Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

1 maart 2024, 14:32Aangepast 7 maart 2024, 12:12

Ga je als agrariër investeren in nieuwe duurzame technieken of energie- of waterbesparingen? De subsidieregeling productieve investeringen Groen-Blauw en Dierenwelzijn Noord-Brabant biedt grote subsidiekansen voor landbouwers die verduurzamen, innoveren of moderniseren. De regeling is open van 1 februari tot en met 18 maart 2024.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Het doel van deze regeling is het stimuleren van een productieve investeringen gericht op natuur of landbouw voor verduurzaming op het landbouwbedrijf waarbij rekening wordt gehouden met klimaat en milieu en dierenwelzijn. Je kunt subsidie aanvragen voor het aanschaffen van moderne installaties en machines. Daarnaast maak je efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en biodiversiteit.

Als landbouwer in Noord-Brabant kun je een aanvraag doen in één van de drie categorieën:

 • Water (budget € 2.256.000)
  • € 564.000 per beheersgebied voor projecten die worden uitgevoerd in het beheergebied van waterschap AA en Maas, waterschap De Dommel, waterschap Brabantse Delta of waterschap Rivierenland.
 • Natuur of landbouw (budget € 1.204.000)
 • Jonge landbouwers (budget € 1.420.000)

Van 1 februari tot en met 18 maart 2024 17:00 uur kun je een aanvraag indienen.

Op de investeringslijst zijn alle subsidiabele investeringen onderverdeeld in bovenstaande categorieën en thema’s. Enkele voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen zijn:

 • Waterbesparende precisieberegening en irrigatie
 • Agroforestry
 • Verwerken bedrijfsgewassen tot krachtvoer en/of meststoffen
 • Verwerken en toepassen van organisch restmateriaal
 • Aanpassing klimaatverandering
 • Vergistingsinstallaties voor plantaardig materiaal
 • Comfortabele ligplaatsen voor melkrundveehouderij (incl. vrouwelijk jongvee)
 • Digitale voorzieningen voor weidegang
 • Mechanische mestscheidingsinstallatie
 • Niet digitale voorzieningen voor weidegang voor graasdieren
 • Brongerichte maatregelen en emissiearme stalsystemen varkenshouderij
 • Gedeeltelijk dichte vloer in hokken voor biggenopfok
 • Vrijloopkraamhokken zeugen
 • Gekartelde schoftboom en roterende koeborstel
 • Groei- en oogstmonitoring
 • Precisiebemesting

Bekijk de gehele investeringslijst voor de provincie Noord-Brabant.                           

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • Het subsidiepercentage is 40% en 55% voor jonge landbouwers.
 • Het subsidiebedrag is minimaal € 8.000 (€ 10.000 voor categorie water) en maximaal € 50.000.
 • Aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt volgens tendersystematiek. Iedere investering heeft een bepaalde puntenwaardering (zie investeringslijst), waarbij de aanvragen met de meeste punten als eerste subsidie krijgen.
 • Bij overschrijding van het budget vindt toekenning plaats op basis van hoeveelheid punten.
 • Biologische landbouwers krijgen een extra punt toegekend.
 • Een landbouwer of een jonge landbouwer kan in totaal één subsidieaanvraag doen binnen één sub-investeringscategorie.
 • De investeringen moeten uiterlijk binnen twee jaar na subsidieverlening zijn afgerond en vastgesteld.

Subsidiekansen benutten?

Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf? Onze adviseurs Agrarisch hebben veel ervaring met het aanvragen van soortgelijke regelingen. Zij helpen je graag de subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen. Neem contact op met subsidieadviseurs Marco Laarman, Wilco Ruitenberg of Martijn Drent via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wilco

Ook interessant