Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

29 april 2024, 15:00Aangepast 13 mei 2024, 09:37

Ga je innoveren voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw in een samenwerkingsverband? Dan zijn er subsidiemogelijkheden! De openstellingen per provincie lopen van 1 mei tot en met 30 september 2024.

Wie kan subsidie aanvragen?

Een samenwerkingsverband die bestaat uit minimaal één actieve landbouwer en één of meer deelnemers zoals:

 • Partijen in de agrofoodketen
 • Mkb-bedrijven
 • Leden van producentengroeperingen
 • Coöperaties of brancheorganisaties
 • Procesbegeleiders
 • Adviseurs
 • Kennis- en onderwijsinstellingen

Als de aanvraag wordt goedgekeurd hoort het project bij het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dit netwerk bestaat om te leren van elkaars projecten.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Innovatie projecten die bijdragen aan de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw en kennisdeling hierover, komen in aanmerking voor subsidie. Het samenwerkingsproject heeft betrekking op één of meerdere van de volgende thema’s:

 1. Het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen binnen de landbouw, met als resultaat een rendabel inkomen voor landbouwers wat de veerkracht van de landbouwsector in de EU ten goede komt.
 2. Vergroten van de marktgerichtheid en het concurrentievermogen van landbouwbedrijven, door meer aandacht voor onderzoek, nieuwe technologieën of digitalisering.
 3. Tot een marktrijp concept ontwikkelen van een duurzame toegevoegde waardeketen gericht op landbouwproducten, waarbij de positie van de landbouwer in de waardeketen verbetert.
 4. Bijdragen aan het tot staan brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies, tot versterking van ecosysteemdiensten en de instandhouding van habitats en landschappen.
 5. Bevorderen van de duurzame ontwikkeling of het efficiënte beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht, onder meer door de afhankelijkheid van chemische middelen te verkleinen.
 6. Bijdragen aan de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, onder meer door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de koolstofvastlegging te verbeteren of duurzame energie te bevorderen.
 7. Inspelen op de maatschappelijke verwachtingen inzake voedsel en gezondheid, onder meer wat betreft hoogkwalitatief, veilig en voedzaam voedsel dat op duurzame wijze is geproduceerd, en voorts vermindering van de voedselverspilling, verbetering van het dierenwelzijn, of bestrijding van antimicrobiële resistentie.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten voor investeringen en 100% van de overige subsidiabele kosten, en kan variëren van minimaal € 50.000 tot maximaal € 500.000. Bedragen worden verdeeld op basis van rangschikking aan de hand van diverse criteria. De hoogst scorende aanvragen krijgen dus subsidie.

Openstellingen per provincie

Per provincie zijn verschillende aanvraagperiodes. Kijk hieronder in de tabel voor de openstellingen per provincie:

Provincie Openstelling Budget
Friesland 1 mei 2024 – 15 augustus 2024 € 2 miljoen
Drenthe 1 mei 2024 – 15 augustus 2024 € 2 miljoen
Groningen 1 mei 2024 – 15 augustus 2024 € 2 miljoen
Overijssel 5 juni 2024 – 30 september 2024 € 3,33 miljoen
Zeeland 5 juni 2024 – 30 september 2024 € 2,5 miljoen
Noord-Holland 5 juni 2024 – 30 september 2024 € 3 miljoen
Flevoland 5 juni 2024 – 30 september 2024 € 4.976.220
Utrecht 5 juni 2024 – 30 september 2024 € 4.607,889,74

Houd onze website in de gaten voor alle openstellingen of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Subsidie aanvragen?

Ben je benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw onderneming? Neem dan contact op met subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman, Martijn Drent of Wilco Ruitenberg via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wilco

Ook interessant