%. Het vennootschapsbelastingtarief is gewijzigd van 25% naar 25,8% (vanaf € 395.000 winst). Het netto fiscale subsidievoordeel bij 25,8% vennootschapsbelasting bedraagt hierdoor 11,74%.

In 2023 moeten alle kantoorgebouwen in Nederland minimaal energielabel C hebben. In 2022 is het nog mogelijk om gebruik te maken van ruime subsidiemogelijkheden voor de verbetering van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen, waarvan het zeker is dat ze vanaf januari 2023 worden aangescherpt of misschien wel niet meer bestaan. Met de Energie-investeringsaftrek kun je in 2022 nog profiteren van een nettovoordeel van € 9,98 per vierkante meter gebruiksoppervlak!

Naast energieprestatieverbetering van bestaande utiliteitsgebouwen komen ook onder andere onderstaande investeringen in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek:

  • Ledverlichting
  • Warmtepompen
  • HR-glas
  • Energiezuinige koel- en vriesinstallaties
  • Warmteterugwinningssystemen

>> Meer weten over de kansen van de EIA

4. Milieu-investeringsaftrek – MIA

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) zijn in 2022 fors verhoogd. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 27%, 36% of 45% Milieu-investeringsaftrek. Ook zijn alle aftoppingsbedragen met € 200 per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo) verhoogd! Het nettovoordeel varieert hiermee van € 54 tot € 180 per m² bvo met een maximum van € 25.000.000 aan subsidiabele kosten.

Het budget voor de MIA is in 2022 met € 30 miljoen opgehoogd tot € 144 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2022 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

De categorie voor circulaire gebouwen biedt nieuwe kansen om duurzaamheidsambities voor een circulaire economie na te streven. Het aftrekpercentage bedraagt nu 45% van de totale in aanmerking komende bouwkosten ongeacht de bedrijfsfunctie van het gebouw. De wijzigingen zorgen dus voor een flinke verhoging van het subsidievoordeel. Subvention heeft veel ervaring door betrokkenheid bij het eerste circulaire bedrijfspand en de eerste circulaire supermarkt die in aanmerking komen voor de MIA. Investeer je in nieuwbouw of renovatie met bijvoorbeeld het duurzaamheidskeurmerk BREEAM Excellent? Dan kun je ook profiteren van de Milieu-investeringsaftrek.

>> Meer weten over de kansen van de MIA

Groenfinanciering

Naast bovenstaande subsidies biedt een groenfinanciering ook kansen. Wanneer je pand voldoet aan de eisen van de Regeling groenprojecten, verkrijg je een groenverklaring. Dit geeft recht op een groenfinanciering met rentekorting bij een groenbank. Een goedkopere financiering dus omdat er met ‘groen’ geld wordt gefinancierd.

Klimaatakkoord, Urgenda-zaak en energielabel-C-plicht voor kantoren bepalen subsidielandschap

De uitspraak in de Urgenda-zaak in 2020 bracht CO2-reductie extra hoog op de agenda. Daarnaast komt de ambitie voor een volledig circulaire economie in 2050 in steeds meer beleidsplannen naar voren en dat biedt nieuwe kansen voor subsidie.

De hoofdlijnen van het Klimaat- en Energieakkoord bevestigen de ingeslagen weg voor de gebouwde omgeving: structureel meer gebouwen van het gas af, aantrekkelijker maken van isolatie en CO2-reductie in het algemeen. Kantoren moeten vanaf 2023 een verplicht energielabel C hebben en woningcorporaties zijn op weg naar gemiddeld energielabel B.

Jouw subsidiemogelijkheden in beeld?

Dagelijks helpen wij ondernemers en verhuurders bij de realisatie en verduurzaming van vastgoed. Neem om jouw subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen contact op met Thijs Vaneker of Jasper van Benthem via 053 – 434 85 12 of gebruik ons contactformulier.

We schreven dit artikel voor Vastgoedjournaal.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Jasper

Ook interessant