Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

26 april 2024, 09:00Aangepast 22 mei 2024, 11:49

Ben jij bij gewasbescherming bezig met het behoud van milieu en biodiversiteit? De subsidieregeling Geïntegreerde gewasbescherming helpt landbouwers die willen investeren in duurzame technieken en methoden om hun gewassen te beschermen. Subsidie aanvragen kan vanaf 3 juni 2024.

Wat is geïntegreerde gewasbescherming?

Geïntegreerde gewasbescherming richt zich op het combineren van verschillende methoden om ziekten, plagen en onkruid te bestrijden met preventieve maatregelen (zoals weerbare rassen) of niet chemische maatregelen (zoals mechanische onkruidbestrijding).

Voor wie?

De subsidie ​​is beschikbaar voor agrarische ondernemers die actief zijn in de plantaardige sectoren, waaronder de teelt van akkerbouwgewassen, groenten, fruit, bloemen en bomen. Zowel individuele ondernemers als samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor subsidie.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De regeling bestaat uit twee onderdelen:

Subsidie voor innovatieprojecten (budget € 750.000)

Landbouwbedrijven komen in aanmerking voor onderzoeksprojecten die meehelpen om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Hier gaat het om projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Het opstellen van een operationeel gewasbeschermingsplan.
 • Het volgen van trainingen en cursussen met betrekking tot geïntegreerde gewasbescherming.

Het subsidiepercentage voor innovatieprojecten is 50%. Het minimum subsidiebedrag bij innovatieprojecten is € 25.000 en het maximale subsidiebedrag € 125.000 per aanvraag. Vanaf 3 juni 2024 tot en met 28 juni 2024 kun je voor het onderdeel innovatie een aanvraag indienen.

Subsidie voor investeringen (budget € 2,25 miljoen)

Je kunt subsidie aanvragen voor maximaal één bedrijfsmiddel. Er zijn twee investeringsmogelijkheden:

 • Eén nieuw bedrijfsmiddel dat tot doel heeft het direct vernietigen, afmaaien, verhakselen, kapot frezen en inwerken van groenbemesters of vanggewassen, bijvoorbeeld:
  • Messenwals
  • Messenrol
  • Schijveneg
  • Rotorkopeg
  • Ecoploeg
 • Eén nieuw praktijkrijp bedrijfsmiddel dat tot doel heeft het direct niet-chemisch bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden, bijvoorbeeld:
  • Wied-robot
  • Camera gestuurde schoffelmachine.

Je kunt subsidie aanvragen voor maximaal één bedrijfsmiddel bij het onderdeel investeringen. Binnen het onderdeel investeringen is het subsidiepercentage 35%. Het minimale subsidiebedrag is € 5.000 en is het maximale subsidiebedrag  € 75.000 per aanvraag. Vanaf 20 juni 2024 tot en met 28 juni 2024 kun je subsidie aanvragen voor het onderdeel investeringen.

Voor beide onderdelen (innovatie en investeringen) geldt dat rangschikking op basis van loting plaatsvindt tussen alle aanvragen van de gehele periode.

Subsidie aanvragen?

Ben je benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman, Martijn Drent of Wilco Ruitenberg via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant