Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Subsidie geopend vanaf: 10-09-2024

Een stimulering voor CO2-reductie en duurzame energieproductie met o.a. zonnepanelen, geothermie, windmolens, CO2-afvang en waterstof.

Aankomend

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) biedt subsidie voor duurzame energieproductie en CO2-reducerende technieken in het algemeen. Denk hierbij aan energieproductie met zonnepanelen, windmolens of waterkracht. Bij CO2-reductie kun je denken aan technieken zoals CO2-afvang en -opslag (CCS), gebruik van industriële restwarmte, grootschalige warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse.

Wat is SDE++?

De SDE++ is een exploitatiesubsidie die de onrendabele top – het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de prijs van gangbare energie – over een periode van 12 of 15 jaar vergoedt. Het subsidiebedrag wordt bepaald door de hoeveelheid vermeden ton CO2 of de geproduceerde hoeveelheid energie (kWh).

De aanvraagsystematiek van de SDE++ verloopt in verschillende fasen. De maximale subsidiebehoefte neemt per fase toe. Later indienen levert dus meer subsidie op, maar heeft als risico dat het subsidiebudget ontoereikend is. Aanvragen worden namelijk op volgorde van binnenkomst behandeld.

De SDE++ komt voort uit het Nederlands klimaatbeleid waarbij CO2-reductie een centrale pijler is. De doelstelling is op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk emissiereductie bereiken.

Voor welke categorieën kan ik SDE++ aanvragen?

De categorieën en technieken die onder de SDE++ vallen (in 2024):

Hernieuwbare elektriciteit

 • Zon
 • Wind
 • Water
 • Osmose

Hernieuwbare warmte (WKK)

 • Biomassa
 • Compostering champost
 • Geothermie
 • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

 • Biomassa

 

CO2-arme warmte

 • Aquatermie
 • Daglichtkas
 • Zon-PVT-panelen met warmtepomp
 • Elektrische-boiler
 • Geothermie
 • Restwarmte
 • Industriële warmtepomp
 • Lucht-waterwarmtepomp

CO2-arme productie

 • CO2-afvang en -opslag
 • CO2-afvang en -gebruik
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
 • Waterstof door elektrolyse

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden en bijlagen voor de SDE++?

 • Per categorie kan één aanvraag worden ingediend per adres van de productie-installatie.
 • Ten tijde van een SDE-aanvraag mag de installatie nog niet in gebruik zijn genomen.
 • Verplichte bijlagen zijn:
  • Haalbaarheidsstudie (categorie Zon-PV tot 1 MW uitgezonderd).
  • Vergunningen (alle benodigde vergunningen moeten zijn afgegeven ten tijde van de SDE-aanvraag en worden bijgevoegd).
  • Toestemming van de locatie-eigenaar (indien van toepassing).
  • Transportindicatie in geval van een elektriciteitsproducent.

Hoeveel bedraagt de SDE-subsidie?

Het subsidiebedrag hangt af van:

 • De toegepaste techniek.
 • De capaciteit van de installatie.
 • De indieningsfase.
 • De hoeveelheid geproduceerde energie of gerealiseerde CO2-reductie.

Meer informatie over de openstelling van de SDE++ in 2024.

Waarom Subvention?

Jouw verduurzaming of innovatie vooruithelpen? We regelen de optimale combinatie van geldelijke subsidies, fiscale regelingen en bijzondere financieringen voor jouw bedrijf of investering. Subvention neemt subsidietrajecten uit handen, van eenmanszaken en mkb’ers tot multinationals.

Jij focust op je werk, dan zorgen wij voor:

 • De subsidiemogelijkheden in beeld.
 • Inhoudelijk meedenkende adviseurs.
 • Kwalitatieve subsidieaanvragen.
 • Het administratieve (na)traject.
 • Een zorgeloos subsidieproces.

Over Subvention:

 • Kennis van jouw branche en ervaring in het doolhof van subsidies en regelingen.
 • Gespecialiseerd in subsidies voor:
  • zakelijke investeringen in gebouwen, productieprocessen, machines en installaties.
  • R&D, innovatie en ontwikkeling van producten, productieprocessen en programmatuur.
 • Persoonlijk contact met enthousiaste en gedreven adviseurs.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend, vakinhoudelijk en als werkgever.
 • Onafhankelijk subsidieadvies sinds 1998.

Beste van beide werelden

Onze adviseurs hebben zowel kennis van jouw branche als de subsidiewereld.

Volledige ontzorging

Subvention regelt het subsidietraject van A tot Z, ook het natraject.

Afspraak is afspraak

We werken volgens no cure no pay of op uurbasis. Je weet vooraf waar je aan toe bent.

Deel deze pagina op:
Mis geen subsidie, ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief. Inschrijven