Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

6 november 2020, 13:23Aangepast 17 november 2021, 14:49

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken, hebben vanuit het Activiteitenbesluit een informatieplicht en energiebesparingsplicht. Op zich niets nieuws, maar veel agrarische ondernemers weten niet dat ook zij onder deze wetgeving vallen. Gelukkig kun je in veel gevallen subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparing.

Wat is de informatieplicht energiebesparing?

Ondernemers die een informatieplicht energiebesparing hebben, moesten voor 1 juli 2019 een rapport indienen bij de RVO. Op basis van dit standaardformulier wordt dan bepaald of er een extra controle nodig is. Wat veel ondernemers niet weten, is dat deze informatieplicht elke vier jaar terugkeert.

Daarnaast komen er steeds meer geluiden uit de markt waaruit blijkt dat gemeentes aan het handhaven zijn op de informatieplicht. Om te voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan, is het belangrijk de zaken goed te regelen.

Verschil energiebesparingsplicht en informatieplicht

Vaak wordt de informatieplicht verward met de energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht bestaat echter al sinds 1993. Per sector bestaat een lijst van erkende maatregelen die (mits van toepassing op het bedrijf) uitgevoerd moeten worden op een ‘natuurlijk’ of een ‘zelfstandig moment’. Voor de maatregelen op deze lijst betekent dit:

  • Natuurlijk moment: als een installatie toch aan vervanging toe is, moet je kiezen voor het alternatief van de lijst. Bij deze maatregelen is de terugverdientijd van de meerkosten ten opzichte van het gangbare alternatief minder dan vijf jaar.
  • Zelfstandig moment: Deze maatregelen hebben altijd een terugverdientijd van minder dan vijf jaar en zijn verplicht om uit te voeren.

Gelukkig is het niet zo zwart-wit als het in eerste instantie lijkt. Als je al een maatregel hebt genomen die op een andere manier hetzelfde resultaat bereikt als een erkende maatregel, dan voldoet dit ook. Dit moet wel aan te tonen zijn bij een eventuele controle. Ook kan in overleg met de controlerende instantie afgeweken worden van de momenten. Stel dat je volgend jaar nieuw gaat bouwen en de huidige stal of loods sloopt, dan wordt er niet verwacht dat je de maatregelen nog toepast in het huidige gebouw.

Fiscale subsidie voor investeringen energiebesparing

Voor een ondernemer is het vervelend als de overheid het verplicht stelt bepaalde investeringen te doen. Maar gelukkig zijn het wel investeringen die je over het algemeen binnen vijf jaar terugverdient door een lagere gas- of stroomrekening. Daarnaast komt een aantal van deze investeringen in aanmerking voor extra fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit creëert een extra aftrekpost van 45% van het investeringsbedrag. Hieronder staat een aantal erkende maatregelen die ook in aanmerking kunnen komen voor de EIA.

Voor de volledigheid staat er ook bij of de investering volgens de energiebesparingsplicht op een natuurlijk of zelfstandig moment moet plaatsvinden.

Investering Natuurlijk of zelfstandig moment
Isoleren van verwarmde dierverblijven (dak en wand)* Zelfstandig moment
Energiezuinige ventilatoren met frequentieregelaar Natuurlijk moment
Ledverlichting plaatsen* Afhankelijk van de uitgangssituatie
Warmteterugwinning voor ventilatielucht in vleeskuikens- en vleesvarkenshouderij Natuurlijk moment
Energiezuinige melkkoeling (voorkoeler) Zelfstandig moment
Elektromotoren van > 4kW en 4.500 draaiuren per jaar vervangen voor IE4 motoren Natuurlijk moment
Frequentieregelaar op vacuümpomp Zelfstandig moment

* De EIA geldt hierbij alleen in bestaande situaties.

Voorbeelden investeringen energiebesparingsplicht

Een melkveehouder die nu geen frequentieregelaar op zijn vacuümpomp heeft, moet deze vanwege de terugverdientijd van minder dan vijf jaar ook in bestaande situaties plaatsen. Mocht hij op korte termijn de melkinstallatie vervangen, dan kan in overleg met het bevoegde gezag hiervan afgeweken worden.

Een akkerbouwer die ventilatoren of de aansturing gaat plaatsen, moet kiezen voor aansturing via frequentieregelaars. Als daarbij gekozen wordt voor energiezuinige ventilatoren komt de investering in aanmerking voor de EIA.

Subsidieregeling Jonge Landbouwers

Als extra bonus komen de energiezuinige melkkoeling en de warmteterugwinning voor ventilatielucht de komende maanden ook in aanmerking voor subsidie vanuit de POP3-subsidieregeling Jonge Landbouwers. Hiermee kun je tot 30% geldelijke subsidie aanvragen over het investeringsbedrag.

>> Lees meer over de Jonge Landbouwersregeling in dit artikel.

Meer weten of subsidie aanvragen?

Wil je meer weten over wat de informatieplicht of de energiebesparingsplicht voor jou betekenen en welke subsidiemogelijkheden er voor jouw bedrijf zijn? Neem vrijblijvend contact op met een van onze agrarisch specialisten Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wilco

Ook interessant