Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders

Subsidie geopend tot: 31-12-2024

Een specifieke uitkering voor gemeenten om sneller woningen geschikt te maken

Actief

Wat is de regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders?

De regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders is een specifieke uitkering voor gemeenten om sneller woningen geschikt te maken voor grote gezinnen van vergunninghouders zodat zij kunnen starten met de integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.

De specifieke uitkering bedraagt maximaal € 35.000 voor een groot gezin van zes tot negen personen en € 50.000 voor gezinnen van 10 personen of meer. Subsidie aanvragen kan vanaf 3 juni 2024. Het budget is € 2.726.000. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

SPUK

Waarvoor kan ik subsidie Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders aanvragen?

Gemeenten konden in 2023 een aanvraag indienen voor het bekostigen van noodzakelijke ingrepen voor het geschikt maken van een gebouw voor bewoning door een groot gezin. Dit kan door transformatie van gebouwen of door het plaatsen van een bouwwerk op een perceel, en kan onder voorwaarden gecombineerd worden met verduurzamingsmaatregelen.

Wat zijn de subsidiekansen en belangrijkste criteria?

 1. Gezinnen met zes of meer personen, waarvan ten minste één gezinslid in het bezit is van een verblijfsvergunning (en de rest een machtiging tot voorlopig verblijft heeft), komen in aanmerking. Deze gezinnen verblijven nu in een opvangvoorziening van het COA, of (gedeeltelijk) in een woning die beschikbaar is gesteld door de gemeente waaraan zij zijn gekoppeld. De regeling is niet bedoeld voor een compleet gezin van vergunninghouders dat al conform de taakstelling in een woning of tussenvoorziening is gehuisvest.
 2. Er wordt een specifieke uitkering verleend aan een gemeente voor het versneld huisvesten en begeleiden van grote gezinnen vergunninghouders waarbij het gezin gehuisvest moet worden op grond van de taakstelling (artikel 28 van de huisvestingswet).
 3. De specifieke uitkering wordt besteed aan noodzakelijke ingrepen voor het geschikt maken van een object voor bewoning, gelet op de omvang van het beoogde grote gezin, door aanpassing of transformatie ervan, of door plaatsing van een bouwwerk op het perceel van dat object.
 4. De specifieke uitkering mag, in combinatie met de noodzakelijke ingrepen, ook besteed worden aan:
  • Verduurzamingsmaatregelen, als deze maatregelen direct verband houden met de aanpassing of transformatie van dat object.
  • Huurderving van het object dat ontstaat door de aanpassing of transformatie ervan voor bewoning door een groot gezin.
 5. Van de specifieke uitkering mag maximaal 10% ingezet worden voor sociaal beheer en niet meer dan 5% voor noodzakelijke projectkosten.
 6. De (bouw)werkzaamheden mogen niet gestart zijn ten tijde van de aanvraag en moeten binnen een jaar na verlening van de specifieke uitkering afgerond zijn. Uitstel is mogelijk.

Waarom Subvention?

Jouw verduurzaming of innovatie vooruithelpen? We regelen de optimale combinatie van geldelijke subsidies, fiscale regelingen en bijzondere financieringen voor jouw bedrijf of investering. Subvention neemt subsidietrajecten uit handen, van eenmanszaken en mkb’ers tot multinationals.

Jij focust op je werk, dan zorgen wij voor:

 • De subsidiemogelijkheden in beeld.
 • Inhoudelijk meedenkende adviseurs.
 • Kwalitatieve subsidieaanvragen.
 • Het administratieve (na)traject.
 • Een zorgeloos subsidieproces.

Over Subvention:

 • Kennis van jouw branche en ervaring in het doolhof van subsidies en regelingen.
 • Gespecialiseerd in subsidies voor:
  • zakelijke investeringen in gebouwen, productieprocessen, machines en installaties.
  • R&D, innovatie en ontwikkeling van producten, productieprocessen en programmatuur.
 • Persoonlijk contact met enthousiaste en gedreven adviseurs.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend, vakinhoudelijk en als werkgever.
 • Onafhankelijk subsidieadvies sinds 1998.

Beste van beide werelden

Onze adviseurs hebben zowel kennis van jouw branche als de subsidiewereld.

Volledige ontzorging

Subvention regelt het subsidietraject van A tot Z, ook het natraject.

Afspraak is afspraak

We werken volgens no cure no pay. Geen subsidieresultaat betekent geen factuur van ons.

Trots op onze klanten

Deel deze pagina op:
Mis geen subsidie, ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief. Inschrijven