Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Circulair is het nieuwe duurzaam

Maar wat houdt circulair bouwen precies in? Wanneer is iets circulair bouwmateriaal? Als je bezig gaat met een circulair pand vind je hier de aandachtspunten op een rij. En bekijk of je in aanmerking komt voor subsidie voor een circulair gebouw of een circulaire woning.

Wat is circulair bouwen?

Circulariteit is een meer integrale benadering van duurzaamheid die kijkt naar het complete plaatje van milieu-impact. Het doel van circulair bouwen is een zo laag mogelijke emissie van broeikasgassen – voornamelijk CO2 – en milieu-impact door materialen zoveel mogelijk her te gebruiken. Circulair bouwen gaat dus over onze toenemende vraag van grondstoffen en energiebehoefte.

Bij circulaire materialen zijn twee dingen belangrijk:

  1. Welke materialen worden nu al hergebruikt, en;
  2. In hoeverre zijn materialen over 20 tot 30 jaar weer te gebruiken

Belangrijke begrippen bij circulair bouwen

Bij circulair bouwen komen een aantal begrippen en afkortingen kijken die je moet kennen.

MPG-berekening

De MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) bepaalt de milieuprestatie en circulariteit van het gebouw als geheel aan de hand van de gebruikte materialen. Met andere woorden; de MPG biedt inzicht in de materiaalgebonden milieu-impact van bouwwerken.

De MPG geeft de schaduwkosten van alle in het gebouw toegepaste materialen per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo) per jaar weer.

NMD (Nationale MilieuDatabase)

De Nationale Milieudatabase bevat milieudata over individuele bouwmaterialen en gebouwinstallaties die gebruikt wordt voor het berekenen van de milieuprestatie van bouwwerken. Leverancies van (circulaire) bouwmaterialen kunnen hun producten in de Nationale MilieuDatabase laten opnemen.

LCA/EPD

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de totale milieubelasting te berekenen van een product. Een LCA geeft onder andere inzicht in productiefactoren en milieu-indicatoren, zoals de mate van toegepast gerecycled materiaal. De resultaten van een LCA worden samengevat in een Environmental Product Declaration (EPD). Dit bepaalt de circulariteit (en duurzaamheid) van bouwmaterialen. Een LCA is nodig om een product op te nemen met een categorie 1 productkaart in de NMD.

Wat betekent circulair bouwen voor mijn project?

Stappen die kansen voor (subsidie voor) circulair bouwen aanzienlijk vergroten:

  • Op welke wijze wil ik invulling geven aan circulair bouwen?
  • Welke stakeholders en aanbieders kunnen invulling geven aan mijn ambitie? In welke maten hebben de architect, ontwerper en aannemer circulair gedachtegoed?
  • Welke gebruikte of circulaire bouwmaterialen zijn beschikbaar?
  • Zijn hiervan levenscyclusanalyses (LCA) / Environmental Product Declarations (EPD) beschikbaar?
  • Hoe ontwerp je een gebouw met het oog op toekomstig hergebruik van elementen of componenten?
  • Hoe kan ik evalueren en leren van het project?
  • Welke meerkosten maak ik en kan ik daar subsidie voor krijgen?

Combineren van regelingen en staatssteun

Bij Subvention hebben we veel ervaring bij circulaire bouwprojecten, de benodigde berekeningen en het toepassen van verschillende regelingen. We gaan daarbij altijd voor het maximale resultaat, rekening houdend met Europese bepalingen (of beperkingen) op het gebied van staatssteun.

Voorbeelden van circulaire gebouwen

Klik op de foto voor meer informatie over dat project.

Subsidie-voor-circulair-bouwen-The-Natural-Pavilion-Floriade-Expo-2022-Almere
Circulair, biobased en energieneutraal
paviljoen voor Floriade Expo 2022

Welke subsidiemogelijkheden biedt circulair bouwen?

Waar subsidies vaak besparing van energie en grondstoffen stimuleerden, gaat het tegenwoordig meer en meer om het complete plaatje van milieu-impact. Dit resulteert in toenemende subsidiekansen voor circulair bouwen, voornamelijk via de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De berekende milieu-impact is één van de criteria om te bepalen of een gebouw in aanmerking komt voor fiscale subsidie.

Subsidies voor circulaire utiliteitsbouw

De Milieu-investeringsaftrek biedt 45% extra investeringsaftrek voor circulaire utiliteitsbouw (ook met industriefunctie) in 2024.

Circulair-utiliteitspand-kantoor-en-industriefunctie-Staphorst

Subsidies voor circulaire woningen

De Milieu-investeringsaftrek biedt fiscale subsidie voor circulaire woningen.

Bekijk hier de subsidievoorwaarden voor circulaire woningen in 2024.

circulair-modulair-bouwconcept-HOUTbaar

Zelf aan de slag met circulair bouwen?

Overweeg je zelf circulair te bouwen? Of wil je meer weten over de subsidiekansen en bijbehorende voorwaarden? Neem dan contact op met Ruud Lenderink voor utiliteitsbouw via 06 – 54 36 13 12 of Wouter Berghuis voor woningen via 06 – 20 95 66 37 of maak gebruik van ons contactformulier. Zij hebben als subsidiespecialisten al veel ervaring circulaire bouwprojecten en kunnen je alles over de kansen en aandachtspunten vertellen.

Deel deze pagina op:
Jouw subsidiemogelijkheden binnen 1 minuut in beeld? Doe de subsidiescan