Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO)

Subsidie geopend vanaf:

Stimuleringsregeling voor de realisatie van ontmoetingsruimte bij geclusterde woonvormen

Gesloten

Wat is de SOO?

Met de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO) wil de Rijksoverheid bijdragen aan geclusterde woonvormen voor ouderen, met een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. 

Stimuleringsregeling-Ontmoetingsruimten-in-Ouderenhuisvesting-SOO

Waarvoor kan ik SOO-subsidie aanvragen?

Er kan aanspraak gemaakt worden op subsidie voor de realisatie van een ontmoetingsruimte in zowel nieuw- als bestaande bouw. Onder andere woningcorporaties en zorgaanbieders komen hiervoor in aanmerking. Voor de subsidieregeling is in totaal € 26 miljoen beschikbaar gesteld.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de SOO?

1. Subsidie wordt verstrekt voor een bijdrage in de bouwkosten van een ontmoetingsruimte in een geclusterde woonvorm. De subsidie bedraagt € 2.500 per vierkante meter van de ontmoetingsruimte met een maximumsubsidie afhankelijk van het aantal woonruimten in de geclusterde woonvorm, namelijk:

A. Maximaal € 100.000 subsidie bij 5 tot 20 woonruimten;
B. Maximaal € 150.000 subsidie bij 21 tot 50 woonruimten;
C. Maximaal € 175.000 subsidie bij 51 tot 150 woonruimten.

De subsidie mag niet hoger zijn de bouwkosten van de te bouwen ontmoetingsruimte. Onder bouwkosten wordt verstaan: alle kosten van de investeringen in materiële en immateriële activa die direct raken aan de bouw van de ontmoetingsruimte, waaronder de kosten voor advies, het ontwerp, de materialen en de arbeid voor constructie van de ontmoetingsruimte. Kosten voor aanschaf of gebruik van de bouwgrond van de ontmoetingsruimte komen niet in aanmerking.

2. De bouw van de ontmoetingsruimte dient binnen drie jaar na subsidieverlening te starten, en is binnen zeven jaar na subsidieverlening voltooid (mogelijkheid voor één jaar uitstel);

3. De ontvanger van de subsidie dient te borgen dat de ontmoetingsruimte gedurende vijf jaren na oplevering in gebruik blijft als ontmoetingsruimte voor de beoogde doelgroep. Bij verkoop van de ontmoetingsruimte gelden er specifieke voorwaarden.

4. Er mag geen (netto)winst worden gemaakt op de ontmoetingsruimte en de ontmoetingsruimte. Er gelden daarnaast specifieke eisen indien de exploitatie wordt uitbesteed aan een derde partij.

5. Na verlening van de (onherroepelijke) omgevingsvergunning wordt 90% van het subsidiebedrag als voorschot verleend.

Relevante openstellingen SOO

>> SOO in 2023

Waarom Subvention?

Jouw verduurzaming of innovatie vooruithelpen? We regelen de optimale combinatie van geldelijke subsidies, fiscale regelingen en bijzondere financieringen voor jouw bedrijf of investering. Subvention neemt subsidietrajecten uit handen, van eenmanszaken en mkb’ers tot multinationals.

Jij focust op je werk, dan zorgen wij voor:

 • De subsidiemogelijkheden in beeld.
 • Inhoudelijk meedenkende adviseurs.
 • Kwalitatieve subsidieaanvragen.
 • Het administratieve (na)traject.
 • Een zorgeloos subsidieproces.

Over Subvention:

 • Kennis van jouw branche en ervaring in het doolhof van subsidies en regelingen.
 • Gespecialiseerd in subsidies voor:
  • zakelijke investeringen in gebouwen, productieprocessen, machines en installaties.
  • R&D, innovatie en ontwikkeling van producten, productieprocessen en programmatuur.
 • Persoonlijk contact met enthousiaste en gedreven adviseurs.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend, vakinhoudelijk en als werkgever.
 • Onafhankelijk subsidieadvies sinds 1998.

Beste van beide werelden

Onze adviseurs hebben zowel kennis van jouw branche als de subsidiewereld.

Volledige ontzorging

Subvention regelt het subsidietraject van A tot Z, ook het natraject.

Afspraak is afspraak

We werken volgens no cure no pay of op uurbasis. Je weet vooraf waar je aan toe bent.

Trots op onze klanten

Deel deze pagina op:
Mis geen subsidie, ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief. Inschrijven