Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Vivare heeft vanuit duurzaamheid uitgesproken dat zij in het afwegingskader en portfoliobeleid invulling wil geven aan circulair bouwen. Subvention ondersteunde Vivare bij de subsidieverwerving voor een circulair pilotproject.

Vivare-zet-met-pilot-in-op-circulaire-woningen

Circulair gedachtegoed bij alle betrokken partijen

Subvention is in een vroeg stadium betrokken geraakt om samen met Plegt Vos en Cleanfield Duurzaamheid & Advies invulling te geven aan het circulaire gedachtegoed. Op die manier kon een goede aansluiting op de specifieke subsidiecriteria worden gezocht.

Erwin van der Linden, projectleider bij Vivare zegt: “De circulaire ambitie in dit project is ontstaan vanuit de wens om een bijdrage te leveren aan de gezamenlijke maatschappelijke opgave op het gebied van onder andere duurzaamheid en circulariteit. Dit is gerealiseerd door een goede samenwerking tussen de Gemeente Duiven en Vivare door uit te gaan van maatschappelijk rendement in plaats van kosten. Samen met de partners Subvention en Plegt Vos is onderzocht wat maximaal haalbaar was binnen dit project. Uiteindelijk bleek dat het mogelijk is om, binnen het bouwconcept van Plegt Vos, gebruik te maken van secundaire grondstoffen, herbruikbare materialen en zijn de woningen dusdanig ontworpen dat ze voldoen aan de gestelde maximum grenswaarde voor de MPG van de subsidieregeling. Subvention heeft hierbij de adviesrol ingevuld bij de totstandkoming van de benodigde documenten ten behoeve van de subsidie, de volledige subsidie procedure begeleid en met succes de subsidie aangevraagd”.

Hoe voldoe je aan de eisen op gebied van circulariteit?

Bij het project, waarbij 12 circulaire woningen zijn gerealiseerd, is gebruikgemaakt van veel kwalitatief hoogwaardig en biobased bouwmateriaal. De toepassing van prefab bouwelementen zorgt ervoor dat je ze in de toekomst weer uit elkaar kunt schroeven.

Op deze manier hebben de materialen een zo laag mogelijke milieu-impact, voor nu maar ook over 20 of 30 jaar, omdat ze geschikt zijn voor hergebruik. En dat is de essentie van circulair bouwen.

Combinatie van regelingen zorgt voor maximaal subsidievoordeel

Voor het realiseren van de 12 circulaire woningen werd ruim € 150.000 fiscaal voordeel benut met de Milieu-investeringsaftrek. Daarnaast vroegen we succesvol voor € 300.000 RVV-subsidie aan. Het subsidievoordeel per woning bedraagt hierdoor ruim € 38.000.

Naar aanleiding van dit succes gaan wij Vivare ook begeleiden bij haar komende nieuwbouwprojecten en de eventuele circulaire invulling daarvan.

Materialenpaspoort voor 12 woningen in Duiven 

Opstellen en beschikbaar stellen van een (online) materialenpaspoort is verplicht voor het verkrijgen van de subsidie voor circulair bouwen. Een materialenpaspoort geeft inzicht in welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en/of verwerkt.

Door te weten wat er waar in een gebouw aan materialen is verwerkt, maakt het terugwinnen (of oogsten) van die materialen bij een toekomstige sloop meer waardevol. Doordat de restwaarde wordt verhoogd, wordt het gebouw op zichzelf ook meer waard. Dit sluit goed aan bij de kernwaarden van circulair bouwen, waar losmaakbaarheid en hergebruik van materialen onderdeel van zijn.

Download het materialenpaspoort hier.

In het bouwproject van Vivare zijn een aantal circulaire keuzes gemaakt bij de materialen, welke ook naar voren komen in het materialenpaspoort. Een aantal daarvan lichten we uit.

Prefab bouwelementen

In het project zijn diverse prefab elementen toegepast, waaronder in het dak, binnenwanden en funderingsbalken. De toepassing van prefab bouwelementen verlaagt de milieudruk bij transport, materiaalverlies op de bouw en verhoogt de losmaakbaarheid. Ook toegepaste onderdelen zoals de vlizotrappen en buitenkozijnen zijn volledig demontabel.

Circulaire materialen

Er zijn diverse circulaire materialen toegepast in de gebouwen. Deze materialen zijn circulair doordat er een hoge mate van secundaire grondstoffen in verwerkt zijn. Voorbeelden hiervan zijn de Isover Systemroll en Mupan Ultra Xs isolatiematerialen. De mate van secundaire grondstoffen is berekend in een levenscyclusanalyse (LCA), en zijn opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD).

Ubiflex loodvervanger

Met de Ubiflex loodvervanger van Ubbink is al het daklood rondom de dakramen, dakdoorvoeren en dakkappelen vervangen voor deze duurzame, niet toxische oplossing. In het gedachtegoed van circulair bouwen passen zo min mogelijk toxische materialen.

Subsidie voor circulair bouwen?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor circulair bouwen? Neem eens contact op met Wouter Berghuis via 06 – 20 95 66 37 of jouw subsidieadviseur. Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Deel deze pagina op:
Stel je vraag aan Wouter

Ook interessant