Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

7 december 2022, 12:51Aangepast 14 december 2022, 10:44

Ben je een mestvoeder of heb je een mestverwerkend bedrijf en ga je een hoogwaardig mestverwerkingsinstallatie (ver)bouwen? Dan zijn er subsidiekansen met de regeling Hoogwaardige Mest Verwerking (HVM).

Voor wie is de HVM regeling?

Subsidie kan worden aangevraagd door zogeheten intermediaire ondernemingen, waarbij wordt uitgegaan van de definitie hiervan zoals deze is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Voorbeelden van intermediaire ondernemingen zijn mestvervoerders of mestverwerkende bedrijven, maar ook andere bedrijven met commerciële interesse in hoogwaardige mestverwerking.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Het doel van de regeling Hoogwaardige mestverwerking (HMV) is om hoogwaardige mestverwerkingscapaciteit en daarmee de productie van hoogwaardige meststoffen (kunstmestvervangers) uit dierlijke meststoffen te stimuleren, zodat het gebruik van conventionele kunstmest kan worden vervangen door het gebruik van hoogwaardig verwerkte dierlijke meststoffen. Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De installatie verwerkt 90% dierlijke mest van staldieren
  • De installatie verwerkt minimaal 24.000 ton dierlijke mest per jaar

Subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van investeringsprojecten met betrekking tot de inrichting of de herinrichting van een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie. Daarnaast gebruikt de mestverwerkingsinstallatie één van deze vier processen:

  • Decanter, met een aanvullende proces
  • Zeefbandpers, met een aanvullende proces
  • Vijzelpers, met een aanvullende proces
  • Digestaat als ingangsmateriaal uit monovergisting + stripkolom + chemische luchtwasser.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten voor een grote onderneming, of 40% van de subsidiabele kosten voor een kleine of middelgrote onderneming, en kan variëren van minimaal € 125.000 tot maximaal € 2 miljoen per investeringsproject.

Aanvragen kan van 1 december 2022 tot en met 12 januari 2023. Aanvragen worden gerangschikt aan de hand van diverse criteria, waarna het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van rangschikking.

Lukt het niet om dit jaar een aanvraag te doen? De subsidie HMV komt ook in 2023, 2024, 2025 en 2026 terug. Houd onze website in de gaten!

Meer weten?

Wil jij meer weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf ? Onze adviseurs Agrarisch hebben veel ervaring met het aanvragen van diverse regelingen. Zij helpen je graag de subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen. Neem contact op met subsidieadviseur Martijn Drent via 038 – 853 13 85 of gebruik ons contactformulier.

 

 

 

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Martijn

Ook interessant