Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Topsector Energie Industrie Studies (TSE Industrie Studies)

Subsidie geopend tot: 31-03-2024

Subsidie voor milieu- en haalbaarheidsonderzoeken voor pilot- of demonstratieprojecten

Actief

Wat is Topsector Energie Industrie Studies?

Deze TSE-subsidie is een regeling voor industriële bedrijven die ondersteuning zoeken bij het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject. Of voor onderzoeken die de haalbaarheid van een project in uitontwikkelde technologie in kaart brengt.

Deze subsidie is op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dit betekent dat aanvragen behandeld worden op volgorde van binnenkomst.

Klimaatakkoord industrie subsidies

Het doel van de TSE

Het doel van deze TSE-regeling is het ondersteunen van onderzoeken die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van CO₂-emissies in 2030 in de industrie. Daarnaast worden ook studies gesteund die al vóór 2030 kunnen bijdragen aan het reduceren van CO₂ in de industrie.

De TSE Industrie Studies kent drie typen studies:

Haalbaarheidsstudie

Deze studie wordt uitgevoerd voorafgaand aan een pilotproject (experimentele ontwikkeling). In het pilotproject wordt een innovatieve CO₂-verminderende techniek getest onder echte omstandigheden. De techniek moet vernieuwend zijn vergeleken met de internationale stand van de onderzoek en techniek. De subsidie richt zich op het onderzoek voorafgaand aan het project.

De haalbaarheidsstudie helpt de aanvrager bij de besluitvorming over het voortzetten van het pilotproject. In het onderzoek wordt de haalbaarheid van het pilotproject onderzocht:

 • Sterke en zwakke punten van het project
 • De risico’s in beeld
 • De benodigde middelen
 • De slagingskans van het project

Een haalbaarheidsstudie kan als voorbereiding dienen op een DEI+-project.

Milieustudie

Een milieustudie is een studie die niet onder onderzoek en ontwikkeling vallen. Bij een milieustudie is de vraag of investeringen nodig zijn om een hoger niveau van milieubescherming te halen.

Een milieu-investering kan bijvoorbeeld een demonstratieproject zijn, waarbij de eindgebruiker investeert in een voor Nederland nieuwe techniek. Het kan ook de voorbereiding zijn op een investering in een uitontwikkelde techniek. Een milieustudie helpt bedrijven om een keuze te maken tussen verschillende investeringsmogelijkheden.

Een milieustudie kan als voorbereiding dienen op een VEKI-project.

Vergelijkbare studie

Vergelijkbare studies zijn ook ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject zoals studies naar geavanceerde biobrandstoffen, CCUS of projecten waarin een andere partij het milieuvoordeel krijgt dan de partij die investering wil doen. Een vergelijkbare studie kan ook als voorbereiding dienen voor projecten met een uitontwikkelde technologie, die niet onder een milieustudie vallen.

Aansluiting bij de programmalijnen

Een subsidieaanvraag binnen de TSE Industrie Studies moet aansluiting vinden bij één van de onderstaande programmalijnen.

 1. Sluiting van industriële ketens
 2. Een CO₂-vrij industrieel warmtesysteem
 3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 4. CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
 5. Overige CO₂-verlagende maatregelen
 6. Milieu-investering in uitontwikkelde technologie

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Voor alle programmalijnen (behalve 4. CCUS) geldt dat de aanvrager maximaal 50% subsidie ontvangt over de subsidiabele kosten. Middelgrote bedrijven ontvangen 10% extra subsidie en kleine bedrijven ontvangen 20% extra subsidie. De maximale subsidie per project is in 2023 verhoogt, en bedraagt € 2.000.000. Met uitzondering van vergelijkbare studies, deze hebben een maximale subsidie van €200.000.

De subsidiehoogte hangt af van de kosten van de studie. Er gelden een aantal algemene regels voor het bepalen van de subsidiabele kosten.

 • De werkzaamheden voor het testen van haalbaarheidsvragen mogen maximaal 50% van het project zijn
 • De kosten zijn redelijk en te verantwoorden
 • De kosten zijn direct verbonden aan de uitvoering van de activiteiten
 • De kosten worden door de aanvrager zelf gemaakt (of in opdracht van de aanvrager)
 • De kosten moeten onderbouwd worden

Meer informatie over de openstelling van de TSE Industrie Studies in 2024.

Waarom Subvention?

Jouw verduurzaming of innovatie vooruithelpen? We regelen de optimale combinatie van geldelijke subsidies, fiscale regelingen en bijzondere financieringen voor jouw bedrijf of investering. Subvention neemt subsidietrajecten uit handen, van eenmanszaken en mkb’ers tot multinationals.

Jij focust op je werk, dan zorgen wij voor:

 • De subsidiemogelijkheden in beeld.
 • Inhoudelijk meedenkende adviseurs.
 • Kwalitatieve subsidieaanvragen.
 • Het administratieve (na)traject.
 • Een zorgeloos subsidieproces.

Over Subvention:

 • Kennis van jouw branche en ervaring in het doolhof van subsidies en regelingen.
 • Gespecialiseerd in subsidies voor:
  • zakelijke investeringen in gebouwen, productieprocessen, machines en installaties.
  • R&D, innovatie en ontwikkeling van producten, productieprocessen en programmatuur.
 • Persoonlijk contact met enthousiaste en gedreven adviseurs.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend, vakinhoudelijk en als werkgever.
 • Onafhankelijk subsidieadvies sinds 1998.

Beste van beide werelden

Onze adviseurs hebben zowel kennis van jouw branche als de subsidiewereld.

Volledige ontzorging

Subvention regelt het subsidietraject van A tot Z, ook het natraject.

Afspraak is afspraak

We werken volgens no cure no pay of op uurbasis. Je weet vooraf waar je aan toe bent.

Deel deze pagina op:
Mis geen subsidie, ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief. Inschrijven