Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

1 mei 2020, 11:20Aangepast 9 augustus 2021, 09:13

Subsidie voor investeringen in stallen, mestverwerking of aanpassingen in bedrijfsvoering. Voor boeren die willen stoppen, komt er een landelijke beëindigingsregeling. Dit zijn de onderdelen van het pakket aan maatregelen voor de aanpak van de stikstofproblematiek.

Op 24 april 2020 stuurde Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van de stikstofproblematiek. In totaal wordt er tot 2030 meer dan € 5 miljard vrijgemaakt voor een structurele aanpak gericht op natuurversterking en stikstofreductie.

De kamerbrief benoemt onder andere maatregelen voor stallen in de veehouderij, mestverwerking, meer beweiding, aanpassing van veevoer, een omschakelfonds en natuurversterking. Hieronder lichten we vier mogelijkheden voor subsidie voor stikstofreductie uit.

Stalmaatregelen / brongerichte verduurzaming

In de kamerbrief spreekt Schouten over strengere emissienormen voor ammoniak in nieuwe stallen en geplande renovaties in de komende jaren. Om dit te realiseren wordt in totaal € 280 miljoen subsidie voor ammoniak- en dus stikstofreductie beschikbaar gesteld. In de periode 2023 tot en met 2030 komt hiervoor jaarlijks € 35 miljoen budget vrij.

Dit bedrag komt bovenop de eerder aangekondigde Subsidieregeling voor brongerichte verduurzaming (Sbv) van € 172 miljoen. Dit bedrag is verdeeld over de komende jaren tot en met 2030. De Sbv zal de komende periode ondersteuning bieden aan innovatie en eerste investeringen in nieuwe staltechniek (bekijk de subsidiemogelijkheden voor de pluimveehouderij).

We schreven eerder al over de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv). Het beschikbare budget voor deze saneringsregeling is voor de tweede keer opgehoogd.

Omschakelfonds voor duurzame bedrijfsvoering

Er komt een omschakelfonds voor boeren die willen omschakelen naar een duurzamere bedrijfsvoering of investeren in bijvoorbeeld het ontwikkelen van productconcepten. Hiervoor komt € 175 miljoen budget voor de periode 2020 tot en met 2023.

Verdunnen mest voor minder ammoniakemissie

Door toevoeging van water bij het toedienen van drijfmest aan grasland op zandgrond wordt extra ammoniakemissie behaald. Het kabinet wil daarom bedrijven stimuleren regenwater op te vangen van staldaken en erf om daarmee mest te verdunnen. Hiervoor komt subsidie voor investeringen in het opvangen van regenwater. In 2021, 2022 en 2023 komt in totaal € 105 miljoen subsidiebudget beschikbaar. De regeling vergoedt 40% van de investeringskosten.

Mestverwerking tot kunstmestvervanger

Mest verwerken tot hoogwaardige meststoffen en inzetten als kunstmestvervanger of exporteren, kan ook bijdragen aan de stikstofreductie. Voorwaarde is dat dit alles emissiearm gebeurt.

De minister kondigt voor 2021 een subsidieregeling aan gericht op investeringen in mestverwerkingsinstallaties. Hierin komt in totaal € 15 miljoen verdeeld over 10 jaar vrij.

Subsidie voor ammoniak- of stikstofreductie aanvragen?

Al met al veel verschillende maatregelen en sporen van subsidie om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Wil jij weten wat de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf zijn? Neem eens vrijblijvend contact op met een van onze subsidieadviseurs Agrarisch: Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

De volledige kamerbrief over de aanpak van de stikstofproblematiek is hier te vinden.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant