Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren - MIT Haalbaarheidsprojecten

Subsidie geopend tot: 17-09-2024

Geldelijke subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken in het mkb

Actief

Deze MIT-regeling biedt subsidie voor mkb’ers die haalbaarheidsonderzoek doen om de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart te brengen. 

Wat is de regeling MIT Haalbaarheidsprojecten?

De MIT Haalbaarheidsprojecten biedt subsidie voor mkb’ers die haalbaarheidsstudie of industrieel onderzoek doen om de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart te brengen. 

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet je denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning of concurrentieanalyse. 

Industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden gericht op het verkrijgen van kennis bij de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten.

Wie kan MIT-subsidie aanvragen? 

Innovatieve ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf kunnen gebruikmaken van de MIT-regelingen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden? 

Aanvragen worden beoordeeld volgens een aantal criteria, waaronder innovativiteit en bijdrage aan de kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) op het gebied van een aantal topsectoren, te weten Energietransitie & Duurzaamheid, Landbouw, Water & Voedsel, Veiligheid, Gezondheid & Zorg, Maatschappelijk Verdienvermogen en/of Sleuteltechnologieën. 

Verder worden de aanvragen beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Het is zaak om een aanvraag goed voor te bereiden en zo snel mogelijk in te dienen.

Over de MIT 

Om innovatie in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren, stelt de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (afgekort en beter bekend als MIT) subsidie beschikbaar. De MIT kent jaarlijks verschillende regelingen die geldelijke subsidiemogelijkheden bieden. Naast subsidie voor Haalbaarheidsprojecten is er ook subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten en via zogenaamde Kennisvouchers. 

 Het doel van de MIT-regelingen is om het mkb aan te laten sluiten bij één of meer maatschappelijke thema’s.

Hoeveel bedraagt de subsidie? 

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per project.

MIT-subsidie aanvragen?

Voor MIT-Haalbaarheid is in 2024 een budget van € 960.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen van 9 april 2024 (9.00 uur) tot en met 17 september 2024 (vóór 17.00 uur) worden ingediend bij de provincie Overijssel. Ervaring uit voorgaande jaren leert dat het budget vaak binnen enkele dagen of zelfs op de dag van de openstelling al is overschreven. 

Waarom Subvention?

Jouw verduurzaming of innovatie vooruithelpen? We regelen de optimale combinatie van geldelijke subsidies, fiscale regelingen en bijzondere financieringen voor jouw bedrijf of investering. Subvention neemt subsidietrajecten uit handen, van eenmanszaken en mkb’ers tot multinationals.

Jij focust op je werk, dan zorgen wij voor:

 • De subsidiemogelijkheden in beeld.
 • Inhoudelijk meedenkende adviseurs.
 • Kwalitatieve subsidieaanvragen.
 • Het administratieve (na)traject.
 • Een zorgeloos subsidieproces.

Over Subvention:

 • Kennis van jouw branche en ervaring in het doolhof van subsidies en regelingen.
 • Gespecialiseerd in subsidies voor:
  • zakelijke investeringen in gebouwen, productieprocessen, machines en installaties.
  • R&D, innovatie en ontwikkeling van producten, productieprocessen en programmatuur.
 • Persoonlijk contact met enthousiaste en gedreven adviseurs.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend, vakinhoudelijk en als werkgever.
 • Onafhankelijk subsidieadvies sinds 1998.

Beste van beide werelden

Onze adviseurs hebben zowel kennis van jouw branche als de subsidiewereld.

Volledige ontzorging

Subvention regelt het subsidietraject van A tot Z, ook het natraject.

Afspraak is afspraak

We werken volgens no cure no pay of op uurbasis. Je weet vooraf waar je aan toe bent.

Deel deze pagina op:
Mis geen subsidie, ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief. Inschrijven