Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA)

Subsidie geopend vanaf:

Gemeentelijke subsidie voor de aanvulling van woningen op de bestaande woningvoorraad voor aandachtsgroepen.

Gesloten

Wat is de RHA?

De Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) biedt in 2022 en 2023 een bijdrage aan de urgente opgave voor de huisvesting van specifieke aandachtsgroepen.

De aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 30 mei 2023 tot en met 7 juli 2023. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Wees er dus snel bij!

Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen RHA

Waarvoor kan ik RHA aanvragen?

Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor de toevoeging van nieuwe woonruimten voor aandachtsgroepen aan het woonbestand. Onder aandachtsgroepen wordt onder andere verstaan uitwonende studenten, dak- en thuisloze mensen, mensen met sociale of medische urgentie, statushouders, mensen die uitstromen uit een intramurale situatie (zware zorgvraag), arbeidsmigranten, woonwagenbewoners en Oekraïense ontheemden.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de RHA?

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van de specifieke uitkering voor gemeentes zijn:

 • Woonruimten worden aan de bestaande voorraad toegevoegd en blijven voor minstens 10 jaar bestemd voor de aandachtsgroepen
 • De werkzaamheden binnen twee jaar na datum toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen worden gezet richting de realisatie van de woonruimten
 • De woonruimten binnen vijf jaar na datum toekenning van de uitkering is gerealiseerd
 • De woonruimten worden verhuurd met een schriftelijk huurcontract tussen huurder en verhuurder. Onder woonruimten wordt verstaan zelfstandige, onzelfstandige eenheden, permanente woningen en flexwoningen.
 • De specifieke uitkering wordt toegekend voor het financieel tekort van het project, waarbij de uitkering aantoonbaar bijdraagt én noodzakelijk is voor het realiseren van de woonruimten, met een maximum van € 8.500 per woonruimte en ten hoogste € 2.000.000 per gemeente.
 • De berekening van het financieel tekort mogen alleen kosten opgevoerd worden indien deze voor minimaal 85% toerekenbaar zijn aan de bouw van de woonruimten voor aandachtsgroepen. Ook kosten voor het geschikt maken van een bestaand gebouw en de openbare ruimte vallen hieronder.
 • De gemeente dient de specifieke uitkering volledig uiterlijk op 31 december van het vijfde jaar nadat de uitkering verstrekt is, te hebben besteed.
 • De te realiseren woonruimten worden verhuurd tegen een prijs:
  • die niet hoger is dan de eerste of tweede aftoppingsgrens afhankelijk van het aantal personen in een huishouden.
  • niet hoger dan de maximaal redelijke aanvangshuur op basis van artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
  • waarvan het maximale huurverhogingspercentage niet hoger is zoals bepaald in artikel 10, derde lid van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

Waarom Subvention?

Jouw verduurzaming of innovatie vooruithelpen? We regelen de optimale combinatie van geldelijke subsidies, fiscale regelingen en bijzondere financieringen voor jouw bedrijf of investering. Subvention neemt subsidietrajecten uit handen, van eenmanszaken en mkb’ers tot multinationals.

Jij focust op je werk, dan zorgen wij voor:

 • De subsidiemogelijkheden in beeld.
 • Inhoudelijk meedenkende adviseurs.
 • Kwalitatieve subsidieaanvragen.
 • Het administratieve (na)traject.
 • Een zorgeloos subsidieproces.

Over Subvention:

 • Kennis van jouw branche en ervaring in het doolhof van subsidies en regelingen.
 • Gespecialiseerd in subsidies voor:
  • zakelijke investeringen in gebouwen, productieprocessen, machines en installaties.
  • R&D, innovatie en ontwikkeling van producten, productieprocessen en programmatuur.
 • Persoonlijk contact met enthousiaste en gedreven adviseurs.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend, vakinhoudelijk en als werkgever.
 • Onafhankelijk subsidieadvies sinds 1998.

Beste van beide werelden

Onze adviseurs hebben zowel kennis van jouw branche als de subsidiewereld.

Volledige ontzorging

Subvention regelt het subsidietraject van A tot Z, ook het natraject.

Afspraak is afspraak

We werken volgens no cure no pay of op uurbasis. Je weet vooraf waar je aan toe bent.

Trots op onze klanten

Deel deze pagina op:
Mis geen subsidie, ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief. Inschrijven