Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

24 mei 2023, 08:26Aangepast 24 mei 2023, 09:17

Ga je investeren in een kleine mestvergister waarmee de productie van biogas of groen gas wordt vergroot en ben je ondernemer in de Provincie Overijssel? Dan zijn er subsidiemogelijkheden. Tot 30 november 2023 kun je een aanvraag indienen of tot het subsidiebudget bereikt is.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

Met een mestvergister bedoelen wij: een installatie waarmee organische stof van alleen dierlijke mest wordt omgezet in biogas voor warmte. Je kunt subsidie ontvangen voor activiteiten die de productie van biogas of groen gas afkomstig uit mestvergisters vergroten zoals:

 • Het aanpassen van de stalvloer voor dagverse mest in de mestvergister
 • De aanleg van een groengasleiding of biogasleiding vanaf 1.000 meter
 • Opslag en nabewerking van vergiste biomassa (het restproduct van de biogasproductie)
 • De mestvergister zelf, of installatie van, is niet subsidiabel.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • De aanvrager heeft voor de mestvergister en de activiteit(en) de benodigde vergunningen en akkoord op de verplichte meldingen gekregen.
 • Als landbouwondernemer kun je geen aanvraag indienen vanwege de staatssteunregels (De-minimisverordening Landbouw). De activiteiten moeten daarom in een aparte entiteit plaatsvinden.
 • De mestvergister betreft een installatie waarmee organische stof van alleen dierlijke mest wordt omgezet in biogas voor warmte.
 • Nog niet gestart is met de activiteiten op het moment dat de subsidieaanvraag is ingediend.
 • De mestvergister wordt gerealiseerd in Overijssel en heeft een verwerkingscapaciteit van maximaal 25.000 kuub mest per jaar.
 • Het totale energieverbruik voor het in werking hebben van de mestvergister bedraagt maximaal 1/3 van de energielevering van de mestvergister, inclusief de eventuele aanvoer van mest van derde.
 • Het biogas uit de mestvergister wordt:
  • opgewaardeerd op de boerderij tot groen gas en in het openbare aardgasnet ingevoed of
  • in een centrale installatie opgewaardeerd tot groen gas en in het openbare aardgasnet ingevoed of
  • wordt direct als biogas aan een afnemer geleverd voor warmteproductie of stoomproductie

De maximale subsidie is € 100.000 per aanvraag en per mestvergister. Tot 30 november 2023 kun je een aanvraag indienen of tot het subsidiebudget van € 734.143 is bereikt.

Meer weten?

Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf? Onze adviseurs Agrarisch helpen je graag de subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen. Neem contact op met subsidieadviseur Marco Laarman via 038 – 853 13 85 of gebruik ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant