Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

11 mei 2020, 10:47Aangepast 27 mei 2020, 10:57

In de periode van 2020 tot en met 2023 investeert Provincie Overijssel € 6 miljoen om kringlooplandbouw te versterken. Innovatie, ketensamenwerking, nieuwe verdienmodellen, kennisdeling en voedseleducatie moeten daarvoor zorgen.

Met de investering streeft Overijssel naar een betere balans tussen economie en ecologie in het landelijk gebied waarbij agrariërs nu en in de toekomst een goede boterham kunnen verdienen.

Toegevoegde waarde voor boer en natuur

Op bedrijfsniveau vraagt kringlooplandbouw bijvoorbeeld om optimalisering van bemesting, nieuwe gewascombinaties, het terugdringen van emissies en een goed bodembeheer, geven Provinciale Staten aan. Daarnaast is er aandacht voor het landschap en biodiversiteit. Agrariërs worden beloond voor de bijdrage die ze leveren aan de biodiversiteit, landschapselementen zoals bijvoorbeeld houtwallen en hun bijdrage aan onderhoud of beheer van natuur.

Uiteindelijk draait het om meer toegevoegde waarde voor agrarische producten maar ook een beloning voor geleverde klimaatdiensten en de bijdrage aan duurzaam bodembeheer en leefomgeving.

Subsidie in najaar 2020 beschikbaar

Hoe de € 6 miljoen wordt besteed, wordt uitgewerkt in onder andere subsidieregelingen, netwerkondersteuning en vouchers die in het najaar van 2020 ingaan. Zodra er meer bekend is, berichten wij hierover.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Marco

Ook interessant