Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Kom in contact met ons

Krachtig subsidieadvies

Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

Subsidie geopend tot: 31-10-2024

Subsidie voor de verduurzaming van bouwmaterieel

Actief

Om de stikstofproblemen in Nederland aan te pakken heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een subsidieregeling geïntroduceerd om werktuigen in de bouw te verduurzamen. Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel kun je met subsidie emissieloos bouwmaterieel kopen of ombouwen, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten, en nog veel meer.

Wat is SSEB?

De SSEB stimuleert bedrijven in de bouwsector hun bouwmaterieel te verduurzamen. De regeling bestaat uit drie onderdelen:

 1. Aanschafsubsidie
 2. Retrofitsubsidie
 3. Innovatiesubsidie

Doelstelling van de SSEB is dat de bouw in 2030 60% minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2 uitstoot. De subsidie is gericht op bedrijven in de bouwsector, specifiek zijn dit bedrijven met SBI-code 39, 41, 42, 43, 4941, 50201, 7712, 7732 of 7739.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De SSEB bestaat uit drie onderdelen: aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en innovatiesubsidie.

 1. Aanschafsubsidie: Subsidie voor de aanschaf van emissieloze werktuigen die na productie voor het eerst in gebruik worden genomen.
 2. Retrofitsubsidie: Voor het ombouwen van werktuigen met NOx-reducerende maatregelen.
 3. Innovatiesubsidie: Voor technologie-, innovatie-, en kennisontwikkeling die een bijdrage leveren aan het behalen van een reductie in emissies, met name NOx, CO2 en fijnstof. Subsidie wordt verstrekt voor experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudies.

Hoeveel bedraagt de SSEB-subsidie?

Aanschafsubsidie

Voor de aanschaf van een emissieloos werktuig bedraagt de subsidie maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een gangbaar alternatief, met een maximum van € 300.000. Het budget voor de aanschafsubsidie in 2022 is € 36.000.000 voor bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.

Retrofitsubsidie

Bij de ombouw van een werktuig bedraagt de subsidie 40% van de netto investeringskosten van de maatregelen om de emissie terug te dringen, tot maximaal € 300.000. Het budget voor de retrofitsubsidie in 2023 is € 14 miljoen.

Innovatiesubsidie

Voor experimentele ontwikkeling bedraagt het subsidiepercentage 25% van de subsidiabele kosten. Voorbeelden hiervan zijn personeelskosten, kosten voor apparatuur, gebouwen en kosten voor de ontwikkeling van prototypes. Voor haalbaarheidsstudies is het subsidiepercentage 50% van alle gemaakte onderzoekskosten.

Het budget voor de innovatiesubsidie is in totaal € 10 miljoen. Hiervan is € 9 miljoen bestemd voor ondersteunen van experimentele ontwikkeling en € 1 miljoen voor haalbaarheidsonderzoeken.

Tevens biedt de SSEB 10% extra subsidie over de subsidiabele kosten voor mkb-bedrijven.

SSEB-subsidie aanvragen

De aanschafsubsidie, retrofitsubsidie en de subsidieregeling voor haalbaarheidsstudies gaan op zijn vroegst open op 5 maart 2024. Gezien de beperkte budgetten en de grote mate van interesse is het van belang een aanvraag goed voor te bereiden en snel in te dienen.

De SSEB sluit nauw aan bij de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET). Bedrijven die een emissieloos materieel aanschaffen en niet in aanmerking komen voor de SSEB komen mogelijk wel in aanmerking voor AanZET-subsidie en andersom.

Heb je vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem dan contact op met subsidieadviseur Martijn Drent via 06 – 10 27 66 60, Jasper van Benthem via 06 – 25 03 80 86 of maak gebruik van ons contactformulier.

Waarom Subvention?

Jouw verduurzaming of innovatie vooruithelpen? We regelen de optimale combinatie van geldelijke subsidies, fiscale regelingen en bijzondere financieringen voor jouw bedrijf of investering. Subvention neemt subsidietrajecten uit handen, van eenmanszaken en mkb’ers tot multinationals.

Jij focust op je werk, dan zorgen wij voor:

 • De subsidiemogelijkheden in beeld.
 • Inhoudelijk meedenkende adviseurs.
 • Kwalitatieve subsidieaanvragen.
 • Het administratieve (na)traject.
 • Een zorgeloos subsidieproces.

Over Subvention:

 • Kennis van jouw branche en ervaring in het doolhof van subsidies en regelingen.
 • Gespecialiseerd in subsidies voor:
  • zakelijke investeringen in gebouwen, productieprocessen, machines en installaties.
  • R&D, innovatie en ontwikkeling van producten, productieprocessen en programmatuur.
 • Persoonlijk contact met enthousiaste en gedreven adviseurs.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend, vakinhoudelijk en als werkgever.
 • Onafhankelijk subsidieadvies sinds 1998.

Beste van beide werelden

Onze adviseurs hebben zowel kennis van jouw branche als de subsidiewereld.

Volledige ontzorging

Subvention regelt het subsidietraject van A tot Z, ook het natraject.

Afspraak is afspraak

We werken volgens no cure no pay of op uurbasis. Je weet vooraf waar je aan toe bent.

Deel deze pagina op:
Mis geen subsidie, ontvang tweemaandelijks onze nieuwsbrief. Inschrijven