Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

12 mei 2023, 13:35Aangepast 15 mei 2023, 10:58

De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-reducerende technieken waaronder de categorie hernieuwbaar gas en warmte. De openstelling is uitgesteld naar september 2023.

Voor het vergisten van mest zijn er twee subsidiabele opties met de SDE++

Optie 1: Van mestvergisting naar biogas en groen gas

Optie 1 is door mest te vergisten. Hierbij ontstaat biogas. Als het biogas wordt ontdaan van water, zwavel en CO2 en is sprake van groen gas. Dit product is gelijk aan aardgas. Groen gas mag worden ingevoerd op het netwerk en is dus subsidiabel met de SDE++.

Optie 2: Van biogas/groen gas naar warmte/elektriciteit (WKK)

Optie 2 is om via een warmtekrachtkoppeling (WKK) elektriciteit en warmte te produceren met biogas/groen gas. Een deel van de warmte wordt gebruikt om de vergister op temperatuur te houden. De rest van de warmte gaat naar een andere toepassing, zoals het verwarmen van een stal of mestverwerking. De stroom kan op het bedrijf worden gebruikt en op het elektriciteitsnet worden ingevoerd.

SDE++ 2023

De subsidieregeling SDE++ verloopt in vijf fasen. In 2023 is de regeling open voor aanvragen vanaf september. De maximale subsidiebehoefte neemt per fase toe. Zie voor de fasegrenzen ons artikel over de SDE++. De maximale subsidiebehoefte voor 2023 is € 400 per vermeden ton CO2.

Projecten met een hogere subsidiebehoefte kunnen ook gebruikmaken van de SDE++. Hiervoor wordt niet de gehele onrendabele top vergoed. De subsidie heeft een looptijd van 12 of 15 jaar, afhankelijk van de categorie.

Meer informatie over de SDE++

SDE++ subsidie aanvragen?

Onze subsidieadviseurs hebben veel ervaring met SDE-aanvragen en helpen je graag. Neem vrijblijvend contact op met Wilco Ruitenberg, Marco Laarman en Martijn Drent via 038 – 853 13 85. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Martijn Mijn subsidievraag