Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

3 oktober 2023, 09:00Aangepast 13 december 2023, 16:47

In 2023 hebben Melkveehouders in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen subsidie kunnen aanvragen voor maatregelen die de stikstofuitstoot voor hun bedrijf verlagen. Al zo’n 20% van de boeren uit deze provincies hebben gebruik gemaakt van deze subsidie regeling; Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland (IRSNN). Het gaat hierbij om bewezen effectieve en meetbare managementmaatregelen. Het totale budget voor de drie provincies was €55 miljoen.

Aangezien het succes wordt er gewerkt aan een nieuwe aanvraagronde, die naar verwachting in 2024 open zal gaan. Omdat er met de regeling zoveel mogelijk stikstofreductie moet worden bereikt, worden de in 2023 ingediende aanvragen geëvalueerd. Op basis daarvan zal de regeling worden aangepast met maatregelen die meer stikstofreductie opleveren.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Bepaalde investeringen voor het terugdringen van stikstofemissie kunnen rekenen op subsidie. Daarnaast is het advies door externen in sommige gevallen ook subsidiabel.

Subsidie voor niet-productieve investeringen

De volgende investeringen komen in aanmerking voor subsidie*:

  • Mestrobots, met of zonder watersproeier. Voorwaarde is dat het vloeroppervlak minimaal 6 keer per dag gereinigd kan worden.
  • Installaties en spoelleidingen voor het schoonsproeien van loopvloeren met water. Voorwaarde is meerdere malen daags sproeien met in totaal minimaal 10 liter water per m² bevuild oppervlak per dag.
  • Registratiesystemen die de activiteit en/of het watergebruik van sproei-installaties of mestrobots bijhouden.
  • Installaties, spoelleidingen en additieven voor het sproeien van (verdund) magnesiumchloride op traditionele roostervloeren. Voorwaarde is overdag ieder uur (12 x) sproeien met magnesiumchloride (32%), aangelengd met water in een verhouding 1:8, in overeenstemming met de condities en instellingen die vast zijn gesteld op basis van het meest recente onderzoek.
  • Aanleg of uitbreiding van opslag- en opvangcapaciteit voor regenwater en van capaciteit voor mestopslag alleen in combinatie met een van de bovenstaande maatregelen.

De subsidie bedraagt 80% met een maximum van € 60.000 per bedrijf.

De subsidiabele investeringen, percentages en bedragen kunnen nog wijzigingen bij de nieuwe openstelling.

Subsidie voor advies

In aanmerking voor subsidie komt advies voor:

  • Advies omtrent mogelijkheden voor het verhogen van het aantal uren weidegang van de veestapel.
  • Advies omtrent mogelijkheden voor het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen van de veestapel, inclusief advies op het gebied van graslandmanagement met als doel een lager eiwitgehalte in het gras te realiseren. De streefwaarde is 150 g/kg DS.
  • Advies met betrekking tot de voor het betreffende bedrijf meest geschikte maatregelen om de ammoniakuitstoot te verlagen.

De subsidie bedraagt 100% van de advieskosten met een maximum van € 1.500 per advies en € 3.000 per bedrijf.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Alle 4.000 melkveehouders in Drenthe, Friesland en Groningen kunnen subsidie aanvragen.

De verwachting is dat de stikstofuitstoot met 20% teruggebracht kan worden door deze managementmaatregelen. Op de bedrijven worden ook de resultaten van de maatregelen gemeten, om te zien wat een maatregel doet en welke verbeteringen eventueel nodig zijn.

Beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst, dus snelheid is geboden!

Subsidie aanvragen?

Ben je benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman, Martijn Drent of Wilco Ruitenberg via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wilco

Ook interessant