Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

5 juli 2024, 12:40Aangepast 9 juli 2024, 11:03

De maximale belastbaarheid van de distributie- en transportnetten voor elektriciteit is bereikt en remmen bedrijven en woningbouw in hun activiteiten. Dit vraagt om slimme lokale oplossingen voor het delen, opslaan of omzetten van elektriciteit.

Met deze subsidieregeling wil de provincie Flevoland de economische en duurzame activiteiten van ondernemers en maatschappelijke organisaties ondersteunen die netcongestie nu beperkt. Subsidie aanvragen kan vanaf 2 juli 2024.

Wat is netcongestie?

Als de vraag of het aanbod van elektriciteit groter is dan de transportcapaciteit van het net, noemen we dit netcongestie. Deze subsidie richt zich op netcongestie bij afname. Bij afnamecongestie kunnen gebruikers van elektriciteit op een wachtlijst komen te staan om elektriciteit af te nemen. Door netcongestie te voorkomen, verminderen of op te lossen kun je van deze wachtlijst af. Enkele voorbeelden van activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • Inhuurkosten voor externe expertise en procesbegeleiding.
 • Materiaalkosten, bijvoorbeeld apparatuur, installaties, meet- en regeltechniek en ondersteunende software.
 • Contante waarde van huurkosten voor apparatuur die deel uitmaakt van de gerealiseerde oplossing.
 • Kosten voor uitvoering, bouw en installatie van de gekozen oplossingen voor netcongestie.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?

De subsidie richt zich vooral op samenwerkingsverbanden (drie of meer rechtspersonen, waarvan er niet één meer dan 70% van de subsidiekosten voor zijn rekening neemt). Door samen te werken, kunnen organisaties collectieve oplossingen ontwikkelen die efficiënter en effectiever zijn.

Voor individuele organisaties, zoals mkb’ers en rechtspersonen in de bebouwde omgeving (met maximaal 2MVA aansluitwaarde), is het belangrijk dat het project een breed positief effect heeft, bijvoorbeeld het creëren van meer ruimte op het elektriciteitsnet.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn er enkele voorwaarden:

 • Investeringen, plannen en initiatieven moeten bijdragen aan het voorkomen, verminderen of oplossen van netcongestie.
 • Het gecontracteerd transportvermogen (GTV) van een bedrijf of de gelijktijdige piekbelasting (kWmax) van een groep bedrijven gelijk houden of verlagen.
 • Piekvermogen (kWmax) gelijk houden of verlagen bij:
  • Uitbreiding of verduurzaming van stroomafnemers.
  • Toename van duurzame elektriciteitsproductie door plaatsing van zonnepanelen of windturbines.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

1. Voor het opzetten van initiatieven bedraagt de subsidie 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000.
2. Voor een haalbaarheidsstudie bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een:

 • maximum van € 15.000 voor individuele aanvragen.
 • maximum van € 25.000 voor samenwerkingsverbanden.

3. Voor de realisatie van oplossingen bedraagt de subsidie:

 • 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000 voor individuele aanvragen.
 • 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000 voor samenwerkingsverbanden.

Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is € 5.000. Indien een batterij onderdeel is van de oplossing, bedraagt de subsidie voor dat onderdeel per begunstigde maximaal € 25.000.

Meer weten?

Wil jij weten wat de subsidiekansen zijn voor jouw bedrijf? Neem contact op met subsidieadviseurs Marco Laarman, Wilco Ruitenberg of Martijn Drent via 038 – 853 1385 of maak gebruik van het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wilco

Ook interessant